Spraakaudiometrie

  • Doelstelling: nagaan hoe goed men woorden kan verstaan.
  • Verloop: na het opzetten van een koptelefoon, worden er woorden aangeboden, die steeds stiller worden. Men mag de woorden, of enkele klanken indien men niet het hele woord heeft verstaan, gewoon herhalen. Ook hier kan men weer ruis (aan het niet-testoor) horen.