Expertise center

Universitair Neuroimmunologie Centrum Antwerpen (UNiCA)

Het Universitair Neuro-Immunologie Centrum Antwerpen (UNiCA) is een multidisciplinair zorg-, onderzoeks- en opleidingscentrum voor zowel veelvoorkomende (multiple sclerose) als zeldzame ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel, waaronder onder andere NMOSD, MOGAD, Susac syndroom, autoimmune encefalitis, cerebrale vasculitis en neurologische complicaties van syteemziekten zoals neurosarcoidose en neuroBehçet.

Meer informatie over UNiCA

Team

All team members
Senior staflid neurologie (multiple sclerose en zeldzame neuroinflammatoire ziekten)
Staflid neurologie (multiple sclerose en zeldzame neuroinflammatoire ziekten, EP)
Staflid neurologie (multiple sclerose en zeldzame neuroinflammatoire ziekten, EP)
Geassocieerd arts (multiple sclerose en zeldzame neuroinflammatoire ziekten)
Maatschappelijk werker MS Liga
Neuropsycholoog