Fonds: COVID-19

donate

 

 

Momenteel wordt ons land getroffen door het coronavirus. De impact van deze wereldwijde pandemie is van ongeziene omvang.

Het UZA is één van de twee referentieziekenhuizen voor COVID-19 in België. Onze teams bereiden zich al enkele weken volop voor om de strijd met dit virus aan te gaan. Iedereen binnen het UZA, van medisch personeel, tot zorgkundigen, poetsdienst en logistiek, zetten zich dag en nacht in om de best mogelijke zorg te bieden. Onze collega’s krijgen daarom ook de nodige opleidingen en bijscholingen om zichzelf en de patiënten het best te beschermen. Johnny Van der Straeten, voorzitter van de Raad van Bestuurd van UZA foundation geeft graag wat meer uitleg (filmpje juni 2020): 

Nood aan bijkomend materiaal

Om de grote instroom aan ernstig zieke patiënten aan te kunnen hebben we ook de infrastructuur van het ziekenhuis aangepast en het aanbod van intensieve zorg uitgebreid, bij deze uitbreiding komt natuurlijk heel wat extra apparatuur kijken. We hebben dringend nood aan extra monitoringcapaciteit op onze afdelingen die omgebouwd worden tot intensieve zorg units. Als we mobiele posten van monitoring kunnen opzetten, maakt dit een wereld van verschil voor onze artsen en verpleegkundigen. Met deze infrastructuur kunnen we patiënten op een afstand veel gerichter opvolgen.

Om onze collega’s en patiënten zo veel mogelijk te beschermen, breiden we de triage aan de inkom van het ziekenhuis uit. We trachten op korte termijn scanners aan te kopen voor het opmeten van de lichaamstemperatuur, om zo personen met verhoging te identificeren. Ook zetten we in op mobiele scanners. Deze kunnen we bijvoorbeeld plaatsen aan de ingang van onze spoedafdeling.

Het coronavirus behoort tot de groep van infectieziekten, maar wat zijn infectieziekten?

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Veelvoorkomende infectieziekten, zoals een verkoudheid, worden snel overwonnen door ons immuunsysteem. Maar van bepaalde infectieziekten kunnen mensen ernstig ziek worden en vereisen ze een hele specifieke behandeling en soms drastische maatregelen. Ook het coronavirus behoort tot de term infectieziekten

Coronavirussen (CoV) vormen een grote familie van virussen die infecties veroorzaken gaande van een gewone verkoudheid tot ernstige aandoeningen, zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).

Covid-19 is een virus dat, net zoals MERS-CoV en SARS-CoV, ernstige longinfecties kan induceren. Daarom zijn intensieve zorg en de bijhorende infrastructuur en de beschikbaarheid van beademingstoestellen bij de behandeling van deze infectie cruciaal zijn.

Ontstekingsreactie COVID-19 ongekend

COVID-19 kan bij veel patiënten, één van de sterkste ontstekingsreacties in het menselijk lichaam veroorzaken. Vooral in de longen ontstaat de meest sterke ontsteking die men ooit heeft beschreven. Het ontsporen van deze ontstekingsreactie is vaak de aanleiding dat een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis. Vooral opname op intensieve zorg met frequente noodzaak tot beademen (wanneer de longen falen) of dialyse (wanneer de nieren falen). In het UZA bestuderen we deze ontstekingsreactie bij COVID-19 om de volgende redenen:

  • we proberen te vinden welke stoffen vrijkomen bij deze ontstekingsreactie (lokaal maar ook of ze in het bloed gevonden kunnen worden), zodat we deze kennis kunnen gebruiken bij de volgende “golf” om te voorspellen wie kritisch ziek wordt of niet;
  • we gebruiken deze kennis om wetenschappelijk onderzoek op te starten met ontstekingsremmende medicatie om verdere progressie van de ziekte te kunnen voorkomen;
  • we gaan door middel van analyse van het DNA (erfelijk materiaal) na wie er vatbaar is om een dergelijke ontstekingsreactie te ontwikkelen of niet. 

Dit innovatief onderzoek verloopt in samenwerking met de UAntwerpen en met andere Vlaamse, nationale en internationale onderzoekscentra met één doel: het proces achter de ontsteking bij COVID-19 te ontrafelen en te kunnen voorspellen waardoor we een zo gericht mogelijk ontstekingsremmende medicijn vinden om schade aan het lichaam en vooral de longen te beperken. 

UZA@ Home: thuiscreening

Dankzij de inzet van de UZA@ home worden patiënten nu voor hun komst naar het ziekenhuis gescreend. Patiënten die binnenkort een afspraak hebben, checken 2 dagen op voorhand hun afspraak in via UZA@home. Daar vinden zij een vragenlijst die ze dienen in te vullen. Op basis van deze vragenlijst krijgt de patiënt wel of geen toegang tot het ziekenhuis. Het UZA is uniek in deze manier van screenen. Voorheen gebeurde de screening telefonisch, maar dan in een beperkte omvang. Dankzij UZA@home kunnen nu meer patiënten sneller worden gescreend en krijgen ze onmiddellijk een QR- toegangscode toegestuurd waarmee ze het ziekenhuis binnen kunnen. Uiteraard enkel op voorwaarde dat de screening negatief is voor COVID-19. Personen die een positief of vermoedelijk COVID-19 resultaat hebben, krijgen geen directe toegangscode. Hun afspraak wordt uitgesteld. Er dient dan eerst te worden overlegd met de behandelend arts, waarna in samenspraak met de patiënt wordt besloten het bezoek aan het UZA uit te stellen of de nodige maatregelen te nemen om de consultatie veilig te laten verlopen. Doordat patiënten al online inchecken worden wachtrijen voorkomen en stromen ze vlot door naar de afspraak. Daarnaast wordt zo de gezondheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers gewaarborgd.

Klinische studie

We hebben middelen nodig om enerzijds het bijkomende materiaal aan te kopen, maar anderzijds om klinische studies te financieren. We starten nu reeds klinische studies op om zoveel mogelijk factoren rond COVID-19 in beeld te brengen en een efficiënte behandeling voor onze patiënten uit te dokteren.

Update augustus 2020: Momenteel is er al een totaal van € 443.000,- binnengekomen op het COVID-19 fonds. Een schenking van in totaal 340 schenkers. Begin mei 2020 lanceerden we, binnen het UZA, een projectcall, waarop 24 onderzoekers een onderzoeksproject rond COVID-19 indienden. De wetenschappelijke raad van het UZA selecteerde 4 winnaars. Ontdek hier de 4 geselecteerde winnaars. 

Helpende handen

Het UZA is op zoek naar helpende handen voor verschillende taken om de draagkracht van onze ziekenhuis in deze uitdagende tijden te vergroten. Ben jij behendig met een naaimachine? We kunnen nog steeds zelfgemaakte stoffen mondmaskers gebruiken. Wil jij ook helpen? Neem hier een kijkje.

Acties onder de vleugels van het COVID-19 fonds

Verschillende personen/bedrijven/... gaan tijdens deze coronacrisis aan de slag en organiseren acties ten voordele van het COVID-19 fonds aan het UZA. Ontdek hier de verschillende acties en initiatieven. 

Kankerzorg tijdens coronacrisis

Kankerpatiënten behoren tot de risicogroep tijdens deze coronacrisis. Binnen de oncologische afdelingen van het UZA nemen we beschermende en aangepaste maatregelen voor onze patiënten. De kankerbehandelingen lopen ook tijdens deze crisis gewoon door. We blijven onze patiënt centraal en op de eerste plaats zetten. De fysieke bezoeken aan het ziekenhuis verminderen we door patiënten van thuis op te volgen en in te zetten op teleconsultaties en zelfs een app. Lees en ontdek hier hoe we ons aanpassen aan deze crisis en hoe jij het kankeronderzoek tijdens de coronacrisis kan steunen.

Meer informatie over COVID-19 vind je hier.