Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Begeleiding: hulp en steun

Soms beleeft u moeilijke momenten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Ook voor die momenten heeft het UZA de juiste mensen in huis.

Delicate keuzes voor later

Bij ziekenhuisverblijven horen vaak gevoelige keuzes zoals lichaamsafstand, donatie en wilsverklaringen. Het is zinvol om daar vooraf al eens over na te denken.

Lichaamsafstand

Als u uw lichaam wilt afstaan voor wetenschappelijk onderzoek of verdere studie, moet u zelf het initiatief nemen. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de dienst patiëntenbegeleiding (+32 (0)3 821 37 00) of bij ASTARC -Secretariaat Anatomie van de Mens en Embryologie van de Universiteit Antwerpen (03 265 28 28). Meer info over lichaamsschenking.

Orgaan- en weefseldonatie

Omdat er een nijpend tekort is aan donororganen vragen we u even stil te staan bij orgaandonatie en zich af te vragen hoe u zich zou voelen als uw kind of geliefde een hart, nier of long nodig heeft. Uit ervaring weten we bovendien dat veel mensen troost vinden bij de gedachte dat een stukje van hun geliefde in iemand anders voortleeft. Natuurlijk begrijpen we heel goed dat dit een emotionele zaak is en respecteren we ieders standpunt, visie en beslissing.

Artsen hebben het recht organen of weefsel van een overledene weg te nemen, tenzij de overledene zich daar uitdrukkelijk tegen heeft verzet. Dat ‘verzet’ kunt u laten opnemen in het bevolkingsregister van de gemeente waar u woont. Als een patiënt in aanmerking komt voor orgaandonatie, bespreken we dat altijd eerst met de familie.

Hier leest u meer over orgaandonatie bij overlijden

Wilsverklaringen

Wilsverklaring inzake gezondheidszorg en levenseinde

In een voorafgaande wilsverklaring inzake gezondheidszorg en levenseinde kunt u de zorg vastleggen die u in de toekomst verlangt, voor het geval dat u later uw wil niet meer zou kunnen uiten. Daarin komen volgende zaken aan bod:

  • persoonlijke waarden en opvattingen
  • aanduiden van een vertegenwoordiger (zie verder)
  • keuzes rond gezondheidszorg (bijvoorbeeld inzake reanimatie, ziekenhuisopname, kunstmatige beademing, sondevoeding, orgaandonatie of lichaamsafstand aan de wetenschap)
  • wilsverklaring euthanasie
  • wensen in verband met uitvaart

Deze documenten zijn beschikbaar bij de dienst patiëntenbegeleiding.

Euthanasieverklaring

Euthanasie het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek van de betrokkene. Euthanasie kan alleen als de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend fysiek of psychisch lijden bevindt, dat niet kan worden verholpen. Alleen een meerderjarige die handelingsbekwaam en bewust is, kan om euthanasie vragen. Bij een ernstig dement persoon is euthanasie dus onmogelijk. Euthanasie kan wel bij patiënten die in een onomkeerbaar coma zijn beland die vooraf een wilsverklaring opstelden. 

In een euthanasieverklaring bij onomkeerbare coma kunt u aangeven dat een arts euthanasie mag uitvoeren als:

  • u lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • u niet meer bij bewustzijn bent
  • uw toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is

Meer informatie

Autopsie (postmortaal onderzoek)

Soms is een autopsie of postmortaal onderzoek nuttig of nodig. Als de doodsoorzaak onbekend is bijvoorbeeld, of als er vermoedens zijn dat het om een onnatuurlijke dood gaat. Er wordt dan een uitgebreid inwendig en uitwendig onderzoek gedaan. De autopsie gebeurt met de grootste eerbied voor de overledene. De commissie voor medische ethiek van het UZA ziet daarop toe. Elke patiënt of nabestaande heeft het recht zich tegen een postmortaal onderzoek te verzetten. Hij kan zich daarvoor wenden tot elke arts of verpleegkundige in het UZA. Het ziekenhuis respecteert standpunten die zijn ingegeven door morele of godsdienstige overtuigingen.

Overlijden van een dierbare

Het overlijden van een dierbare is voor nabestaanden vaak een emotionele en zware tijd. Er moeten bovendien allerlei praktische zaken geregeld worden.

Meer informatie voor nabestaanden na een overlijden.