Groepssessies voor kinderen met een (groot)ouder met kanker

Aandacht, zorg en begeleiding voor het kind

Een ouder of grootouder die kanker krijgt, dat is vaak even schrikken voor kinderen of kleinkinderen. Intuïtief willen we kinderen sparen voor dit vreselijke nieuws. Dat is normaal. Toch is het belangrijk om uw (klein)kind mee op weg te nemen. Een kind voelt immers haarfijn aan als er iets ernstigs aan de hand is. Uitleg over wat er gebeurt geeft kinderen meer grip op de situatie.

De groepssessies van het UZA voor kinderen willen u en uw familie een hart onder de riem steken tijdens deze onzekere en moeilijke periode.

Tijdens de sessies reiken we uw (klein)kind een plek aan buiten het gezin waar het in alle vertrouwen steun kan vinden. Waar de ziekte kanker bespreekbaar is en waar het kind zijn/haar ervaringen en gevoelens kan delen. 

Werkwijze

Groepssessies met lotgenoten

Via groepssessies brengen we uw kind in contact met leeftijdsgenoten die een gelijkaardige situatie meemaken (lotgenootjes). We scheppen een rustige, veilige sfeer waarin vragen, opmerkingen, ervaringen, zorgen en gevoelens aan bod mogen komen.

Het kind als richtingaanwijzer

De begeleiding is op maat. Ze wordt maximaal afgestemd op de noden, wensen en het tempo van de aanwezige kinderen.

Inhoud

 • Wat is kanker? Wat zijn mogelijke behandelingen?
 • Kanker in ons gezin: Hoe verder gaan met de veranderingen? Hoe weer een eigen plekje vinden?
 • Omgaan met gevoelens
 • Leren ontspannen

Werkvormen

We  gaan aan de slag met diverse werkvormen die bij de leeftijd van uw kind aansluiten. Onze kerndoelen zijn  ontmoeten, informeren, erkennen, herkennen, verkennen, troosten en verbinden.

Creatieve toepassingen

Omdat kinderen nog niet met woorden kunnen uitleggen wat ze voelen,  is het voor hen makkelijker om zich te uiten op een creatieve wijze. Via tekenen, schilderen, kleien laten we hen aan het woord.

Spel

Spel wordt ingezet contact te leggen, om zaken bespreekbaar te maken of te verduidelijken. Het spel kan ook creatief zijn, meer gericht op toneel. Bij kinderen werkt spel prettig omdat ze al spelend makkelijker gevoelens uiten en onderwerpen bespreekbaar maken dan in een gesprek.

Sprookjes/verhalen

We gaan aan de slag met een bestaand verhaal of sprookje dat van toepassing is op de situatie van uw kind.

Ontspanning

We leren de kinderen ontspannen op een manier die begrijpelijk voor hen is.

Begeleiding

Een team van (kinder)psychologen begeleidt uw kind doorheen de sessies.

Terugkoppeling

Tijdens de reeks blijft u als ouder op de hoogte van de thema’s die aan bod kwamen. Afsluitend overlopen we in een individueel gesprek samen met u hoe de samenkomsten door uw kind werden beleefd en wat er aan bod kwam.

Iets voor uw (klein-)kind?

Neem vrijblijvend contact op met Silvia Peeters via toke [dot] michielsen [at] uza [dot] be (toke.michielsen)toke [dot] michielsen [at] uza [dot] be (@uza.be) of 03/821.50.73

We voorzien een kennismakingsgesprek met de ouders en/of het kind(eren) samen, zodat we uw specifieke vragen en wensen kunnen bekijken.

Nadien ontvangt u telefonisch een bevestiging met vermelding van de precieze data, uren en locatie. 

Praktisch

 • 5 opeenvolgende woensdagnamiddagen.
 • Data, startuur en locatie worden later meegedeeld. Er zijn 2 sessies per jaar (voor - en najaar). Eind september start een nieuwe reeks sessies. 
 • Duur van 1 sessie: 2u met pauze.
 • Doelgroep: kinderen van 6 tot 12 jaar wiens (groot)ouder kanker heeft en behandeld wordt in het UZA.
 • Maximum 8 en minimum 4 deelnemers.
 • Deelname is gratis.
 • Plaats: UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem