Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Verbeteracties

Verbeteracties

Als één team streven we er in het UZA continu naar om aan alle patiënten voortdurend topklinische zorg, veilige zorg en patiëntvriendelijke zorg te leveren. Het UZA staat dan ook voor een cultuur van continue kwaliteitsverbetering en werkt hieraan via verschillende kwaliteitsprojecten en verbeteracties. 

De verbeterprojecten worden opgestart vanuit het veiligheidsmeldsysteem ‘UZA meldt en leert’, klachten, tevredenheidsmetingen, verbeteropportuniteiten...

We stellen hieronder graag enkele gerealiseerde verbeterintiatieven voor.

Dienstspecfieke verbeteracties

 • Uit de tevredenheidsenquête bleek dat patiënten op sommige afdelingen een slechte nachtrust ervaarden. Daarom hebben we extra ingezet op het verbeteren van de nachtrust van de patiënt:
  - sensibilisering personeel voor stille communicatie, lichten dimmen in gang, deuren sluiten
  - bij aankoop van nieuw materiaal steeds oog voor gummi wieltjes

Ziekenhuisbrede verbeteracties

 • Als patiënt krijg je per dag meerdere zorgverleners aan je bed. Het is belangrijk dat je weet wie er voor je staat en wat zijn/haar rol en verantwoordelijkheid is. Daarom lanceerden we een interne sensibiliseringscampagne rond het voorstellen van de zorgverleners aan de patiënt.
   
 • Om de tevredenheid over de maaltijden te verbeteren, ontwikkelden we een app waar de patiënt zelf zijn maaltijdvoorkeur kan doorgeven. 

Zorgtraject (Majeur Trauma Service)

 • Aankoop van nieuwe brancards om het transport voor de patiënt comfortabeler te maken.
   

Meer weten over verbeteracties?

Ontdek in het jaarplan Kwaliteit en Patiëntveiligheid meer verbeteropportuniteiten en de belangrijkste focusgebieden van 2021.

Wenst u meer info over verbeteracties of wil u zelf een verbetersuggestie doen? Stuur dan een mailtje naar kwaliteit [at] uza [dot] be of bel naar +32 (0)3 821 20 62 (kwaliteitscoördinator Ingrid Roosen).

Het kan bijvoorbeeld gaan om suggesties die het comfort van de patiënt verbeteren, suggesties om de opvang na een ernstig ongeval voor u en uw familie te verbeteren, tips om de informatiedoorstroming in het ziekenhuis te verbeteren, aanwijzingen om de veiligheid van onze zorgverlening te verhogen ... Uw verbetersuggestie wordt intern besproken en geëvalueerd in functie van haalbaarheid en meerwaarde voor de patiënt. Zo mogelijk bezorgen we u feedback, zonder ons evenwel te engageren om deze verbetersuggestie ook door te voeren. 

Laatst aangepast: 20 oktober 2021
Auteur(s):