Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Begeleiding: hulp en steun

Wie in het ziekenhuis ligt, maakt soms moeilijke momenten door. Ook voor die momenten heeft het UZA de juiste mensen in huis.

Delicate keuzes voor later

Om allerlei redenen kunnen vragen rond het levenseinde opeens belangrijk worden. Wie neemt er beslissingen in uw plaats als u dat zelf niet meer kunt? Hoe kunt u voorkomen dat u aan het eind van uw leven behandelingen krijgt die u niet wenst? Ook rond euthanasie bestaan heel wat vragen.

Lees hier wat uw mogelijkheden en rechten zijn rond het levenseinde, en waarom het belangrijk is daar vooraf bij stil te staan.

Hebt u na het lezen nog vragen, aarzel dan niet om een arts, verpleegkundige of onze dienst patiëntenbegeleiding aan te spreken.

Voorafgaande zorgplanning

We moedigen u aan om tijdig na te denken over uw wensen rond uw levenseinde. Er bestaan in België 5 verschillende wilsverklaringen die u voorafgaand kan opstellen. Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later met uw wil rekening houden, wanneer u zich niet langer zelf kan uitdrukken.

U kunt via onze dienst patiëntenbegeleiding of via www.leif.be het document ‘Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde’ opvragen, dat de verschillende verklaringen bundelt.

Het is belangrijk dat u uw naasten op de hoogte brengt van uw wensen. Ook uw huisarts kan u bijstaan. Hij kent u en kan u helpen bij de mogelijkheden, de medische terminologie en de wettelijke bepalingen.

U kunt het ingevulde document zelf bewaren en een kopie bezorgen aan uw vertegenwoordiger, de huisarts of uw behandelende arts. Deze kopieën moeten uw originele handtekening bevatten.

De wilsverklaringen die geregistreerd kunnen worden bij de gemeente zijn:

  • Voorafgaande wilsverklaring euthanasie bij onomkeerbaar coma
  • De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
  • Verklaring orgaandonatie 
      

De negatieve wilsverklaring en het testament betreffende lichaamsschenking aan de wetenschap kunnen niet geregistreerd worden. Het is dus belangrijk dat de juiste personen op de hoogte zijn.

Als u via een wilsverklaring hebt aangegeven dat u bepaalde behandelingen niet meer wenst, zijn artsen en andere zorgverleners verplicht dat te respecteren. De verklaring is onbeperkt geldig in de tijd. U kunt ze altijd intrekken of aanpassen. Zolang u zelf uw wil kunt uiten, gaat uw woord altijd boven de wilsverklaring.