Over de aortakliniek

De aortakliniek

In de aortakliniek kunt u bij een multidisciplinair team van specialisten terecht voor advies rond en de behandeling van een aandoening aan de aorta, en voor de opvolging van de aorta na behandeling.

Op donderdagvoormiddag is er ook een gezamenlijk overlegmoment waar externe artsen terecht kunnen voor advies omtrent een aortaprobleem bij één van hun patiënten (zie afspraak maken).

We besteden ook aandacht aan screening, omdat sommige aorta-aandoeningen erfelijk overdraagbaar kunnen zijn.

De aorta

De aorta of grote lichaamsslagader loopt vanaf de aortaklep, die de begrenzing vormt met de linkerkamer van het hart, langs de wervelkolom naar de buik.

Bij een volwassen mens heeft de aorta een diameter van twee à drie centimeter. In rust stroomt er zo'n vijf liter bloed per minuut doorheen.

Anatomische beschrijving van de aorta

De aorta bestaat uit drie delen:
 
  • De aorta ascendens - het stijgende deel van de aorta: de aorta ascendens heeft alleen twee aftakkingen naar het hart zelf, de zogenaamde kransslagaders (de linker en de rechter) die het hart van zuurstof voorzien.
  • De arcus aortae - de aortaboog: de aortaboog heeft drie aftakkingen. Eén gaat naar de rechterarm én naar het hoofd, één gaat naar het hoofd en nog één naar de linkerarm.
  • De aorta descendens - het dalende deel van de aorta: de aorta descendens voorziet de rest van het lichaam met zuurstofrijk bloed. Dit deel bestaat uit een thoracaal deel (in de borstkas, aorta thoracica) en een abdominaal deel (in de buik, aorta abdominalis). De aorta descendens heeft veel aftakkingen en voorziet alle buikorganen en de nieren van bloed. Deze splitst zich in de buik (bifurcatie) in de 2 bekkenslagaders en loopt zo verder naar de benen.

Ziekten van de aorta

De aorta kan verschillende ziektebeelden vertonen. De meest gekende ziektebeelden zijn:
  • het aneurysma (uitzetting van de aorta)
  • de dissectie (scheur van de wand van de aorta)
  • de verstopping (occlusief) van de aorta en/of zijtakken
  • een aortitis (ontsteking van de aortawand).
Daarnaast zien we ook traumatische scheuren van de aorta of congenitale afwijkingen (reeds aanwezig bij de geboorte).
 
Onder onderzoeken en behandelingen vindt u meer uitleg over deze aandoeningen.