Elektronisch patiëntendossier

Elektronisch patiëntendossier

Elke patiënt heeft een persoonlijk patiëntendossier. In dit dossier zitten je medische gegevens. Dit zijn identificatiegegevens zoals je naam, adres en geboortedatum en informatie over je gezondheid en levensstijl. Ook eventuele aandoeningen, resultaten van onderzoeken en de zorg en behandeling die je kreeg zijn in je patiëntendossier opgenomen.

Alle medische dossiers worden zorgvuldig bijgehouden en volgens de strengste normen van privacy en veiligheid bewaard. Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om je informatie vertrouwelijk te houden. Je medische gegevens worden dus niet gedeeld zonder je toestemming.

Via UZA@ home kan je zelf op elk moment je medisch dossier inlezen. Via de ombudsdienst kan je ook steeds (gratis) je dossier inkijken en er een afschrift van vragen. Je kan eventuele fouten rechtzetten en je hebt ook het recht om te weten wie er toegang heeft tot de vertrouwelijke informatie in het kader van de wet op de privacy. 

Nieuw elektronisch patiëntendossier sinds 21 juni 2021

Sinds 21 juni 2021 werkt het UZA in een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (epd). Het epd is een volledig geïntegreerd dossier waarin alle medische gegevens van de patiënt steeds en overal beschikbaar zijn voor elke betrokken zorgverlener én de patiënt zelf, volgens de strengste normen van privacy en veiligheid.

Patiënt als partner

Het epd vertrekt vanuit het principe dat de patiënt eigenaar is van zijn of haar digitaal dossier. Patiënten kunnen via het patiëntenportaal UZA@ home hun medisch dossier raadplegen en interageren met hun zorgteam in het UZA. Met hun instemming wordt het dossier ook opengesteld voor de eerstelijnszorg en verwijzers uit andere ziekenhuizen, zodat ook zij het dossier - dat realtime gegevens toont - ten alle tijden kunnen raadplegen.

Via telemonitoring en wearables kunnen bijkomende gegevens van de patiënt verzameld worden en op een veilige manier in het dossier worden opgeslagen. Wijkt er een waarde opvallend af, dan krijgt de arts onmiddellijk een melding en kan die zo snel als nodig contact opnemen met de patiënt via telefoon of chat. Het ziekenhuis gaat hierdoor meer en meer naar de patiënt toe.

 

Wie heeft toegang tot mijn dossier?

Alleen de zorgverleners van het UZA die betrokken zijn bij je behandeling, hebben toegang tot je medische gegevens. Elke medewerker heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Zo kan er steeds gecontroleerd worden wie wanneer je dossier bekeken heeft. Enkel relevante informatie wordt gedeeld. Sommige diensten zoals de dienst psychiatrie, medische genetica en patiëntenbegeleiding kunnen vragen dat bepaalde informatie verborgen blijft. Andere medewerkers krijgen deze vertrouwelijke informatie dan niet te zien.

Met jouw instemming wordt je medisch dossier ook opengesteld voor andere zorgverleners zoals je huisarts en andere verwijzers. Als je op meerdere plaatsen verzorgd wordt, is het belangrijk dat al je zorgverleners toegang hebben tot je medisch dossier - dat realtime gegevens toont. Zo zijn al je zorgverleners zeker op de hoogte van bijvoorbeeld allergieën en medicatie.

CoZo Vlaanderen

Met je geïnformeerde toestemming kan je ook via CoZo je medische gegevens openstellen voor zorgverleners die je momenteel opvolgen. Daardoor kunnen ze je sneller én beter behandelen en voorkomen ze dat je onnodige onderzoeken moet ondergaan. Het is ook veiliger voor jou: medicatie-interacties, eventuele allergieën en andere cruciale gegevens worden immers meteen gedeeld. Bovendien vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling de samenwerking en communicatie tussen je zorgverleners.

 

Waarvoor wordt mijn persoonlijke medische informatie gebruikt?

Het UZA-personeel gebruikt je gegevens in de eerste plaats om je de beste zorg te verlenen. Je medische gegevens zijn belangrijk om je goed te kunnen behandelen.

Je medische informatie kan ook gebruikt worden om de kwaliteit van de zorg in het UZA te verbeteren, om studenten en personeel op te leiden, op vraag van de overheid en voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor wordt enkel relevante informatie gebruikt, steeds in anonieme vorm. Niemand kan dan de link leggen tussen de informatie en je persoonsgegevens. Als een opleiding of onderzoek wel toegang tot je persoonsgegevens vereist, dan wordt eerst je toestemming gevraagd.

Wordt mijn medische informatie met mijn familie en vertrouwenspersonen gedeeld?

In het algemeen zullen medewerkers van het UZA je medische gegevens niet delen met familie of vertrouwenspersonen tenzij met jouw toestemming. Hier gelden wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij minderjarigen. Als je arts denkt dat de patiënt geen beslissingen kan nemen over zijn gezondheid, dan zal hij een ouder of voogd aanspreken.

Indien een volwassen patiënt niet zelfstandig kan beslissen over zijn gezondheidszorg of zijn keuze niet kenbaar kan maken, bijvoorbeeld wegens coma, dan zal de arts de vertegenwoordiger van de patiënt aanspreken.

In uitzonderlijke gevallen laat de wet toe om je persoonlijke informatie te delen zonder je toestemming, bijvoorbeeld om een ernstig misdrijf te onderzoeken of om een kind te beschermen.

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen/inkijken?

Je hebt het recht om je persoonlijke medische gegevens in te kijken en eventuele fouten recht te zetten.

Via UZA@ home

Via UZA@ home kan je zelf op elk moment je medisch dossier inlezen. 

Via de ombudsdienst

Je kan je dossier ook via de ombudsdienst inkijken en gratis een afschrift van het geheel of een gedeelte van je patiëntendossier aanvragen. Om je dossier op te vragen of in te kijken, stuur je dit formulier ingevuld op naar ombudsdienst [at] uza [dot] be. Je ontvangt ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst een reactie op je verzoek.

Via CoZo

Ook via CoZo kan je als patiënt je medisch dossier gedeeltelijk raadplegen. 

Kan ik een afschrift van het patiëntendossier van een overleden naaste opvragen?

Na overlijden van de patiënt is enkel een onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier mogelijk. Dat betekent dat de erfgenamen een beroepsbeoefenaar (bv. huisarts van het gezin) kunnen aanstellen om, mits motivatie, het dossier te komen inkijken. De inzage is dus onrechtstreeks, dit om de persoonlijke levenssfeer van de overleden patiënt te beschermen.

Om een inzage door een beroepsbeoefenaar aan te vragen, moet je zelf contact leggen met een beroepsbeoefenaar en dit formulier invullen en bezorgen aan de ombudsdienst (ombudsdienst [at] uza [dot] be). Wij nemen dan contact op met de door jou aangestelde beroepsbeoefenaar om een afspraak voor inzage te regelen. De kosten die de aangestelde beroepsbeoefenaar aanrekent, zijn voor de aanvrager zelf.

Laatst aangepast: 20 juni 2023
Auteur(s):