Second opinion of tweede advies

Second opinion of tweede advies

Als patiënt kunt u een tweede arts raadplegen om zijn mening te vragen over een bepaalde behandeling of diagnose. Dit tweede advies of ‘second opinion’ is een aanvulling op de eerste diagnose en kan zowel u als uw arts helpen om een goede beslissing te nemen over uw behandeling. Soms zal uw arts een tweede advies aanbevelen, maar u kunt ook zelf actie ondernemen.

Vooral bij ingrijpende behandelingen en ernstige ziektes kan een tweede advies u helpen. Ook als u niet akkoord gaat met de diagnose of als uw arts er niet in slaagt een diagnose te stellen, kunt u een andere onafhankelijke specialist raadplegen. De tweede arts kan u meer duidelijkheid geven over de diagnose en de behandeling van uw aandoening. U hoeft het tweede advies niet op te volgen.

Hoe verloopt een tweede advies?

Wanneer u uw arts om een tweede advies vraagt, zal hij uw verzoek opvolgen. In uitzonderlijke situaties kan hij dit afraden, omdat hij denkt dat een tweede advies geen meerwaarde biedt. Wanneer u bijvoorbeeld meermaals een tweede advies vraagt voor dezelfde problematiek, zal uw arts een tweede advies afraden. Uw arts zal zijn beslissing aan u duidelijk maken en in uw medisch dossier noteren.

De adviserende arts ontvangt u tijdens een raadpleging en neemt uw medisch dossier grondig door. Dit dossier kreeg hij van uw eerste arts. U moet meestal geen nieuwe onderzoeken ondergaan omdat de adviserende arts de resultaten van vorige onderzoeken kan bekijken. Hij kan wel bijkomende onderzoeken aanraden.
De adviserende arts kan met uw toestemming aanvullende gegevens vragen aan uw eerste arts. De eerste arts kan met uw toestemming de uitslag van het tweede advies opvragen. U kunt een geschreven advies krijgen als u dat wil.

Hoe vind ik een adviserende arts?

U kunt zelf een adviserende arts uitzoeken, maar u kunt ook advies vragen aan uw behandelende arts of huisarts. Wanneer de huisarts tussenkomt, moet hij steeds op de hoogte gebracht worden van het tweede advies. Als de huisarts niet betrokken is, dan is dat niet verplicht, maar wel aan te raden. Een arts mag enkel een tweede advies geven als hij over de nodige deskundigheid bezit. Anders moet hij uw verzoek weigeren.

Zijn er nadelen aan een tweede advies?

Soms zorgt een raadpleging bij een tweede specialist voor bijkomende kosten. De wachttijden van sommige specialisten zijn lang, waardoor uw behandeling vertraging oploopt. Ten slotte is het mogelijk dat de meningen van beide artsen sterk verschillen. Dit kan tot onderzekerheden leiden. De tweede arts moet u dan verklaren waarom de meningen verschillen.

Wanneer moet mijn arts mij verplicht doorverwijzen?

Uw arts kan er zelf voor kiezen om u door te verwijzen, maar in bepaalde gevallen is dat ook verplicht:

  • Als uw arts denkt dat bepaalde medische zorgen geen zin meer hebben, omdat ze niet tot een goed resultaat zullen leiden, moet hij dit bespreken met een collega.
  • Als uw arts moet beslissen over euthanasie, moet hij een onafhankelijke collega raadplegen
  • Als de arts bepaalde informatie wil achterhouden omdat ze ernstig nadelig is voor de patiënt, als deze bijvoorbeeld suïcidaal is, dan moet hij eerst overleggen met een collega. De informatie wordt dan tijdelijk voor de patiënt achtergehouden. 
  • Als uw arts denkt dat er sprake is van kindermishandeling, moet hij een collega met kennis en  ervaring in dat gebied raadplegen.

 

Laatst aangepast: 20 juni 2023
Auteur(s):