Buis- of broekprothese

Bij een buis- of broekprothese vervangt de vaatchirurg een (ziek) deel van de aorta door een bloedvat uit kunststof (vaatprothese). 

We onderscheiden twee soorten vaatprothesen:

Buisprothese 

Bij een buisprothese is het stuk kunststof recht. Ze wordt gebruikt bij:

Broekprothese 

Bij een broekprothese heeft het stuk kunststof twee pijpen. Ze wordt gebruikt bij:

Hoe verloopt het inhechten van een buis- of broekprothese?

Buis- of broekprothese bij vernauwing en verwijding van de buikslagader en/of bekkenslagader

Via een insnede in de buik (laparotomie) vervangt de chirurg het verwijde of vernauwde deel van de slagader door een bloedvat uit kunststof (vaatprothese). De prothese wordt gehecht op een gezond stuk van de aorta, voor en achter de verwijding of vernauwing. De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en duurt ongeveer drie tot vier uur.

Wanneer de bekkenslagaders bij de vernauwing of verwijding betrokken zijn, wordt steeds gekozen voor een broekprothese. Bij sommige patiënten kunnen we dit via een robot-geassisteerde kijkoperatie doen (laparoscopische broekoperatie). Dit heeft de volgende voordelen:

  • we moeten niet de volledige buik openen
  • het litteken is heel wat kleiner (verschillende kleinere littekentjes),
  • het postoperatieve herstel is gemiddeld veel sneller, vergeleken met de klassieke open chirurgie. 

 
Uw arts bespreekt steeds samen met u de mogelijkheden.

Buisprothese bij een thoracaal aneurysma / aortadissectie

Via een insnede in de bostkas (thoracotomie) vervangt de chirurg het (zieke) deel van de slagader door een bloedvat uit kunststof (vaatprothese). Om dit te kunnen doen, wordt er een hart-longmachine aangesloten en wordt het hart stilgelegd. De prothese wordt gehecht op een gezond stuk van de aorta, voor en achter de verwijding of scheur. 

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en duurt ongeveer drie tot vier uur.

Extra maatregelen bij de aortaboog

Bij een open ingreep aan de aortaboog is het noodzakelijk extra maatregelen te nemen om de hersenen tegen zuurstoftekort tijdens de operatie te beschermen. Hiervoor is meestal diepe koeling van het lichaam (en de hersenen) nodig (lager dan 25° Celsius en zelfs tot 18° Celsius). Soms is het nodig de hersenbloedvaten, tijdens de duur van de operatie, apart op de hart-longmachine aan te sluiten.

Er bestaan (nog) geen volledig oppuntgestelde endovasculaire technieken om aneurysma's van de aortaboog te behandelen.

Buisprothese bij een thoraco-abdominaal aneurysma

Via een insnede in de buik die doorloopt in de borstkas (thoracofrenolaparotomie) wordt de aorta vrijgelegd. De chirurg vervangt het zieke deel van de aorta (met al haar zijtakken) door een buisprothese. Om dit te kunnen doen, wordt er een hart-longmachine aangesloten en wordt het hart stilgelegd. De prothese wordt gehecht op een gezond stuk van de aorta, voor en achter de verwijding. 

De ingreep gebeurt altijd onder volledige verdoving en kan een volledige dag duren. 

 

Foto's: met toelating van Baylor College of Medicine

Wat gebeurt er na de ingreep?

Bij een aneurysma

Nadien verblijft u op de dienst intensieve zorg tot u weer naar uw afdeling kunt. U verblijft gemiddeld een tweetal weken in het ziekenhuis. Het volledig herstel duurt ongeveer twee tot drie maanden (tot zes maanden bij een thoraco-abdominaal aneurysma).

Bij een aortadissectie

De opnameduur in het ziekenhuis varieert enorm, en is afhankelijk van hoe gemakkelijk de bloeddruk onder controle kan gebracht worden. Een opname voor een aortadissectie kan variëren tussen 2 weken en een aantal maanden.

Hoe verloopt de opvolging?

Bij een aneurysma

Eén maand na ontslag komt u op controle op de raadpleging. Bij een thoraco-abdominaal aneurysma komt u nadien jaarlijks op controle voor medische beeldvorming, bloedname en klinisch onderzoek. Bij andere aneurysma's volstaat een controle om de 5 jaar met een echografie van de buik of scan van de borstkas. U moet in principe levenslang opgevolgd worden.

Bij een aortadissectie

Na uw ontslag komt u minstens 1x per jaar (levenslang) op controle, best in een aortakliniek in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Laatst aangepast: 10 januari 2023