Patiëntenrechten

Alle patiënten hebben recht op een degelijke verzorging, met respect voor de culturele, morele, filosofische en religieuze overtuiging. Ook uw persoonlijke levenssfeer wordt beschermd.  Het UZA garandeert uiteraard al deze rechten. Maar er zijn ook plichten.

Uw plichten

Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen, is het ook nodig dat u zich als patiënt aan enkele afspraken houdt. Goede afspraken scheppen vertrouwen en openheid en stellen de zorgverleners in staat u de beste zorg te verstrekken. 

U geeft juiste informatie over uw identiteit.

Om uzelf en andere patiënten te beschermen, moet u zich correct identificeren in het ziekenhuis. Dat is nodig om misbruik te voorkomen en te vermijden dat gegevens onder een verkeerde naam worden vastgelegd in het medisch dossier. We vragen uw wettelijk en geldig legitimatiebewijs, zoals uw identiteitskaart. 

U verleent uw medewerking. 

De zorgverlener mag van u verwachten dat u juiste en volledige informatie geeft over uw  gezondheidstoestand en uw medicatiegebruik. Alleen zo is de zorgverlener in staat u zo goed mogelijk te behandelen. Als patiënt hebt u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u hebt ingestemd. Volg de adviezen van uw arts dus goed op en verleen uw medewerking aan de zorgverleners. Kom ook uw afspraken na. Als u onvoorzien verhinderd bent, verwittig dan zo snel mogelijk uw arts U kan een kostensimulatie laten uitvoeren in het ziekenhuis. Sommige kosten zijn echter niet op voorhand te bepalen. 

U betaalt voor uw behandeling. 

Het ziekenhuis heeft recht op betaling voor de verstrekte zorg. Wanneer u gebruik maakt van de medische diensten van het ziekenhuis, bent u aansprakelijk voor de betaling van de kosten. Indien nodig, moet u een voorschot betalen. Wij proberen het zo te regelen dat u zich over de betaling zo weinig mogelijk zorgen hoeft te maken. Hiervoor moet u wel uw verzekeringsgegevens meebrengen naar het ziekenhuis. Bij een opname krijgt u ook een verklaring met uw kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Stel gerust vragen als u meer informatie wenst. 

U behandelt materialen met zorg. 

Draag zorg voor het materiaal in het ziekenhuis: breng geen beschadiging of vervuiling toe. Laat ook geen materiaal  rondslingeren en gooi afval in de vuilnisbak. Respecteer het werk van het onderhoudspersoneel en houd gangen, wachtzalen, toiletten en andere ruimtes netjes. Uw eigen waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat u het best thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. U leeft de huisregels na. Als patiënt respecteert u de privacy en de rust van uw medepatiënten. Elke patiënt kijkt uit naar bezoek. Maar om de rust en veiligheid in het ziekenhuis te garanderen, moeten bezoekers de bezoekuren respecteren. Er geldt een algemeen rookverbod in het ziekenhuis. Roken is enkel toegestaan in de rokerszones buiten het ziekenhuis. Sigarettenpeuken horen thuis in de asbakken. 

U respecteert de zorgverleners. 

Fatsoen en wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging. 

Filmen en fotograferen in het UZA

Patiënten en bezoekers die foto’s, filmpjes, beelden of selfies willen nemen in het UZA, dienen hiertoe het beleid van het UZA te respecteren. 

Foto’s en films van medische handelingen door UZA-medewerkers

Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker die men wil fotograferen of filmen. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel gegeven voor privé-gebruik van de beelden en exclusief sociale media. 

Foto’s en films van UZA-medewerkers 

Als men een UZA-medewerker wil fotograferen, moet de patiënt of de bezoeker altijd toestemming vragen aan de betrokken medewerker. Mondelinge toestemming van de UZA-medewerker volstaat.

Foto’s en films van zichzelf

Patiënten mogen foto’s van zichzelf of selfies nemen. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als een UZA-medewerker op de foto voorkomt, moet toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker.

Foto's en films van patiënten door het UZA

Om de privacy van patiënten te waarborgen, opteert het UZA ervoor om nooit patiënten op een herkenbare manier in beeld te nemen, ook niet zijdelings.

Naleving

Als u uw plichten niet nakomt, kan dit een reden zijn om de behandeling stop te zetten. Bij agressie of geweld wordt de politie ingeschakeld. Als u uw factuur niet betaalt, worden kosten aangerekend en in een latere fase gerechtelijke stappen ondernomen voor de inning. U bent misschien niet altijd in staat uw plichten na te komen. Meld dit aan onze medewerkers. Wij proberen alles in het werk te stellen om een oplossing te vinden. Voor vragen, problemen of klachten kunt u zich tot de ombudsdienst van het UZA wenden.

Respectvol met elkaar omgaan, daar wordt iedereen beter van. 

Meer informatie

Meer informatie over de patiëntenrechten vindt u ook op www.patientrights.be.

Lees hier meer over uw rechten als patiënt.

U vindt deze informatie ook terug in onze folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'.

 

Laatst aangepast: 18 september 2023
Auteur(s):