Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Kwaadaardige gezwellen

Kwaadaardige gezwellen zijn wel levensbedreigend. Daarom moeten ze weggenomen worden en krijgt u meestal een bijkomende therapie die uit chemotherapie of radiotherapie bestaat.

Opname of niet?

De biopsiename gebeurt in het daghospitaal. Vaak moet u vooraf chemotherapie krijgen en moet u een tijd op de dienst oncologie verblijven. Voor de ingreep zelf, afhankelijk van de zwaarte van deingreep, blijft u 3 tot 10 dagen in het ziekenhuis

Hoe bereidt u zich voor?

Nadat u de diagnose hebt gekregen en u de behandeling grondig hebt besproken met uw arts, maakt u een afspraak voor de operatie. Bij deze afspraak krijgt u alle inlichtingen over wat u dient meebrengen naar het ziekenhuis. Vooraf krijgt u ook een afspraak met de anaesthesist, waarbij u samen bekijkt welke medicatie u mag nemen. Ook de vorm van verdoving wordt dan besproken.

Hoe verloopt de operatie?

Tijdens de operatie wordt de kanker weggenomen en wordt het lidmaat gereconstrueerd. Met de nieuwere technieken zijn amputaties zeer zelden geworden. De chirurg gebruikt botgreffen of tumorprothesen om de defecten van het bot op te vullen, zodat de functie van het lidmaat opnieuw hersteld is.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de ingreep begint de revalidatie die geruime tijd kan duren. Bij specifieke sarcomen is verdere behandeling met chemotherapie en/of radiotherapie aangewezen. Vooral bij kankers die buiten het bot liggen, zal radiotherapie nodig zijn.

U komt regelmatig terug naar de raadpleging. U wordt 10 jaar gevolgd, in het begin zeer frequent, later 1 of 2 maal per jaar.

Vanaf de diagnosestelling wordt u ook begeleid in de psychische verwerking van het hele proces. Als dat nodig is, kunt u beroep doen op een psycholoog. Daarnaast is uitgebreide kinesitherapie sitherapie en ergotherapie noodzakelijk om dagelijkse vaardigheden te herwinnen.

Deze informatie werd laatst aangepast op vrijdag 02 maart 2018 - 13:03
Auteur(s): Team