Patiënt als actieve partner

Patiënt als actieve partner

In het UZA nemen patiënten een steeds grotere en actievere rol op in hun zorgtraject. Met verschillende initiatieven erkennen we hen in hun expertise als ervaringsdeskundigen, sturen ze mee de zorgkwaliteit in het UZA en nemen ze hun gezondheid zelf in eigen handen. 

Patiënten denken, praten en sturen mee

Met online bevragingen en focusgroepen nodigen we patiënten uit om samen met ons na te denken over wat goed gaat en waar het beter kan. 

Traumapatiënten kunnen na hun behandeltraject hun inzichten en feedback op een heel laagdrempelige manier met ons delen tijdens terugblikmomenten (‘coffee-with-the-traumateam'). Dit heeft bijvoorbeeld al geleid tot kleine en grote aanpassingen in het traject: van aanpassing van onze manier van informeren tot zelfs infrastructuuraanpassingen doorheen het ziekenhuis.

Het Moeder- en kindcentrum heeft ook een eigen kinder- en ouderraad. Zo kunnen ouders en kinderen met een chronische aandoening laten horen wat ze willen veranderen in het kinderziekenhuis. Dat heeft al goede ideeën opgeleverd, zoals ziekenhuismaaltijden meer afstemmen op kinderen. 

Patiënten en vertegenwoordigers geven ook actief vorm aan wetenschappelijk onderzoek door hun stem te laten horen in verschillende patiëntenadviesraden, zoals de patiëntencommissie voor oncologische studies en de patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek. Zo dragen we samen bij tot onderzoek dat er echt toe doet.

Sinds 2018 gebeurt de informatieoverdracht op de verpleegafdeling tussen de verschillende shiften niet langer in een aparte ruimte, maar aan het bed en in interactie met de patiënt (bedside briefing). Zo stelt de verpleegkundige zich automatisch voor aan de patiënt en krijgt de patiënt meteen een overzicht van zijn situatie en van wat er nog gepland staat. De patiënt wordt actief bevraagd of hij alles heeft kunnen begrijpen en nog iets wil vragen of toevoegen. 

Ook de familiekamer op hematologie illustreert hoe patiënten van het UZA een betere plek maken. Eva Sturtewagen werd negen maanden behandeld in het UZA voor acute leukemie, maar overleed in augustus 2019. Eva gaf aan hoe belangrijk bezoek was en opperde het idee om een warme bezoekkamer in te richten.Samen met haar zus Anouk en UZA foundation kon die wens ook effectief in vervulling gaan. 

Health literacy

Een belangrijke prioriteit voor het UZA is het promoten van gezondheidsgeletterdheid. In de eerste plaats bij onze patiënten en hun naasten, en bij uitbreiding de burger en samenleving. Als universitair ziekenhuis zetten we in op health literacy/health information fluency omdat dit bijdraagt aan de mogelijkheden van de patiënt om regie te ervaren en nemen in zijn zorgtraject. Dat wordt steeds belangrijker met onze groeiende ambities rond transmurale zorgpaden en digitalisering binnen de zorgverlening. We willen patiënten de nodige vaardigheden, kennis en ziekte-inzichten aanreiken zodat ze ten volle de verantwoordelijkheid voor zijn behandeling kan opnemen. Betere en toepasbare informatie kan onder meer bijdragen aan stressreductie en een betere patiëntervaring, betere therapietrouw en meer preventiegericht gedrag.

Hoe we health literacy in het UZA onder meer stimuleren?

  • Steeds vaker wordt een verpleegkundige of zorgverlener ingeschakeld die patiënten met een specifieke ziekte begeleidt: denk maar aan de diabeteseducatoren, de verpleegkundig trajectbegeleiders op de dienst oncologie, de ventilatiedeskundige voor beademingspatiënten, de verpleegkundigen van de hartfalenkliniek ...
  • Via brochures, educatieve video’s, uza.be, maguza.be, sociale media… informeren we patiënten (en de maatschappij) zo maximaal mogelijk en helpen we hen een overwogen keuze te maken. 
  • Voor bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld dialyse, krijgen patiënten een opleiding om hen op weg te helpen zodat ze thuis zelf aan de slag kunnen. 
  • We organiseren regelmatig infosessies, patiëntenuitstappen en andere events waarmee we niet enkel informeren, maar ook het onderlinge lotgenotencontact stimuleren.
  • Ook de ziekte leren aanvaarden of er anders mee leren omgaan, maakt vaak deel uit van de educatie. 
  • ...

Family Centered Care

In het Moeder- en kindcentrum dragen we familiegerichte zorg hoog in het vaandel. We zetten niet alleen sterk in op educatie, maar betrekken ouders ook direct in de zorg. Ouders mogen bijvoorbeeld zelf hun kindje verschonen, het ondersteunen tijdens een onderzoek of verzorging of, als ze hier langer zijn, sondevoeding toedienen. We laten hen vanaf het begin voelen dat hun aanwezigheid erg belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kindje. Ze leren om de signalen van hun baby beter te interpreteren. Ook huid-op-huidcontact en borstvoeding stimuleren we sterk.

We zien dat ouders zo een betere band ontwikkelen met hun kind, waardoor ze hun ouderrol beter opnemen. Dat komt de ontwikkeling van de baby ten goede. Dat geldt ook voor de andere aspecten die we stimuleren – borstvoeding, huid-op-huidcontact en beter inspelen op signalen van het kind.

Lees hier de basisprincipes van Family Centered Care na.

Er wordt ook erg ingezet op de beleving van kinderen tijdens hun bezoek aan het UZA. Zo introduceerden we het kinderpaspoort waarin ze kunnen aangeven wat ze fijn vinden. Bijvoorbeeld wie ze op dat moment het liefst bij zich hebben, wat de zorgverlener kan doen om hen op hun gemak te stellen ... Door kinderen zelf die dingen zelf te laten beslissen, geven we hen de regie voor een stuk in eigen handen, wat de angst vermindert. Het UZA heeft ook een aantal VR-brillen in huis, die kinderen verhalenderwijs voorbereidt op bepaalde onderzoeken. Ze worden ook ingezet als afleiding tijdens een onderzoek, in combinatie met lokale verdoving en als ontspanning. 

Zelfmanagement en regie

Patiënten nemen in toenemende mate de regie in hun ziekteproces. Van preventie en zelfmonitoring tot medicatie toedienen en inspraak hebben in het te volgen zorgtraject. Zo organiseren we voor dialysepatiënten jaargesprekken, waar ze (en hun familie) hun ervaringen, gevoelens, bedenkingen en wensen kunnen delen over het huidige en toekomstige zorgtraject. Op basis daarvan optimaliseren we samen hun verdere zorgplan, dit volledig op maat van de patiënt. Op de dienst nierziekten zetten we ook resoluut in op zelfzorg: patiënten volgen hun pijn zelf op met een pijscorekaart, beheren hun eigen bakje met materiaal, schrijven zelf hun parameters en gewicht in hun map, spoelen zelf hun toestel...

De digitale revolutie biedt talloze mogelijkheden om patiënten actiever te betrekken bij un zorg. Denk maar aan telemonitoring, waar onder andere sterk op wordt ingezet binnen het pijncentrum, cardiologie, urologie, oncologie...

Met ons patiëntenportaal UZA@home evolueren we naar een digitaal gezondheidsmodel waar we niet alleen reactief, maar ook preventief samenwerken met de patiënt. De patiënt staat centraal en blijft zelf in controle. UZA@home ondersteunt en begeleidt patiënten tijdens hun volledige zorgtraject in ons ziekenhuis. En ook erna, wanneer ze in hun eigen thuisomgeving kunnen herstellen. Zo brengen we het beste van twee werelden samen: patiënten herstellen thuis, maar blijven in nauw contact met hun zorgteam. In UZA@home houden patiënten via telemonitoring en wearables op regelmatige basis parameters bij, lezen ze alle informatie rond hun zorgtraject na waar en wanneer het voor hen past en bereiden ze hun ziekenhuisbezoek optimaal voor vanop afstand. Met de komst van het elektronisch patiëntendossier (epd) zullen patiënten via UZA@home ook hun persoonlijk medisch dossier kunnen raadplegen. Lees hier meer over UZA@home.

Meer informatie over patiëntenparticipatie in het UZA?

  • Stuur een mailtje naar kwaliteit [at] uza [dot] be of bel naar +32 (0)3 821 20 62 (tel. bereikbaar tussen 08u30 en 17u00).
  • Volg ons zeker ook op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van onze initiatieven rond patiëntenparticipatie.
     
Laatst aangepast: 16 februari 2023
Auteur(s):