Vanaf maandag 01/05 versoepelt mondmaskerdracht

Vanaf maandag 01/05 versoepelt mondmaskerdracht

Datum: 
26/04/2023
De richtlijnen over het dragen van mondmaskers in de zorg worden opnieuw een beetje minder streng. Dankzij een lagere circulatie van respiratoire virussen, zakt het risiconiveau naar 1. Wat betekent dat voor je bezoek aan het UZA vanaf maandag 1 mei 2023?

Wanneer draag je een mondmasker?

 • Een masker dragen blijft wel steeds overal aanbevolen voor (contact met) kwetsbare patiënten, en bezoekers en patiënten met symptomen van een verkoudheid of een andere luchtweginfectie.
 • Soms kan een zorgverlener je vragen toch een mondmasker op te zetten om jou de meest veilige zorg aan te bieden.
 • Wie zich comfortabeler voelt met een mondmasker, kan dit uiteraard blijven dragen.

Kom je iemand bezoeken die in het UZA verblijft?

Stel je bezoek uit om jezelf, je naaste(n) en anderen te beschermen als:
 • je zelf het coronavirus hebt doorgemaakt in de afgelopen 14 dagen
 • en/of je in contact kwam met een (potentiële) COVID-19-patiënt
 • en/of je je ziek voelt
 
Samen dragen we zorg voor elkaar.
 
 
 
The guidelines on wearing face masks in the healthcare are once again becoming a little less strict. Due to a lower circulation of respiratory viruses , the risk level dropped to 1. What does this mean for your visit at UZA from Monday the 1st of May 2023 ?
 
When do you wear a face mask ?
 • Wearing a mask remains recommended everywhere for (contact with) vulnerable patients, and for visitors and patients showing symptoms of a cold or any other respiratory infection.
 • A healthcare provider may always ask you to put on a face mask in order to offer you the safest care possible.
 • Anyone who feels more comfortable wearing a face mask can of course continue to wear it.
 
 
Les directives sur le port des masques buccaux dans le secteur des soins de santé redeviennent un peu moins strictes. Grâce à une circulation faible des virus respiratoires, le niveau de risqué descend à 1. Qu’est-ce que cela signifie pour ta visite à l’UZA à partir de lundi le 1er mai 2023?
 
Quand faut-il porter un masque buccal?
 • Le port d’un masque reste toutefois recommandé partout pour (le contact avec) des patients vulnérables, et pour des visiteurs et des patients présentant des symptômes d’un rhume ou d’une autre infection respiratoire.
 • Il peut arriver qu’un professionnel de santé demande de quand même mettre un masque buccal pour vous offrir les meilleurs soins possibles.
 • Ceux qui se sentent plus à l’aise avec un masque buccal peuvent bien sûr continuer à le porter.

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook