Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Begeleiding: hulp en steun

Soms beleeft u moeilijke momenten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Ook voor die momenten heeft het UZA de juiste mensen in huis.

Delicate keuzes voor later

Bij ziekenhuisverblijven horen vaak gevoelige keuzes zoals lichaamsafstand, donatie en wilsverklaringen. Het is zinvol om daar vooraf al eens over na te denken.

Lichaamsafstand

Als u uw lichaam wilt afstaan voor wetenschappelijk onderzoek of verdere studie, moet u zelf het initiatief nemen. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de dienst patiëntenbegeleiding (+32 (0)3 821 37 00) of bij ASTARC -Secretariaat Anatomie van de Mens en Embryologie van de Universiteit Antwerpen (03 265 28 28). Meer info over lichaamsschenking.

Orgaan- en weefseldonatie

Omdat er een nijpend tekort is aan donororganen vragen we u even stil te staan bij orgaandonatie en zich af te vragen hoe u zich zou voelen als uw kind of geliefde een hart, nier of long nodig heeft. Uit ervaring weten we bovendien dat veel mensen troost vinden bij de gedachte dat een stukje van hun geliefde in iemand anders voortleeft. Natuurlijk begrijpen we heel goed dat dit een emotionele zaak is en respecteren we ieders standpunt, visie en beslissing.

Artsen hebben het recht organen of weefsel van een overledene weg te nemen, tenzij de overledene zich daar uitdrukkelijk tegen heeft verzet. Dat ‘verzet’ kunt u laten opnemen in het bevolkingsregister van de gemeente waar u woont. Als een patiënt in aanmerking komt voor orgaandonatie, bespreken we dat altijd eerst met de familie.

Hier leest u meer over orgaandonatie bij overlijden

Wilsverklaringen

De voorafgaande wilsverklaring 

In het document 'de voorafgaande wilsverklaring' kunt u de zorg vastleggen die u in de toekomst verlangt, voor het geval dat u later uw wil niet meer zou kunnen uiten. Daarin komen volgende zaken aan bod:

  • Een vertegenwoordiger aanduiden
  • Behandelingen/onderzoeken weigeren die geldig zijn bij een onomkeerbare toestand van wilsonbekwaamheid (dit wordt ook negatieve wilsverklaring genoemd)
  • Wilsverklaring euthanasie bij onomkeerbaar coma
  • Wilsbeschikking inzake wijze van teraardebestelling
  • Verklaring voor orgaandonatie
  • Lichaam schenken aan de wetenschap

Via de dienst patiëntenbegeleiding kan u dit document verkrijgen.

Euthanasieverklaring

Euthanasie is volgens de euthanasiewet van 2002 ‘het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek.’ Die andere is altijd een arts. Wettelijk gezien is er geen absoluut recht op euthanasie, ook niet als aan alle voorwaarden is voldaan. Een arts kan altijd beslissen niet op het euthanasieverzoek in te gaan.
 
Euthanasie is alleen wettelijk als de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtsloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden, dat niet kan worden verholpen. De toestand is het gevolg van een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door ziekte of een ongeval. Niet-ontvoogde minderjarigen kunnen enkel om euthanasie vragen wanneer ze ondraaglijk fysiek lijden.

Meer informatie

Autopsie (postmortaal onderzoek)

Soms is een autopsie of postmortaal onderzoek nuttig of nodig. Als de doodsoorzaak onbekend is bijvoorbeeld, of als er vermoedens zijn dat het om een onnatuurlijke dood gaat. Er wordt dan een uitgebreid inwendig en uitwendig onderzoek gedaan. De autopsie gebeurt met de grootste eerbied voor de overledene. De commissie voor medische ethiek van het UZA ziet daarop toe. Elke patiënt of nabestaande heeft het recht zich tegen een postmortaal onderzoek te verzetten. Hij kan zich daarvoor wenden tot elke arts of verpleegkundige in het UZA. Het ziekenhuis respecteert standpunten die zijn ingegeven door morele of godsdienstige overtuigingen.

Overlijden van een dierbare

Het overlijden van een dierbare is voor nabestaanden vaak een emotionele en zware tijd. Er moeten bovendien allerlei praktische zaken geregeld worden.

Meer informatie voor nabestaanden na een overlijden.