Verbeteracties

Verbeteracties

Als één team streven we er in het UZA continu naar om aan alle patiënten voortdurend topklinische zorg, veilige zorg en patiëntvriendelijke zorg te leveren. Het UZA staat dan ook voor een cultuur van continue kwaliteitsverbetering en werkt hieraan via verschillende kwaliteitsprojecten en verbeteracties. 

De verbeterprojecten worden opgestart vanuit het veiligheidsmeldsysteem ‘UZA meldt en leert’, klachten, tevredenheidsmetingen, verbeteropportuniteiten...

We stellen hieronder graag enkele gerealiseerde verbeterintiatieven voor.

Dienstspecfieke verbeteracties

 • Uit de tevredenheidsenquête bleek dat patiënten op sommige afdelingen een slechte nachtrust ervaarden. Daarom hebben we extra ingezet op het verbeteren van de nachtrust van de patiënt:
  - sensibilisering personeel voor stille communicatie, lichten dimmen in gang, deuren sluiten
  - bij aankoop van nieuw materiaal steeds oog voor gummi wieltjes
   
 • Op de afdeling neonatologie opende een volledig vernieuwde familiekamer: een huiselijke plek waar ouders even op adem kunnen komen en steun kunnen vinden bij elkaar.

 • De afdeling D2 hematologie kocht een toestel aan om aan aromatherapie te doen zodat patiënten minder misselijk worden bij hun chemotherapie.

 • De naasten van de patiënt spelen een onmisbare rol tijdens de laatste levensfase. Om nog meer te kunnen tegemoetkomen aan individuele noden bij het waak- en stervensproces, ontwikkelde onze afdeling oncologie een waakkast. In de kast vind je voorwerpen om het waakproces te ondersteunen. Het materiaal is geïnspireerd op de vijf zintuigen en biedt ondersteuning bij het (h)erkennen van emoties en het creëren van rust. Denk maar aan gedichtenbundels, muziek en massage-olie. Voor de allerkleinsten maakten we zorgenvriendjes. De popjes hebben een zakje waarin kinderen een geschreven boodschap of tekening kunnen steken en zo hun zorgen kunnen benoemen. De zorgenvriendjes worden met veel liefde gemaakt door vrijwilligers.

 • Vanaf de eerste tekenen van een beroerte tikt de klok: hoe sneller de juiste behandeling volgt, hoe beter de vooruitzichten voor de patiënt. Ons interdisciplinair beroerteteam ging aan de slag om in die eerste acute fase tijd te winnen. Een all-in-one beroertebuggy staat klaar bij aankomst van de patiënt op spoedgevallen en bevat alles om de eerste zorgen te kunnen toedienen. De buggy levert ons een tijdswinst van maar liefst 5 tot 10 cruciale minuten. Samen met de collega’s van kwaliteit zullen we de komende periode data verzamelen om ook aantoonbare uitkomstverbeteringen te registreren.

Ziekenhuisbrede verbeteracties

 • Als patiënt krijg je per dag meerdere zorgverleners aan je bed. Het is belangrijk dat je weet wie er voor je staat en wat zijn/haar rol en verantwoordelijkheid is. Daarom lanceerden we een interne sensibiliseringscampagne rond het voorstellen van de zorgverleners aan de patiënt.
   
 • Om de tevredenheid over de maaltijden te verbeteren, ontwikkelden we een app waar de patiënt zelf zijn maaltijdvoorkeur kan doorgeven. We merken dat door patiënten zelf hun maaltijd te laten samenstellen, we zo ook voedselverspilling kunnen tegengaan.
   
 • Sinds mei 2023 krijgen opgenomen patiënten een ruimer aanbod aan plantaardige maaltijdopties. Als UZA streven we naar een gezonde én duurzame voedingscultuur, daarom willen we het kiezen voor plantaardige voeding stimuleren.
   
 • Begin 2023 rondden we met succes het masterplan bedherallocatie af met de opening van een nieuw internistisch dagziekenhuis en de clustering van majeur traumapatiënten. Door de veranderingen die de ziekenhuissector momenteel doormaakt, gekoppeld aan enkele mooie verbeteropportuniteiten, zagen we in deze herallocatie van bedden zowel een noodzaak als een kans, zeker met de evolutie naar een steeds kortere verblijfsduur en meer dagopnames. De clustering van majeur traumapatiënten maakt de zorg voor traumapatiënten organisatorisch efficiënter.

Zorgtraject (Majeur Trauma Service)

 • Aankoop van nieuwe brancards om het transport voor de patiënt comfortabeler te maken.
   

Meer weten over verbeteracties?

Wenst u meer info over verbeteracties of wil u zelf een verbetersuggestie doen? Stuur dan een mailtje naar kwaliteit [at] uza [dot] be of bel naar +32 (0)3 821 20 62.

Het kan bijvoorbeeld gaan om suggesties die het comfort van de patiënt verbeteren, suggesties om de opvang na een ernstig ongeval voor u en uw familie te verbeteren, tips om de informatiedoorstroming in het ziekenhuis te verbeteren, aanwijzingen om de veiligheid van onze zorgverlening te verhogen ... Uw verbetersuggestie wordt intern besproken en geëvalueerd in functie van haalbaarheid en meerwaarde voor de patiënt. Zo mogelijk bezorgen we u feedback, zonder ons evenwel te engageren om deze verbetersuggestie ook door te voeren. 

Laatst aangepast: 11 juli 2023
Auteur(s):