Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Cheque overhandiging Rotary club

Cheque overhandiging Rotary club

Datum: 
26/09/2020

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) mocht 26 september jl. een cheque ter waarde van € 15.000,- ontvangen van de Rotary Club Antwerpen-Oost en Rotary Club Westmalle-Kempen. Het UZA wil dit bedrag gebruiken voor onderzoek naar de neurodegeneratieve aandoeningen, Multiple Sclerose (MS) en de ziekte van Parkinson. In een eerste fase wordt onderzocht hoe men de immuniteit van patiënten met MS kunnen verbeteren, om zo de aandoening bij deze patiënten af te remmen en te stabiliseren. 

Over neurodegeneratieve aandoeningen

MS is de meest voorkomende neurologische aandoening bij jongvolwassenen (20-40 jaar) in de Westerse Wereld. België telt ongeveer 12.500 MS-patiënten. Wereldwijd lijden er naar schatting 2.5 miljoen mensen aan MS. MS is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het immuunsysteem van een MS-patiënt cel- en weefselschade veroorzaakt. Een andere neurodegeneratieve aandoening is de ziekte van Parkinson. Bij Parkinson ontstaat er in de hersenen een te laag gehalte aan de neurotransmitter dopamine. Dit veroorzaakt uiteenlopende lichamelijk en geestelijke klachten. In België leven ruim 40.000 personen met de diagnose Parkinson. Zeker 15% van de Parkinson patiënten bestaat uit een jongere groep, 30-ers en 40-ers. Parkinson is een progressieve aandoening, een ziekte die verergert na verloop van tijd. 

Inzet van celtherapie 

Het UZA zet volop in op celtherapie. Deze therapie heeft het potentieel om doelgericht in het immuunsysteem van de patiënt in te grijpen, waardoor de afbraak van cellen en weefsel wordt afgeremd of zelfs volledig wordt gestopt. Celtherapie is een nieuwe, gepersonaliseerde methode, waarbij bij elke individuele patiënt, via ‘training’ van zijn persoonlijk immuunsysteem, de aandoening kan worden gestabiliseerd. Hierbij wordt de beschermende immuniteit behouden. 

De toekomst 

‘Op dit moment willen we de veiligheid en de haalbaarheid van de celtherapie bij een populatie van 10 MS-patiënten uittesten. We hebben hiervoor heel specifiek materiaal nodig om celculturen te kunnen maken. Als de resultaten van deze studie goed zijn heeft deze celtherapie het potentieel om een effectieve behandeling aan te bieden aan patiënten met MS. Dat zou een doorbraak betekenen in de gezondheidszorg van deze chronische en slopende aandoening’, aldus prof. Nathalie Cools. ‘Het potentieel van celtherapie in de behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen geeft zeer veel toekomstperspectieven. Op de dienst neurologie van UZA wordt momenteel ook de inzetbaarheid van celtherapie en andere ziekte-remmende therapieën als mogelijke behandeling voor de ziekte van Parkinson uitgewerkt.’, vult prof. Crosiers aan. 

Over de dienst neurologie

De dienst neurologie ontwikkelt nieuwe behandelingen voor neurodegeneratieve aandoeningen, zoals MS, ziekte van Parkinson en aanverwante aandoeningen. Het inzetten van celtherapie en de multidisciplinaire samenwerking met het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG) en het centrum voor medische genetica (CMG) is essentieel om een doorbraak te bereiken in de behandeling van patiënten. Dankzij deze samenwerking kunnen patiënten erop vertrouwen dat zij altijd de meest innovatieve behandelingen krijgen.  

Over het CCRG

Het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG), opgericht in 2005, is een multidisciplinair platform in het UZA waarbinnen klinisch onderzoek gebeurt naar celtherapie. Het UZA en Universiteit Antwerpen zijn voortrekker in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen op basis van celtherapie. Dit onderzoek wordt geleid door prof. dr. Zwi Berneman. Het CCRG zal ook in de toekomst op steun van Rotary Club kunnen blijven rekenen. En dan met name voor onderzoek naar bloedkanker.  

Wil je meer weten over het onderzoek naar MS of de ziekte van Parkinson? Of wil je het onderzoek naar MS of de ziekte van Parkinson ondersteunen? Iedere gift, groot of klein, is welkom. 

meer info: www.uzafoundation.be

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook