Over neus-, keel- en oorziekten (NKO)

Raadpleging Neus-, keel- en oorziekten

De dienst NKO is het aanspreekpunt voor neus-, keel- en gehoorproblemen, evenwichtsproblemen, stem- en communicatieve stoornissen. U kunt er terecht voor de gewone raadpleging, maar ook voor de multidisciplinaire oncologische raadpleging. Deze combineert de disciplines neus-keel-oorziekten, oncologie en radiotherapie voor de diagnostiek en behandeling van kwaadaardige gezwellen.

Naast de raadpleging zijn er op de afdeling NKO ook nog andere diensten actief:

Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen

Het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen is gespecialiseerd in multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenenmet gehoorstoornissen, stemstoornissen, spraak-, taal- en slikstoornissen en kinderen met ontwikkelingsstoornissen. 

Let op: aanmeldingsstop voor diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen van 1/1/2024 tot 1/1/2026.

Aurea

Aurea (Antwerps Universitair Researchcentrum voor Evenwicht en Aerospace) onderzoekt en behandelt het menselijk evenwicht in al zijn verschillende aspecten. Het is het evenwichtslaboratorium van het UZA, gespecialiseerd in evenwichtsstoornissen, draaiduizeligheid en desoriëntatie.

Weefselbank

De tympano-ossiculaire weefselbank voorziet NKO-chirurgen van trommelvliezen en gehoorbeentjes (afkomstig van donoren) voor implantatie bij patiënten met bepaalde ziektebeelden.

ALGO-referentiecentrum

De dienst NKO is erkend als referentiecentrum door Kind & Gezin. Pasgeborenen die de ALGO-gehoortest niet feilloos doorstaan, worden naar het ALGO-referentiecentrum verwezen voor verder onderzoek en opvolging.

Universitair Centrum voor Neuromodulatie

In het UZA gebeurt niet-invasieve neuromodulatie in het Universitair Centrum voor Neuromodulatie. Deze behandeling kan toegepast worden bij oorsuizen (tinnitus).

Conventies

In het UZA zijn er conventies voor NKO. Een conventie is een contract met het RIZIV waarbij een aantal prestaties en/of behandelingen, buiten de nomenclatuur om, terugbetaald worden. Lees meer over de conventies in het UZA.

Laatst aangepast: 12 januari 2024