Over de aortakliniek

U kunt in de aortakliniek terecht voor advies, de behandeling en opvolging van (complexe) aortaproblemen. We zijn ook een adviescentrum voor andere specialisten en besteden aandacht aan screening van familieleden, omdat sommige aorta-aandoeningen erfelijk overdraagbaar zijn.

Multidisciplinaire aanpak

Binnen de aortakliniek bundelen specialisten van de diensten vaatheelkunde, cardiochirurgie, cardiogenetica en radiologie hun expertise en overleggen ze onderling en samen met jou over de meest geschikte behandeling.

Elke donderdagochtend zitten alle specialisten samen om patiëntendossiers te bespreken. Ook externe artsen zijn welkom om aan te sluiten voor advies over een aortaprobleem bij één van hun patiënten. Maak hier uw afspraak.

Aansluitend vinden alle raadplegingen plaats op dezelfde afdeling, zodat we indien nodig gemakkelijk kunnen overleggen.

Referentiecentrum voor EndoVasculaire Aneurysma Reparatie (EVAR) van thoracale en abdominale aneurysma's

Het UZA heeft ruime expertise in de endovasculaire behandeling van aneurysma's. De aortakliniek van het UZA is één van de weinige centra die deze behandeling mag uitvoeren op alle niveaus van de aorta. Dus zowel thoracaal (borstkas) als abdominaal (buik), en zowel éénvoudige als vertakte prothesen.

Mede hierom krijgt de aortakliniek van het UZA heel wat verwijzingen van omliggende centra en centra op afstand.

De aorta

De aorta of hartslagader is de grootste slagader in ons lichaam en bestaat uit drie delen:

 • De aorta ascendens - het stijgende deel van de aorta: de aorta ascendens heeft alleen twee aftakkingen naar het hart zelf, de zogenaamde kransslagaders (de linker en de rechter) die het hart van zuurstof voorzien.
 • De arcus aortae - de aortaboog: de aortaboog heeft drie aftakkingen. Eén gaat naar de rechterarm én naar het hoofd, één gaat naar het hoofd en nog één naar de linkerarm.
 • De aorta descendens - het dalende deel van de aorta: de aorta descendens voorziet de rest van het lichaam met zuurstofrijk bloed. Dit deel bestaat uit een thoracaal deel (in de borstkas, aorta thoracica) en een abdominaal deel (in de buik, aorta abdominalis). De aorta descendens heeft veel aftakkingen en voorziet alle buikorganen en de nieren van bloed. Deze splitst zich in de buik (bifurcatie) in de 2 bekkenslagaders en loopt zo verder naar de benen.
 

Ziekten van de aorta

De aorta kan verschillende ziektebeelden vertonen. De meest gekende ziektebeelden zijn:

 • een aneurysma (uitzetting van de aorta)
 • een dissectie (scheur van de wand van de aorta)
 • een vernauwing (stenose) of verstopping (occlusie) van de aorta en/of zijtakken
 • een ontsteking van de aortawand (aortitis)
 • zuurstoftekort in de buik (angor abdominalis)
 • een infectie van de aortawand of van een aortaprothese
 • aangeboren afwijkingen
   

Daarnaast zien we ook traumatische scheuren van de aorta of congenitale afwijkingen (reeds aanwezig bij de geboorte).

Laatst aangepast: 10 januari 2023