Screening van een abdominaal aorta aneurysma (AAA)

We nodigen mannen uit voor een screening op een abdominaal aorta aneurysma in het jaar dat ze 65 jaar worden. Indien u ouder bent dan 65 jaar en geen screening hebt gehad, kunt u ons zelf contacteren voor een screening.

Wat is een abdominaal aorta aneurysma (AAA)?

De aorta (hoofdslagader) loopt van het hart doorheen de borstkas en de buik, en brengt al het zuurstofrijke bloed rond in het lichaam. Bij sommige mensen kan de wand van de aorta verzwakken als ze ouder worden. Daardoor kan de aorta gaan uitzetten en een aneurysma vormen (uitstulping van een bloedvat). Dit gebeurt vooral in de buik. We spreken dan van een abdominaal aorta aneurysma.

Wie loopt het meeste risico op een AAA en laat zich best screenen?

  • Mannen hebben zes keer meer kans op een abdominaal aorta aneurysma (AAA) dan vrouwen. Daarom wordt de screening enkel bij mannen, en niet bij vrouwen aangeraden.
  • De kans op een aneurysma neemt toe met het ouder worden. We zien de aandoening het vaakst bij mannen van 65 jaar of ouder.

De kans op een abdominaal aorta aneurysma neemt ook toe:

  • als u rookt of gerookt hebt
  • als u een te hoge bloeddruk hebt
  • als de aandoening voorkomt in de familie bij ouders, broers, zussen

Waarom is screening belangrijk?

De meeste mensen merken niets van een abdominaal aorta aneurysma. Als het aneurysma niet wordt opgemerkt en groter wordt, verzwakt de aortawand en kan ze zelfs onder normale bloeddruk scheuren. Daardoor ontstaat een inwendige bloeding. 85% van de patiënten waarbij de aorta scheurt, overleeft dit niet en sterft buiten het ziekenhuis.

Een aorta die slechts licht verwijd is, is niet gevaarlijk. Daarom is het belangrijk om te weten of de aorta een verwijding heeft, zodat we dit kunnen volgen en op tijd kunnen ingrijpen.

Bij ongeveer 1 op de 92 mannen die gescreend worden, stellen we een abdominaal aorta aneurysma voor.

Hoe verloopt de screening ?

De screening gebeurt met een eenvoudige kleurenechografie (Duplex), vergelijkbaar met de echografie bij een zwangere vrouw. Het onderzoek is snel en duurt meestal minder dan 10 minuten.

  1. We controleren tijdens uw bezoek eerst een aantal persoonlijke zaken, leggen de echografie uit en geven u de kans om vragen te stellen.
  2. Daarna vragen we om op een tafel te gaan liggen en de buik bloot te maken. U hoeft zich hiervoor niet uit te kleden.
  3. We brengen gel aan op de buik en zullen met de echoprobe (flexibel buisje) over de huid bewegen om de aorta te bekijken.
  4. We zullen ook foto’s van de aorta maken en de aorta opmeten.
  5. Het resultaat wordt u onmiddellijk medegedeeld en uw huisarts of verwijzer krijgt een kopie van het onderzoek.

De screening is alleen bedoeld om de aorta na te kijken en niet om andere problemen op te sporen.

Wat mag ik verwachten na de screening?

Normaal resultaat

De diameter van de aorta is dan minder dan 3cm wat betekent dat de aorta niet uitgezet is (geen aneurysma). De meeste mannen hebben een normaal resultaat.

Er is geen behandeling of verdere opvolging meer nodig in de toekomst. U zult geen nieuwe screening meer nodig hebben.

Klein aneurysma

De diameter van de aorta ligt tussen 3cm en 4.4cm. We nodigen u na 1 jaar uit om de aorta terug na te kijken met echografie.

Middelmatig aneurysma

De diameter van de aorta ligt tussen 4.5 en 5.4cm. We nodigen u na 3 maanden uit om de aorta terug na te kijken met echografie.

Groot aneurysma

De diameter van de aorta is 5.5cm of meer. Dit komt voor bij 1 op de 1000 mannen. U krijgt onmiddellijk een afspraak voor een gesprek met de vaatchirurg voor een mogelijke behandeling. Lees hier meer over de mogelijke behandelingen bij een abdominaal aorta aneurysma (AAA).

Ongeveer 41 mannen op 1000 die gescreend worden, zal uiteindelijk een behandeling ondergaan voor een aorta aneurysma.

Wat is het risico van de kleurenechografie?

De echografie houdt geen risico’s in.

Hoe betrouwbaar is de kleurenechografie?

Het onderzoek is betrouwbaar. Geen enkele screeningstest is 100% effectief, maar het is zeer zeldzaam dat een man die een normale screening had, alsnog een aneurysma zou ontwikkelen.

Soms kan het zijn dat de aorta niet goed zichtbaar is op het moment van screening. In dat geval komt u op een andere keer terug voor hetzelfde onderzoek. Dit onderzoek wordt u geen tweede maal aangerekend.

 

Laatst aangepast: 19 november 2021