Ondersteuning en begeleiding

Wie in het ziekenhuis wordt opgenomen of op consultatie komt, maakt soms moeilijke momenten door. Ook voor die momenten heeft het UZA de juiste mensen in huis.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de actieve totaalzorg voor patiënten wiens ziekte niet langer reageert op een genezende behandeling, met een focus op de hoogst mogelijke levenskwaliteit en comfort.

Het palliatief supportteam van het UZA biedt uitgebreide begeleiding bij palliatieve zorg tijdens een opname. Het gaat hierbij om:

  • Opvang van fysieke klachten en symptomen zoals pijn
  • Psychologische en emotionele ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving
  • Sociale begeleiding voor de patiënt en zijn omgeving
  • Spirituele opvang van diepere levensvragen bij de patiënt en zijn familie

In het UZA zelf is geen palliatieve opname eenheid, maar we bieden wel begeleiding bij ontslag naar een palliatieve eenheid buiten het UZA of palliatieve zorg in thuisomgeving. Een transfer naar een palliatieve eenheid wordt gepland en voorbereid door een voorafgaand bezoek van de familie en zo mogelijk de patiënt.

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van de patiënt. Er zijn verschillende voorzieningen om de palliatieve thuiszorg te ondersteunen, zoals de thuisverpleegkundige, de sociaal werker, gezinszorg of een oppasdienst. De huisarts vormt hierbij de spilfiguur.

Palliatief supportteam

Het palliatief supportteam bestaat uit artsen, verpleegkundigen, psychologen, sociaal werker, diëtiste, levensbeschouwelijk medewerker,... en omringt u met aangepaste zorg om pijn te bestrijden, maar ook om u meer levenskwaliteit en comfort te bezorgen. Ook voor uw naasten maken zij graag tijd. Ze geven advies in overleg met de behandelende arts.

U kunt het palliatief supportteam van het UZA bereiken via uw behandelende arts, de zorgverleners van uw afdeling of via het telefoonnummer van het secretariaat patiëntenbegeleiding +32 (0)3 821 37 00, tussen 8.30 en 16 uur.

Palliatieve sedatie

Soms zorgt symptoombestrijding niet voor voldoende comfort. Hierdoor kan de patiënt ernstig lijden. In de terminale fase kan de arts in dat geval ‘palliatieve sedatie’ toepassen. Het gaat om medicatie die het bewustzijn van terminale patiënten verlaagt om de klachten te verlichten. Het comfort van de patiënt staat voorop. Niet de medicatie, maar de ziekte en lichamelijke verzwakking zorgen voor het uiteindelijke levenseinde. De arts moet zorgvuldig handelen. Zo worden de dosis en de verpleegkundige zorg aangepast aan de situatie van de patiënt. Lees meer in de folder 'Palliatieve sedatie'. 

Euthanasie

Euthanasie kan alleen als de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend fysiek of psychisch lijden bevindt, dat niet kan worden verholpen. Lees hier meer over euthanasie.

Praktisch

Wilt u graag met iemand spreken over palliatieve begeleiding? Vraag dan een gesprek aan via de dienst patiëntenbegeleiding op tel. +32 3 821 37 00.

U kunt met vragen ook terecht bij uw behandelend arts en de zorgverleners.

Lees de informatiebrochure "Palliatieve zorg" van het UZA.

Palliatief support team
Verpleegkundige palliatief support team (PST)
Laatst aangepast: 21 juni 2023
Auteur(s):