UZA referentiecentrum complexe slokdarm- & pancreasoperaties

UZA referentiecentrum complexe slokdarm- & pancreasoperaties

Datum: 
01/07/2019

Regio Antwerpen-Waasland vormt keten in strijd tegen slokdarm- en pancreaskanker

 

De federale overheid concentreert complexe slokdarm- en pancreasoperaties vanaf juli 2019 in een beperkt aantal referentiecentra in België. Het UZA is erkend als referentiecentrum binnen een netwerk van Antwerpse en Waaslandse ziekenhuizen voor de chirurgische behandelingen van deze zeldzame kankers. Deze keten van zorg over de centra heen, focust op de best mogelijke uitkomsten voor patiënten, en voorziet een duidelijk en ondersteunend traject voor hen.

Slokdarm- en pancreaskanker zijn zeldzame en complexe kankers. In België worden jaarlijks respectievelijk een kleine 1500 en 1800 nieuwe diagnoses gesteld 

[1]

. Voor de provincie Antwerpen gaat dit samen om een 550-tal nieuwe diagnoses per jaar. Een chirurgische behandeling kan deel uitmaken van het zorgtraject. Om te zorgen dat de patiënten die baat hebben bij een operatie, toegang hebben tot een ervaren en gespecialiseerd zorgteam, wordt deze complexe chirurgie vanaf heden gecentraliseerd in een beperkt aantal referentiecentra. Voor pancreaschirurgie zal UZA een van de twee expertisecentra in Antwerpen zijn. Voor ingrepen bij slokdarmkanker, die nog minder frequent voorkomen, vormen de twee grote ziekenhuisnetwerken in Antwerpen, ZNA-GZA en Helix, één associatie. De ingrepen zullen in het universitair ziekenhuis uitgevoerd worden door een chirurgisch team waarvan de vertrouwde chirurg van de patiënt deel uitmaakt. “Door dergelijke complexe ingrepen te laten uitvoeren door een ervaren team vermindert de kans op complicaties tijdens en na de operatie, en verhogen de genezingskansen”, zegt dr. Geert Roeyen, pancreaschirurg.

Het UZA heeft jarenlange ervaring in de chirurgische behandeling van en wetenschappelijk onderzoek naar pancreas- en slokdarmkanker. Naast de minimaal invasieve behandelingen en robotchirurgie, zet het universitair centrum ook sterk in op klinische studies en innovatieve technieken gericht op de lokale vernietiging van de tumoren. Het moleculair profiel bepaalt in toenemende mate mee welke behandeling de beste optie biedt aan de patiënt. Het UZA legt zich al sinds 2015 toe op het ontrafelen van het moleculair profiel van de tumoren in het zogenaamde mDNA-platform, waarvan de Antwerpse en Waaslandse ziekenhuizen eveneens deel uitmaken.

Hier leest u meer over het chirurgisch traject en de mogelijkheden in het UZA: pancreaskanker en slokdarmkanker.

Antwerpse regionale samenwerking biedt snelle zorg op maat

Het UZA werkt nauw samen met de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen uit de brede regio aan de uitbouw van dit patiëntgericht zorgprogramma. Er wordt een gemeenschappelijk zorgpad over alle lijnen van de gezondheidszorg heen opgesteld dat focust op een snelle en accurate diagnose, het voorbereiden van de patiënt op zijn behandeling, medische en paramedische ondersteuning en aangepaste nabehandelingen.

Ook toegankelijkheid en vlotte doorstroom is belangrijk. Na doorverwijzing door de huisarts, zal de patiënt zijn traject kunnen aanvangen in het nabijgelegen centrum, en automatisch verwezen en begeleid worden door de vertrouwde zorgverleners naar het referentiecentrum. Alle patiënten zullen na de diagnose binnen de week besproken worden op een gespecialiseerd multidisciplinair oncologisch consult. Dit heeft als doel om zo snel als mogelijk tot het juiste behandelplan samen met de patiënt te komen. De operatie vindt plaats in het UZA en er is geen wachtlijst. Hier kunnen ze voor de chirurgische behandeling van hun aandoening rekenen op een ervaren en gespecialiseerd multidisciplinair zorgteam dat 24/7 klaarstaat. Naast chirurgen en een gespecialiseerd OK-team, maken er oncologen, intensivisten, interventieradiologen en gastro-enterologen deel van uit.  

De voorbereidende onderzoeken kunnen in het voor de patiënt vertrouwde centrum doorgaan. Wanneer het medisch verantwoord en gewenst is, kunnen gehospitaliseerde patiënten na een initiële herstelperiode terug naar hun lokale ziekenhuis overgebracht worden om dichter bij hun familie te herstellen. De keten van zorgverleners streeft ook na om de nodige nabehandelingen voor de patiënt dicht bij huis te organiseren.

Lees meer over de referentiecentra en erkenningsvoorwaarden: slokdarmchirurgie en pancreaschirurgie.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Evita Bonné, woordvoerster
tel.: 03 821 34 40, gsm: 0486 62 18 75, e-mail: evita [dot] bonne [at] uza [dot] be 


[1] 

Bron: Stichting Kankerregister (Belgian Cancer Registry, Brussels) op basis van gegevens van 2015 en 2016.

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook