Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Kwaliteitsmetingen

De zorgkwaliteit in het UZA wordt continu gemonitord en gecommuniceerd via kwaliteitsmetingen.

Patiënttevredenheid

De ervaringen en de tevredenheid van de patiënt met het UZA helpen ons om onze zorg- en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Permanente enquête

De patiënt heeft permanent de mogelijkheid om zijn mening over de zorg aan te geven via het formulier 'Uw mening maakt ons beter'. Patiënten die niet tevreden zijn over de zorgverlening in het UZA, kunnen terecht bij de ombudsdienst. Verbetersuggesties of bezorgdheden over patiëntveiligheid en kwaliteit kunt u indienen via kwaliteit [at] uza [dot] be of rechtstreeks aan de organisatie van het kwaliteitslabel Joint Commission International via jciaccreditation [at] jcrinc [dot] com (in het Engels).

Meer info over het indienen van klachten, ervaringen, suggesties, complimenten en (medische) incidenten vindt u op de pagina van de ombudsdienst. 

Vlaamse Patiënten Peiling VPP

Sinds oktober 2013 wordt de tevredenheid van de opgenomen patiënten in het UZA gemeten via de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP). 

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw, een onafhankelijk platform van een honderdtal patiëntenverenigingen in Vlaanderen, stelde in 2013 een vragenlijst op voor gehospitaliseerde patiënten. De patiëntentevredenheid wordt twee keer per jaar gepeild, telkens in maart en oktober. De resultaten geven weer hoe patiënten de zorg tijdens hun ziekenhuisverblijf ervaren. Ze kunnen bovendien vergeleken worden met de 25 andere Vlaamse ziekenhuizen die hieraan deelnemen.

Excellentie in kwaliteit

Het UZA rapporteert hier enkel die scores waarop de patiënt ‘volledig mee eens’ of ‘altijd’ antwoordde. We doen dit omdat we de lat voor onszelf hoog leggen. Het UZA streeft immers naar excellente kwaliteit. Goed is voor ons niet goed genoeg, met andere woorden: als men ‘grotendeels mee eens’ of ‘meestal’ antwoordt, weten we dat er nog verbetering mogelijk is. Het UZA houdt dus enkel rekening met de topscores om verbeterpunten voor de toekomst vast te leggen.  

Top 3 hoogste topscores UZA

Het UZA scoort in 2016 het best op de volgende vlakken:

  • Ik voelde me klaar om naar huis te gaan: 90 %
  • De artsen waren vriendelijk en beleefd tegen mij: 90%
  • Ik kreeg informatie over de verdere behandeling na mijn ontslag uit het ziekenhuis :86 %

Top 3 laagste topscores UZA

Verbetering is zeker nog nodig op volgende vlakken (2016): 

  • De medewerkers stimuleerden mij om mee te beslissen over de keuzes van mijn onderzoeken, behandeling of verzorging: 44 %
  • Mijn pijn werd goed onder controle gehouden: 51 % 
  • De medewerkers vertelden mij voor een onderzoek, behandeling of verzorging wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn: 55 %

Aan deze punten wordt volop gewerkt. We pakken dit aan in twee richtingen: vanuit het beleid hebben we de bovenvermelde punten vastgelegd als verbeterpunt voor iedereen. Onze medewerkers in de teams gaan er ook zelf mee aan de slag en doen verbetervoorstellen. We hopen op dit vlak dan ook betere resultaten voor te kunnen leggen bij de volgende peilingen.

Resultaten

Alle topscores UZA

Bekijk hier alle topscores van het UZA t.o.v. de gemiddelden van de VPP-peiling:

Volledig rapport VPP

Bekijk hier alle resultaten van het UZA t.o.v. de gemiddelden van de VPP-peiling:

Resultaten andere ziekenhuizen

Het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) publiceert cijfers rond patiënttevredenheid in de Vlaamse ziekenhuizen. Ook het UZA doet hieraan mee. De resultaten kunnen per ziekenhuis bekeken worden of vergeleken worden tussen 3 ziekenhuizen onderling.