UZA meldt en leert

UZA meldt en leert

Met 'UZA meldt en leert' beoogt het UZA een continue verbetering van het zorgproces en de patiëntveiligheid. Zorgverleners en artsen worden aangespoord (bijna-)incidenten te rapporteren om eruit te leren. Onderzoek toont aan dat sluimerende gebreken die geen tot beperkte schade hebben voor patiënten, de kans op vermijdbare schade verhogen. Door bijna-incidenten te melden, kunnen de zorgverleners hieruit leren en verlaagt de kans op vermijdbare schade.

Een multidisciplinair expertenteam met artsen, verpleegkundigen, een apotheker en een klinisch laborant superviseren ‘UZA meldt en leert’. Zij volgen per kwartaal de meldingen op en bieden advies aan de verschillende diensten voor wat betreft het melden, analyseren en verbeteren. Aan de hand van de meldingen zorgt het UZA voor gerichte en zinvolle verbeteracties.

Laatst aangepast: 15 oktober 2021
Auteur(s):