Thoraco-abdominaal aorta aneurysma (TAAA)

Een aneurysma is een plaatselijke verbreding of uitstulping van een bloedvat. De uitstulping ontstaat door een verzwakking in de wand van het bloedvat. Als het aneurysma groter wordt, wordt de aortawand steeds zwakker en kan ze zelfs onder normale bloeddruk scheuren met een inwendige bloeding als gevolg. 

Wat is een thoraco-abdominaal aorta aneurysma (TAAA)?

Aneurysma’s komen meestal voor in de grote lichaamsslagader of aorta, maar kunnen ook overal elders in het lichaam ontstaan. Soms zijn twee delen van de aorta aansluitend betrokken in één aneurysma. Bij een thoraco-abdominaal aorta aneurysma (TAAA) is zowel de thoracale aorta (borstkas) als de abdominale aorta (buik) uitgezet.

Wat zijn de symptomen?

Een thoraco-abdominaal aorta aneurysma geeft zo goed als nooit klachten, tenzij het scheurt. 

Wat zijn de oorzaken?

Een aneurysma ontstaat door een verzwakking in de wand van het bloedvat. Hoe die zwakke plek precies onstaat, is nog niet helemaal bekend. Wel zijn er bepaalde risicofactoren die de kans op een aneurysma vergroten.

Wat zijn de risicofactoren?

  • Erfelijkheid: Vooral mensen met een erfelijke bindweefselaandoening lopen kans op deze aandoening. Bij de diagnose worden zij doorgestuurd naar de dienst medische genetica voor verder onderzoek (patiënt zelf en zijn familieleden).
  • Leeftijd: naarmate men ouder wordt, neemt de kans op een thoraco-abdominaal aorta aneurysma toe.
  • Roken
  • Een te hoge bloeddruk

Hoe wordt een thoraco-abdominaal aorta aneurysma vastgesteld (diagnose) en behandeld?

Van diagnose tot behandeling en opvolging

U kunt voor de diagnose en behandeling van een aorta aneurysma terecht in de aortakliniek van het UZA.

Diagnose

Meestal ontdekt uw arts het aneurysma toevallig tijdens een radiografisch onderzoek (beeldvorming) voor een andere aandoening (zoals een RX thorax, een CT-scan of NMR). 

Behandeling

Als de aorta zodanig uitzet of vervormt dat hij gemakkelijk kan scheuren, dringt een ingreep zich op. 

Het moment waarop we tot operatie overgaan wordt individueel op uw maat bepaald. Dankzij opvolgonderzoeken kunnen we het aneurysma goed in het oog houden en tijdig ingrijpen wanneer het aneurysma de gevarenzone benadert. Hierbij wordt rekening gehouden met uw leeftijd, lichaamsbouw, gezondheid van uw hart, uw algemene gezondheid, genetische factoren, grootte en plaats van het aneurysma, groeisnelheid van het aneurysma, enz. 

In het UZA beschikken we over toestellen waarmee we de grootte van een aneurysma zeer precies kunnen meten. De dienst radiologie gebruikt speciale oppuntgestelde technische protocollen die toelaten uiterst correcte metingen en berekeningen uit te voeren. Ook kan de radioloog 2D en 3D reconstructies van de beelden aanleveren.

Er zijn twee mogelijke ingrepen:

Beide behandelingsmethoden kennen zowel voordelen als risico’s. De behandelende chirurg overlegt binnen het aorta-team en met u welke behandelingsmethode de voorkeur geniet.

Opvolging

Ongeveer één maand na de ingreep komt u op controle op de raadpleging. U moet in principe levenslang opgevolgd worden na beide behandelingen. U komt jaarlijks op controle voor nazicht van de aorta en zijtakken door middel van beeldvorming (CT of MRI), bloedname en klinisch onderzoek.

Laatst aangepast: 18 september 2023