Aortitis (aortaontsteking)

Een aortitis is een ontsteking (inflammatie) van de aortawand. Aortitis komt voor bij zowel mannen als vrouwen.

Wat zijn de oorzaken?

Aortitis kan zowel een infectieuze oorzaak hebben als een niet-infectieuze oorzaak (zoals een onderliggende reumatologische aandoening). Reuscelarteritis en de Ziekte van Takayasu zijn de meest voorkomende oorzaken.

Niet-infectieuze oorzaken

 • Ankyloserende spondylitis
 • Cogan syndroom
 • Midaortic syndrome (MAS)
 • Recidief polychondritis
 • Reumatoïde artritis (RA)
 • Reuscelarteritis
 • Seronegatieve spondylarthropathie
 • Systemische Lupus Erythematosus (SLE)
 • Ziekte van Behçet
 • Ziekte van Takayasu

Infectieuze oorzaken

 • Bacteriële infectie (salmonella, staphylococcus…)
 • Mycobacteriën (TBC)
 • Syfilis
 • Virale infectie

Wat zijn de symptomen?

De symptomen hangen sterk af van de oorzaak en plaats van ontsteking (lokalisatie):

Als er een onderliggende reumatische aandoening is, kunnen ook volgende klachten optreden:

 • Hoofdpijn
 • Pijn in de kaak-of tongspieren bij eten of spreken
 • Gevoeligheid ter hoogte van uw slaap
 • Zichtstoornissen
 • Koorts
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies
 • Duizeligheid
 • Slechte coördinatie
 • Slecht evenwicht
 • Gewrichtsklachten
 • Vermoeidheid

Hoe wordt aortitis vastgesteld (diagnose) en behandeld?

VAN DIAGNOSE TOT OPVOLGING

Diagnose

Ervaart u bovenstaande symptomen? Raadpleeg dan uw arts. Hij/zij zal u eerst enkele vragen stellen en een klinisch onderzoek uitvoeren. Daarna komt u meestal (eerst) terecht bij de diensten infectieziekten of reumatologie.

Voor het stellen van de diagnose is een bloedonderzoek nodig. Op basis daarvan volgen meer gespecialiseerde onderzoeken.

 • Als uw arts reuscelarteritis vermoedt, zal hij/zij een biopsie (klein stukje weefsel) nemen van de arteria temporalis (slagader bij uw slaap).
 • Als uw arts de ziekte van Takayasu vermoedt, zal hij/zij uw bloeddruk over beide armen meten en op zoek gaan naar een vernauwing.

Beeldvorming speelt ook een heel belangrijke rol in de diagnose, omdat elke vorm van aortitis heel specifieke afwijkingen laten zien. Om deze afwijkingen op te sporen kan uw arts volgende onderzoeken uitvoeren:

Behandeling

De behandeling hangt af van de oorzaak. Uw arts overlegt steeds met u de mogelijke behandelopties en legt uit wat u voor, tijdens en na uw behandeling kunt verwachten.

Aortitis door infectie

Bij aortitis door infectie doet het team van de dienst infectieziekten alles om uw diagnose en behandeling zo compleet en optimaal mogelijk te laten verlopen.

Hierbij is vooral een gepaste behandeling van de onderliggende infectie van belang. De behandeling begint meestal met breedspectrum antibiotica via intraveneuze weg (injectie direct in de ader).

Aortitis door niet-infectieuze oorzaak

Bij aortitis door een niet-infectieuze oorzaak doet het team van de dienst reumatologie alles om uw diagnose en behandeling zo compleet en optimaal mogelijk te laten verlopen.

Meestal is de behandeling gericht op het verminderen van de symptomen, en/of immunosuppressieve therapie, meestal met corticoïden (prednisolone) om de ontsteking (inflammatie) te verminderen.

Bij aneurysmavorming

Bij vorming van een abdominaal aorta aneurysma, kan chirurgie op een later tijdstip nodig zijn:

Laatst aangepast: 22 december 2021