Voorafgaande zorgplanning

Voorafgaande zorgplanning

We moedigen u aan om tijdig na te denken over uw wensen rond uw levenseinde. Er bestaan in België 5 verschillende wilsverklaringen die u voorafgaand kan opstellen. Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later met uw wil rekening houden, wanneer u zich niet langer zelf kan uitdrukken.

U kunt via onze dienst patiëntenbegeleiding of via www.leif.be het document ‘Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde’ opvragen, dat de verschillende verklaringen bundelt.

Het is belangrijk dat u uw naasten op de hoogte brengt van uw wensen. Ook uw huisarts kan u bijstaan. Hij kent u en kan u helpen bij de mogelijkheden, de medische terminologie en de wettelijke bepalingen.

U kunt het ingevulde document zelf bewaren en een kopie bezorgen aan uw vertegenwoordiger, de huisarts of uw behandelende arts. Deze kopieën moeten uw originele handtekening bevatten.

De wilsverklaringen die geregistreerd kunnen worden bij de gemeente zijn:

  • Voorafgaande wilsverklaring euthanasie bij onomkeerbaar coma
  • De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
  • Verklaring orgaandonatie 
      

De negatieve wilsverklaring en het testament betreffende lichaamsschenking aan de wetenschap kunnen niet geregistreerd worden. Het is dus belangrijk dat de juiste personen op de hoogte zijn.

Als u via een wilsverklaring hebt aangegeven dat u bepaalde behandelingen niet meer wenst, zijn artsen en andere zorgverleners verplicht dat te respecteren. De verklaring is onbeperkt geldig in de tijd. U kunt ze altijd intrekken of aanpassen. Zolang u zelf uw wil kunt uiten, gaat uw woord altijd boven de wilsverklaring.

Laatst aangepast: 18 september 2023
Auteur(s):