Geïnformeerde toestemming tot (online) gegevensdeling:

Geïnformeerde toestemming tot (online) gegevensdeling:

Als patiënt komt u in contact met vele zorgverleners, vaak binnen verschillende praktijken, ziekenhuizen en instellingen. U bent bijvoorbeeld in behandeling bij uw huisarts, maar misschien ook bij een arts in het ziekenhuis of bij een tandarts. Al deze zorgverleners houden gegevens over uw gezondheid bij. Om u als patiënt de beste zorg te geven, is het belangrijk dat uw zorgverleners toegang hebben tot die informatie. Voor die uitwisseling van gezondheidsgegevens kan u toestemming geven, of weigeren. 

Waarom worden gegevens uitgewisseld?

Als patiënt kan u behandeld worden in verschillende praktijken, ziekenhuizen of instellingen. Daar houden uw zorgverleners gegevens over uw gezondheid bij. Om de beste zorg te krijgen, is het belangrijk dat al uw zorgverleners toegang hebben tot deze informatie.

Enkele voorbeelden:

  • Ziekenhuis A verwijst u door naar ziekenhuis B. Ziekenhuis B kan uw gegevens in ziekenhuis A raadplegen om dubbele onderzoeken te vermijden.
  • U belandt op de spoedafdeling. Het ziekenhuis kan uw gezondheidsgegevens opvragen bij andere zorgverleners om na te gaan of u allergieën hebt, welke medicatie u neemt …
  • Uw huisarts kan de gegevens van uw raadpleging in het ziekenhuis bekijken.

Door de gezondheidsgegevens voor alle zorgverleners beschikbaar te maken, krijgt u overal de beste zorg. Dit initiatief wordt ondersteund door de Belgische overheid.

Wat houdt mijn toestemming in?

Uw gezondheidsinformatie kan veilig uitgewisseld worden via het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), een digitaal samenwerkingsplatform voor zorgverleners. Dat kan enkel als u hiervoor toestemming geeft. U mag deze toestemming altijd weigeren, ook achteraf. En u kan een weigering ook weer ongedaan maken. U kan ook vragen om bepaalde gegevens niet uit te wisselen of om bepaalde personen uit te sluiten.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Als u toestemming geeft voor de uitwisseling van uw gezondheidsinformatie, kan niet zomaar iedereen al uw gegevens inkijken. Er zijn enkele voorwaarden:

  • Aangesloten zijn tot een netwerk zoals de COZO. Een ziekenhuis dat niet aangesloten is, heeft geen toegang. Een overzicht van de aangesloten zorgverleners vindt u via hier.
  • Zorgverlener zijn. Niet iedereen kan toegang krijgen. Voorbeelden van zorgverleners zijn : artsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, zorgkundigen, podologen, bandagisten en diëtisten.
  • Een zorgrelatie met u hebben. Een arts die u niet daadwerkelijk behandelt, heeft geen toegang.
  • Toegangsrechten hebben tot de informatie. De zorgverlener kan enkel de gezondheidsgegevens bekijken die voor hem relevant zijn. Een diëtist heeft bijvoorbeeld enkel toegang tot informatie over uw voeding, en niet tot bijvoorbeeld de resultaten van uw hartonderzoek.

Over welke gegevens gaat het?

Het gaat over de gezondheidsgegevens uit uw patiëntendossier: bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, labo-uitslagen, medische beeldvorming, ontslagbrieven, operatieverslagen, medicatieschema’s … . Enkel informatie die elektronisch beschikbaar is, kan uitgewisseld worden.

Hoe geef ik toestemming?

U tekent een document ‘geïnformeerde toestemming’ of ‘informed consent’ in het ziekenhuis. Uw toestemming wordt bewaard in het eHealth-platform van de Belgische overheid. Wilt u uw toestemming wijzigen, dan kan u dat doen via  de website van de COZO.

Meer informatie

Vragen?

Ombudsvrouw Miranda Van Looveren is elke werkdag bereikbaar van 10 tot 16 uur:

Laatst aangepast: 29 april 2024
Auteur(s):