Huishoudelijk reglement voor patiënten en bezoekers

Huishoudelijk reglement voor patiënten en bezoekers

FR | EN

Patiënten en bezoekers zijn van harte welkom in het UZA. Om het voor iedereen aangenaam en veilig te houden, geldt er wel een huishoudelijk reglement. Dit reglement geeft aan wat u van ons mag verwachten, en wat wij van u verwachten bij een bezoek aan ons ziekenhuis. Het huishoudelijk reglement geldt in het ziekenhuis en op het domein daaromheen, zoals de parking.

Onder ‘we’ wordt hierna verstaan: patiënten, bezoekers, leveranciers, medewerkers, huisartsen en kortom iedereen die het UZA betreedt.

Respect

We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. We behandelen elkaar altijd correct en zijn steeds vriendelijk en beleefd. We hebben respect voor elkaars levensbeschouwing, gewoonten, waarden en normen, uiterlijk en opvattingen. We komen gemaakte afspraken na en we oordelen of discrimineren niet. We hebben ook respect voor elkaars (nacht)rust. U mag uw telefoon gebruiken, maar hou daarbij wel rekening met de mensen om u heen.

Diefstal en vandalisme

We gaan niet alleen respectvol om met elkaar, maar ook met elkaars spullen. We maken niets onnodig vuil of stuk. We eigenen ons geen spullen toe die van een ander zijn.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen. Het UZA is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies.

Indien de patiënt zelf niet kan instaan voor zijn/haar bezittingen is het bij een ambulant onderzoek de verantwoordelijkheid van de patiënt om dit in bewaring te geven bij familieleden of een begeleider. Wanneer een patiënt opgenomen is, worden ‘onbewaakte’ bezittingen eerst aangeboden aan familieleden of een vertegenwoordiger indien beschikbaar. Indien dit niet mogelijk is, worden deze bezittingen achter slot op de verpleegeenheid bewaard.

Praktische tips

 • Laat geen geld of portefeuille rondslingeren.
 • Breng zo weinig mogelijk geld mee en laat juwelen thuis.
 • Meld verdachte omstandigheden.
 • Laat uw auto thuis zolang u bij ons verblijft.
   

Bent u toch iets kwijt geraakt tijdens uw bezoek aan het UZA? Vul dan dit formulier in. We volgen tot 3 maanden na uw aanvraag op of uw verloren item weer opduikt. We bellen u op zodra we het gevonden hebben, waarna u het kan komen afhalen aan de onthaalbalie (op weekdagen van 6.30 tot 20.00 en op weekend- en feestdagen van 8.30 tot 20.00).

Privacy

Uw privacy is onze zorg. Wij volgen de principes zoals uiteengezet in onze privacy policy.

Agressie

Agressief gedrag - zowel verbaal als non-verbaal - wordt niet getolereerd. Of het nu gaat om bedreigen, schelden, slaan, schoppen of welk agressief gedrag dan ook. Hiervan wordt aangifte bij de politie gedaan.

Roken, alcohol en drugs

Wij zijn een rookvrij ziekenhuis. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor voorziene rookruimtes buiten het ziekenhuis:

 • tegenover de ingang van het UZA
 • aan de uitgang van het Auditorium Kinsbergen (route 12)
   

Gelieve de asbakken te gebruiken en peuken niet op de grond te gooien.

Ook het gebruik van alcohol en drugs is in principe niet toegestaan. Enkel bij bijzondere gelegenheden en na akkoord van onze zorgteams kan het gebruik van alcohol worden toegestaan.

(Brand)veiligheid

Gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens zijn niet toegestaan in ons ziekenhuis. Neemt u ze toch mee, dan kunnen we ze (tijdelijk) in beslag nemen en wordt de politie ingeschakeld.

Om het brandrisico in het ziekenhuis te beperken, vragen wij u het volgende:

 • Gebruik geen eigen elektrische apparaten (bv. ventilatoren, koffieapparaten, waterkokers... en andere huishoudtoestellen) in het ziekenhuis.
 • Enkel kleine elektrische toestellen voor persoonlijke hygiëne, zoals een elektrische tandenborstel, een scheerapparaat of een haardroger, zijn toegelaten. Deze dienen onbeschadigd en in goede staat te zijn. Ze moeten ook een CE-markering hebben.
 • Laad je elektrische apparaten enkel overdag op met hun originele bijhorende opladers. Leg ze tijdens het opladen ergens veilig en zichtbaar op het nachtkastje of de tafel, en niet in of op het bed.
 • Het is strikt verboden om echte kaarsen te branden.
   

Foto, video en geluidsopnames

Van uzelf

U mag foto’s, film- en geluidsopnames van uzelf maken, zolang er geen andere personen herkenbaar te zien of te horen zijn. Vooraleer u iemand anders in beeld zou brengen, moet uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden.

Van anderen

Maak alleen foto- en filmopnames van anderen met hun toestemming, ook als u bijvoorbeeld een medische handeling wil fotograferen of filmen.  

 • Vraag altijd op voorhand toestemming aan die personen. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt.
 • Toestemming wordt enkel gegeven voor privégebruik van de beelden en exclusief sociale media en/of het verspreiden van de beelden.
 • Vertel wat u met de foto, video of geluidsopname van plan bent. U mag ze niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor u toestemming kreeg.
 • Als iemand weigert of geen toestemming kan geven, mag u geen foto, video of geluidsopname van die persoon maken.

Belangrijk: Maak nooit foto- en filmopnames van personeelsbadges, computerschermen of schermen met foto’s van patiënten of medewerkers.

Van patiënten en bezoekers door het UZA

Om de privacy van patiënten te waarborgen, opteert het UZA ervoor om nooit patiënten op een herkenbare manier in beeld te nemen, ook niet zijdelings. 

Bezoekbeleid

Elke patiënt kijkt uit naar zijn bezoek. Voor een goed verloop moeten er een aantal richtlijnen worden gerespecteerd.

U vindt hier steeds de laatste bezoekers- en begeleidersregeling terug.

Infectiepreventie en hygiëne

 • Kom niet naar het ziekenhuis als u ziek bent.
 • Lees hier het meest recente beleid rond het dragen van mondmaskers.
 • Respecteer de handhygiëne. Was en ontsmet uw handen, er is handalcohol beschikbaar.
 • Onze schoonmaakmedewerkers stellen alles in het werk om het ziekenhuis schoon te houden. Respecteer hun werk en help ons de gangen, toiletten en kamers netjes te houden.
 • Gelieve kleine boeketjes bloemen mee te brengen i.v.m. de beperkte ruimte rondom het bed en nooit planten met het oog op infectiegevaar. Op intensieve zorgen zijn planten en bloemen nooit toegestaan.

(Huis)dieren

Assistentiehonden

Omwille van de veiligheid en de hygiëne zijn dieren niet toegelaten in het ziekenhuis. Voor assistentiehonden of blindengeleidehonden geldt een uitzondering in bepaalde gevallen.

Lees hier meer over assistentiehonden in het UZA.

Cameratoezicht

Voor uw en onze veiligheid hebben we op bepaalde plaatsen in het UZA beveiligingscamera’s geplaatst. Deze camera’s bewaren niet altijd de beelden, maar geven in sommige gevallen enkel het actuele beeld weer.

Lees meer over de camerabeveiliging in ons privacy policy.

Maatregelen en sancties bij het niet naleven van de gedrags- en huisregels

Bij het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen van onze collega’s zullen er maatregelen worden getroffen. Dit kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot het ziekenhuis. Bij wapenbezit, bedreiging, agressie en (verbaal) geweld, drugs en diefstal wordt ook altijd aangifte gedaan bij de politie.

De gedragsregels sluiten aan bij de gedragscode voor onze medewerkers. U mag van ons dus hetzelfde gedrag en respect verwachten zoals wij dat van u verwachten. Zo dragen wij samen zorg voor een rustige, veilige en vertrouwde omgeving waar iedereen zich op zijn gemak voelt.

Laatst aangepast: 18 september 2023
Auteur(s):