Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Kwaliteitsmetingen

De zorgkwaliteit in het UZA wordt continu gemonitord en gecommuniceerd via kwaliteitsmetingen.

Patiënttevredenheid en -ervaring

Uw ervaringen als patiënt in het UZA vertellen ons wat we goed doen en waar we onze zorg- en dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Meer info over het indienen van klachten, ervaringen, suggesties, complimenten en (medische) incidenten vindt u op de pagina van de ombudsdienst. 

Online vragenlijst

U ontvangt – enkel als u daar toestemming voor hebt gegeven - na uw consultatie of opname een uitnodiging via mail om een online vragenlijst in te vullen. Zo kunt u ons laten weten hoe u uw bezoek of verblijf hebt ervaren. We horen graag wat u goed vond, maar ook wat volgens u anders of beter kon.

Voor de verwerking en rapportage van de tevredenheidsenquête werken we samen met BING Research. Zij sturen in opdracht van het UZA de vragenlijst door (e-mailadres invitation [at] chkmkt [dot] com) en verwerken de resultaten volledig anoniem en vertrouwelijk.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Komt u vaker op consultatie in het UZA? Dan krijgt u na uw eerste uitnodiging pas een volgende uitnodiging na ten minste 3 maanden. 

Vlaams indicatorenproject (VIP²)

De online vragenlijst omvat onder andere de vragenset van de Vlaamse Patiëntenpeiling. Deze wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst werd in het kader van het kwaliteitsindicatorenproject VIP² ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform en peilt naar de tevredenheid van patiënten. Deze tevredenheidsindicator kan vergeleken worden met die van andere Vlaamse ziekenhuizen, zodat we van elkaar kunnen leren en kwaliteitsverbeteringstrajecten kunnen opstarten. U vindt de resultaten van de tevredenheidsindicator steeds terug op www.zorgkwaliteit.be.

Uw mening maakt ons beter

Als patiënt heeft u in het UZA ook permanent de mogelijkheid om uw complimenten, bedankingen en bemerkingen over de zorg met ons te delen via het formulier 'Uw mening maakt ons beter'. De betrokken zorgteams, ombudsdienst en dienst kwaliteit bekijken graag welke verbeteracties mogelijk zijn om onze zorg nog meer op uw behoeften af te stemmen.

Focusgesprekken

We organiseren op bepaalde diensten ook regelmatig focusgesprekken. Zo kunnen traumapatiënten na hun behandeltraject hun inzichten en feedback op een heel laagdrempelige manier met ons delen tijdens terugblikmomenten (‘coffee-with-the-traumateam'). Dit heeft bijvoorbeeld al geleid tot kleine en grote aanpassingen in het traject: van aanpassing van onze manier van informeren tot zelfs infrastructuuraanpassingen doorheen het ziekenhuis.

De kinderen van het Moeder- en kindcentrum hebben ook hun eigen kinderraad. Een tiental jonge patiënten met een chronische aandoening kunnen daarin laten horen wat ze willen veranderen in het kinderziekenhuis. Dat heeft al goede ideeën opgeleverd, zoals ziekenhuismaaltijden meer afstemmen op kinderen. Lees hier meer over de kinderraad.

Jullie delen, wij verbeteren

Dankzij de ervaringen die jullie met ons delen, kunnen we in het UZA onze zorg- en dienstverlening continu verbeteren en nog beter afstemmen op jullie behoeften en voorkeuren.

We stellen graag enkele verbeterintiatieven voor die we hebben kunnen realiseren dankzij jullie feedback.

 • Dienstspecfieke verbeteracties
  - Ingezet op het verbeteren van de nachtrust van de patiënt.
   
 • Ziekenhuisbrede verbeteracties:
  - Campagne rond het voorstellen van de zorgverleners aan de patiënt werd gelanceerd.
   
 • Zorgtraject (Majeur Trauma Service):
  - Aankoop van nieuwe brancards om het transport voor de patiënt comfortabeler te maken.

Meer informatie over kwaliteit in het UZA