Kwaliteitsprioriteiten

Kwaliteitsprioriteiten

Om te verzekeren dat elk project dat opgestart wordt, bijdraagt tot hetzelfde, gemeenschappelijke doel, worden periodiek kwaliteitsprioriteiten gedefinieerd. 

Deze prioriteiten worden bepaald door de Stuurgroep Kwaliteit en Patiëntveiligheid, een strategisch overlegorgaan dat wekelijks samenkomt en waar zowel artsen, verpleegkundigen, stafmedewerkers als directieleden in vertegenwoordigd zijn. Tot slot worden de prioriteiten bekrachtigd door het directiecomité.

De kwaliteitsprioriteiten voor 2021-2023 zijn:

  • Bieden van veilige zorg conform de internationale patiëntveiligheidsdoelen
  • Medicatie
  • Pijn
  • Volledige, tijdige en correcte dossiervoering
  • Infectiepreventie
  • Value based healthcare / Patiëntparticipatie
  • Uitbouwen van transmurale zorg
  • Uitbouwen van multidisciplinaire zorgprogramma’s
     
Coördinator kwaliteit en lean
Kwaliteitscoördinator

Feedback?

Heb je klachten, suggesties of complimenten over de kwaliteit? Wil je een (medisch) incident melden? Contacteer de ombudsdienst.

Laatst aangepast: 15 oktober 2021
Auteur(s):