Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Kwaliteitsmetingen

De zorgkwaliteit in het UZA wordt continu gemonitord en gecommuniceerd via kwaliteitsmetingen.

Patiënttevredenheid en -ervaring

Jouw ervaringen als patiënt in het UZA vertellen ons wat we goed doen en waar we onze zorg- en dienstverlening verder kunnen verbeteren. Daarom peilen we systematisch naar je ervaring en tevredenheid via (online) vragenlijsten en focusgesprekken.

Meer info over het indienen van klachten, ervaringen, suggesties, complimenten en (medische) incidenten vind je op de pagina van de ombudsdienst. 

Online tevredenheidsenquête

Je ontvangt – enkel als je daar toestemming voor hebt gegeven - na je consultatie of opname een uitnodiging via mail om een online vragenlijst in te vullen. Zo kan je ons laten weten hoe je je bezoek of verblijf hebt ervaren. We horen graag wat je goed vond, maar ook wat volgens jou anders of beter kon. We peilen onder andere naar jouw ervaring rond:

  • afspraak maken
  • onthaal
  • wachttijden
  • informatieverlening
  • zorg 
  • betrokkenheid
  • veiligheid
  • pijn

Voor de verwerking en rapportage van de tevredenheidsenquête werken we samen met BING Research. Zij sturen in opdracht van het UZA de vragenlijst door (e-mailadres invitation [at] chkmkt [dot] com) en verwerken de resultaten volledig anoniem en vertrouwelijk.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Kom je vaker op consultatie in het UZA? Dan krijg je na je eerste uitnodiging pas een volgende uitnodiging na ten minste 3 maanden. 

Voor vragen over de online tevredenheidsenquête kan je terecht bij Danny Van heusden van de dienst patiëntenzorg: +32 03 821 46 15.

Vlaams indicatorenproject (VIP²)

De online vragenlijst omvat onder andere de vragenset van de Vlaamse Patiënten Peiling. Deze wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst werd in het kader van het kwaliteitsindicatorenproject VIP² ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform en peilt naar de mening van patiënten over de zorg die ze kregen. Deze tevredenheidsindicator kan vergeleken worden met die van andere Vlaamse ziekenhuizen, zodat we van elkaar kunnen leren en kwaliteitsverbeteringstrajecten kunnen opstarten.

Je vindt de resultaten van de tevredenheidsindicator steeds terug op www.zorgkwaliteit.be.

Tevredenheidsformulier 'Uw mening maakt ons beter'

Als patiënt heb je in het UZA ook permanent de mogelijkheid om je complimenten, bedankingen en bemerkingen over de zorg met ons te delen via het formulier 'Uw mening maakt ons beter'. De betrokken zorgteams, ombudsdienst en dienst kwaliteit bekijken graag welke verbeteracties mogelijk zijn om onze zorg nog meer op jouw behoeften af te stemmen.

Focusgesprekken

We organiseren op bepaalde diensten ook regelmatig focusgesprekken. Zo kunnen traumapatiënten na hun behandeltraject hun inzichten en feedback op een heel laagdrempelige manier met ons delen tijdens terugblikmomenten (‘coffee-with-the-traumateam'). Dit heeft bijvoorbeeld al geleid tot kleine en grote aanpassingen in het traject: van aanpassing van onze manier van informeren tot zelfs infrastructuuraanpassingen doorheen het ziekenhuis.

De kinderen van het Moeder- en kindcentrum hebben ook hun eigen kinderraad. Een tiental jonge patiënten met een chronische aandoening kunnen daarin laten horen wat ze willen veranderen in het kinderziekenhuis. Dat heeft al goede ideeën opgeleverd, zoals ziekenhuismaaltijden meer afstemmen op kinderen. Lees hier meer over de kinderraad.

Jij deelt, wij verbeteren

Dankzij de ervaringen die je met ons deelt, kunnen we in het UZA onze zorg- en dienstverlening continu verbeteren en nog beter afstemmen op jouw behoeften en voorkeuren. We stellen graag enkele verbeterintiatieven voor die we hebben kunnen realiseren dankzij jullie feedback.

Meer informatie over kwaliteit in het UZA

Laatst aangepast op 14 juni 2021.