Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Patiënt als actieve partner

Patiënt als actieve partner

In het UZA nemen patiënten een steeds grotere en actievere rol op in hun zorgtraject. Met verschillende initiatieven erkennen we hen in hun expertise als ervaringsdeskundigen en sturen ze mee de zorgkwaliteit in het UZA.

(Online) bevragingen en focusgroepen

Met online bevragingen en focusgroepen nodigen we patiënten uit om samen met ons na te denken over wat goed gaat en waar het beter kan. 

Zo kunnen traumapatiënten na hun behandeltraject hun inzichten en feedback op een heel laagdrempelige manier met ons delen tijdens terugblikmomenten (‘coffee-with-the-traumateam'). Dit heeft bijvoorbeeld al geleid tot kleine en grote aanpassingen in het traject: van aanpassing van onze manier van informeren tot zelfs infrastructuuraanpassingen doorheen het ziekenhuis.

De kinderen van het Moeder- en kindcentrum hebben ook hun eigen kinderraad. Een tiental jonge patiënten met een chronische aandoening kunnen daarin laten horen wat ze willen veranderen in het kinderziekenhuis. Dat heeft al goede ideeën opgeleverd, zoals ziekenhuismaaltijden meer afstemmen op kinderen. 

Patient empowerment

Ziekenhuisopnames worden almaar korter en heel wat ziekten, zoals kanker en hartkwalen, zijn beter behandelbaar. Daardoor moeten patiënten steeds vaker en langer hun eigen zorg opnemen, buiten de veilige omkadering van een ziekenhuis. Dat betekent dat we de patiënt de nodige vaardigheden, kennis en ziekte-inzicht moeten aanreiken zodat hij ten volle de verantwoordelijkheid voor zijn behandeling kan opnemen. In het UZA vullen we die rol van patiënteneducatie op diverse manieren in. 

  • Steeds vaker wordt een verpleegkundige of zorgverlener ingeschakeld die patiënten met een specifieke ziekte begeleidt: denk maar aan de diabeteseducatoren, de verpleegkundig trajectbegeleiders op de dienst oncologie, de ventilatiedeskundige voor beademingspatiënten, de verpleegkundigen van de hartfalenkliniek ...
  • Met brochures, video’s, uza.be… informeren we patiënten zo maximaal mogelijk en helpen we hen een overwogen keuze te maken. 
  • Voor bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld dialyse, krijgen patiënten een opleiding om hen op weg te helpen zodat ze thuis zelf aan de slag kunnen. 
  • We organiseren ook infosessies, waarmee we niet enkel informeren, maar ook het onderlinge lotgenotencontact stimuleren.
  • Ook de ziekte leren aanvaarden of er anders mee leren omgaan, maakt vaak deel uit van de educatie. 

Family Centered Care

In het Moeder- en kindcentrum dragen we familiegerichte zorg hoog in het vaandel. We zetten niet alleen sterk in op educatie, maar betrekken ouders ook direct in de zorg. Ouders mogen bijvoorbeeld zelf hun kindje verschonen, het ondersteunen tijdens een onderzoek of verzorging of, als ze hier langer zijn, sondevoeding toedienen. We laten hen vanaf het begin voelen dat hun aanwezigheid erg belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kindje. Ze leren om de signalen van hun baby beter te interpreteren. Ook huid-op-huidcontact en borstvoeding stimuleren we sterk.

We zien dat ouders zo een betere band ontwikkelen met hun kind, waardoor ze hun ouderrol beter opnemen. Dat komt de ontwikkeling van de baby ten goede. Dat geldt ook voor de andere aspecten die we stimuleren – borstvoeding, huid-op-huidcontact en beter inspelen op signalen van het kind.

Op korte termijn willen we na de kinderraad ook een ouderraad oprichten: ouders die zelf een kindje op onze afdeling hebben gehad, zullen regelmatig advies geven. 

Lees hier de basisprincipes van Family Centered Care na.

Digitaal patiëntenplatform UZA@ home

Met ons patiëntenportaal UZA@home evolueren we naar een digitaal gezondheidsmodel waar we niet alleen reactief, maar ook preventief samenwerken met de patiënt. De patiënt staat centraal en blijft zelf in controle. UZA@home ondersteunt en begeleidt patiënten tijdens hun volledige zorgtraject in ons ziekenhuis. En ook erna, wanneer ze in hun eigen thuisomgeving kunnen herstellen. Via telemonitoring en wearables houden patiënten op regelmatige basis parameters bij, lezen ze alle informatie rond hun zorgtraject na waar en wanneer het voor hen past en bereiden ze hun ziekenhuisbezoek optimaal voor vanop afstand. Met de komst van het elektronisch patiëntendossier (epd) zullen patiënten via UZA@home ook hun persoonlijk medisch dossier kunnen raadplegen. Lees hier meer over UZA@home.

 

Meer informatie over patiëntenparticipatie in het UZA?

Laatst aangepast: 15 juni 2022
Auteur(s):