Endoprothese bij een aorta aneurysma of aortadissectie

Bij de endovasculaire behandeling van een aorta aneurysma of aortadissectie vervangt de chirurg het (zieke) deel van de aorta door een beklede of gecoverde stent (endoprothese). 

Waarom een endoprothese?

Een endoprothese kan nodig zijn bij: 

Hoe verloopt het plaatsen van een endoprothese?


EVAR (Endo-Vascular Aneurysm Repair)

Abdominaal aorta aneurysma

De endovasculaire behandeling van een abdominaal aorta aneurysma (EVAR-behandeling) gebeurt via een klein aanprikgaatje in de lies. De chirurg schuift via de liesslagader een beklede of gecoverde stent (endoprothese) tot in de buikslagader om het verwijde deel te vervangen. De prothese (endoprothese) wordt juist onder de nierslagaders geplaatst, zodat het aneurysma niet verder kan groeien of scheuren. De prothese zal zich vanzelf in de aorta verankeren en wordt daarom niet vastgehecht.

De ingreep gebeurt onder plaatselijke (meestal) of algemene verdoving en duurt ongeveer 1 uur. U kunt meestal de dag nadien naar huis. Eten en drinken is al een paar uur na de ingreep toegelaten.

TEVAR (Thoracic Endo-Vascular Aneurysm Repair)

Thoracaal aorta aneurysma

De endovasculaire behandeling van een aneurysma van de aorta descendens gebeurt via een klein aanprikgaatje in de lies (TEVAR-behandeling). De chirurg schuift via de liesslagader een beklede of gecoverde stent (endoprothese) tot in de aorta descendens om het verwijde deel te vervangen. De endoprothese wordt juist onder de linker armslagader geplaatst, waardoor het aneurysma niet verder kan groeien of scheuren. De prothese zal zich vanzelf in de aorta verankeren en wordt daarom niet vastgehecht. 

De ingreep gebeurt onder plaatselijke (meestal) of algemene verdoving en duurt ongeveer 1 uur. U kunt meestal de dag nadien naar huis. Eten en drinken is al een paar uur na de ingreep toegelaten.

Thoraco-abdominaal aorta aneurysma

De endovasculaire behandeling van een thoraco-abdominaal aorta aneurysma gebeurt op dezelfde manier als bij een thoracaal aorta aneurysma (TEVAR-behandeling), maar er wordt gebruik gemaakt van meerdere prothesen en dit afhankelijk van de benodigde lengte.

De ingreep gebeurt altijd onder volledige narcose en duurt veel langer (4-6 uur en langer). Soms gebeurt de plaatsing van de endoprotheses niet in één keer, maar in verschillende stappen om de duur van de ingreep te verkorten maar vooral de kans op complicaties zoals verlamming te verminderen.

Endovasculaire behandeling van complexe aneurysmata

Het UZA heeft ook de erkenning en ervaring om meer complexe aneurysmata te behandelen. Voor deze meer complexe aneurysmata duurt de ingreep langer (2 uur en langer) en varieert de verblijfsduur in functie van het verloop na de ingreep.

 • Als het aneurysma op of boven de nierslagaders begint, kunnen we een prothese plaatsen met openingen (gefenestreerde endoprothese - FEVAR) of zijarmpjes (branched endoprothese - BEVAR). In de openingen komen aparte stents die de slagader openhouden en de nieren en/of buikorganen van voldoende bloed voorzien.
   

 • Als de bekkenslagaders betrokken zijn in het aneurysma en de inwendige bekkenslagaders moeten openblijven, kan een prothese worden geplaatst die splitst ter hoogte van de inwendige bekkenslagader (IBD-EVAR of iliac branch stent-graft). 
   

 • Als de slagaders van de hals ook in het aneurysma liggen, kunnen we soms gebruik maken van een prothese met een uitsparing voor de halsslagaders (fenestrated TEVAR).
   
 • Als de linker armslagader ook overstent moet worden bij een aneurysma, wordt vooraf een bypass aangelegd tussen de nekslagader links en de armslagader links. Hierna kan dan een TEVAR-endoprothese geplaatst worden.

Endoprothese bij aortadissectie

Het doel is om met de endoprothese het valse kanaal zo snel mogelijk uit te schakelen om de natuurlijke evolutie naar een uitzetting van de aorta (aneurysma) te vermijden.

Foto: endoprothese is geplaatst in de slagader van de borstkas om de scheur te bedekken; zicht vanuit de zijkant

Hoe verloopt de opvolging?

Bij een aneurysma

Eén maand na ontslag komt u op controle op de raadpleging. Vervolgens komt u op controle na 3, 12, 24 en 36 maanden en nadien op indicatie.

Bij een aortadissectie

Na uw ontslag komt u minstens 1x per jaar (levenslang) op controle, best in een aortakliniek in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Wat zijn de voordelen van de endovasculaire behandeling?

Bij de endovasculaire behandeling wordt de buik of borstkas niet geopend, wat volgende voordelen oplevert:

 • minder bloedverlies
 • minder pijn en complicaties
 • snellere mobilisatie uit bed en een sneller ontslag
Laatst aangepast: 10 januari 2023