Informatie rond veiligheidsmelding slaap- en beademingstoestellen van de firma Philips (update 28/01/22)

Informatie rond veiligheidsmelding slaap- en beademingstoestellen van de firma Philips (update 28/01/22)

Datum: 
28/01/2022

Als thuisbeademingscentrum ontvingen we een veiligheidsmelding over problemen met verschillende CPAP-, BiBAP en beademingstoestellen van het merk Philips. Mogelijk houdt het gebruik ervan een gezondheidsrisico in. Verder onderzoek loopt nog. Intussen volgen we de situatie op de voet op en houden we jullie op de hoogte van verdere updates.

Om welke toestellen gaat het?

Voor patiënten van het UZA gaat het om de volgende apparaten:

  • CPAP RemStar Auto
  • CPAP Dreamstation
  • CPAP SystemOne (Q series)
  • BiPAP dreamstation bilevel, S/T en AVAPS
  • BiPAP C-serie ASV, S/T en AVAPS
  • BiPAP SystemOne ASV
  • BiPAP Trilogy 100
  • BiPAP A30 en A40

Hier vindt u een volledig overzicht van alle betrokken Philips-apparaten.

Tweede recall (10/08/21)

Recent werd door Philips een 2de recall gelanceerd i.v.m. beademingstoestellen type V60 en V60 plus. Dit zijn toestellen die enkel binnen het ziekenhuis gebruikt kunnen worden. Het UZA maakt echter geen gebruik van deze apparaten. Deze recall is verschillend en niet gerelateerd met de veiligheidsmelding die verder op deze pagina wordt beschreven.

Wat is het probleem met de toestellen?

In de betrokken toestellen zit geluidsisolerend schuim. De kans bestaat dat het schuim in sommige van deze toestellen kan afbrokkelen, waardoor kleine deeltjes of gassen via de slang en het masker ingeademd kunnen worden. Die deeltjes en gassen kunnen de luchtwegen mogelijk irriteren, maar zijn mogelijk op lange termijn ook kankerverwekkend.

Wat betekent dit voor uw gezondheid?

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gezondheidsrisico’s op termijn voor u als patiënt precies zijn. Verder onderzoek loopt nog. We begrijpen dat dit een vervelende situatie is, maar volgen de ontwikkelingen voor u op de voet en houden u via deze pagina nauwgezet op de hoogte.

Update 06/08/21

Uit de eerste gegevens van Philips die het FAGG analyseerde blijkt dat er geen ernstige acute gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan het gebruik van de CPAP-toestellen en ventilatoren. Ook op langere termijn zijn daar voorlopig geen aanwijzingen toe.

  • Het FAGG stelt vast dat bij de toestellen die wereldwijd problemen vertoonden de vrijgekomen (schuim)deeltjes te groot zijn om de in longen te worden opgenomen. De deeltjes kunnen wel voor irritatie zorgen in de grote luchtwegen. Factoren die het probleem mogelijk verergeren, zoals een hoge omgevingstemperatuur, een hoge luchtvochtigheid of het gebruik van ozonhoudende schoonmaakmiddelen, zijn in België amper van tel.
  • Samen met het FAGG dringt het UZA aan op verder onderzoek door Philips.

Wat betekent dit voor uw behandeling?

In afwachting van verder nieuws raden we u aan om uw behandeling met dit toestel niet zomaar te stoppen. Wij volgen hierin het advies en de aanbevelingen van het FAGG, de European Respiratory Society (ERS) en de Belgian Association for Sleep research and Sleep medicine (BASS). De mogelijke nadelen van de toestellen wegen namelijk niet op tegen de voordelen van de behandeling voor uw slaapapneu en/of chronische beademingsbehoefte.

We raden ten stelligste af om zelf het isolatiemateriaal te verwijderen, omdat u zich dan uitdrukkelijk blootstelt aan mogelijk schadelijke stofdeeltjes die vrijkomen. Doet u dat toch, dan is dat op uw eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor het toestel ligt dan niet meer bij het UZA (noch bij Philips).

Wie vragen heeft over zijn of haar behandeling met de toestellen, raden we aan om de behandelende arts te raadplegen.

Wat gebeurt er met de toestellen?

Update 28/01/22

Vanaf februari start Philips met het omruilen van de betrokken Philips-apparaten. In een eerste fase worden de CPAP-toestellen vervangen, nadien volgen ook andere toestellen. In totaal zal de omruilactie zo’n 12 maanden duren.

In het UZA ontvangen we wekelijks een beperkt aantal nieuwe apparaten. Wij contacteren u wanneer u uw toestel kan ophalen. We proberen dit zoveel mogelijk te combineren met uw afspraken in het UZA. U hoeft zelf dus geen actie te ondernemen.

Update 01/09/21

Philips is gestart met het reparatie- en vervangingsprogramma en verwacht dat deze programma’s in de meerderheid van de markten rond het einde van september 2021 zullen beginnen. Het bedrijf heeft de intentie om deze reparatie- en vervangingsprogramma’s te voltooien binnen ongeveer twaalf maanden. Onze artsen staan in overleg met de leveranciers en nemen telefonisch contact met u op zodra duidelijk is wanneer uw apparaat gerepareerd of vervangen kan worden. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

Heeft u vragen over uw situatie?

We vullen deze pagina regelmatig aan met nieuwe informatie rond de veiligheidsmelding.

Wij nemen zelf telefonisch contact met u op zodra duidelijk is of en welke actie er ondernomen moet worden. Heeft u hierrond andere vragen, contacteer dan het team thuisventilatie via cpap [at] uza [dot] be of +32 3 821 52 49. 

Meer info

Meer hierover leest u op de website van het FAGG.

 

Prof dr T Lapperre                          Prof dr Verbraecken                  Prof dr Kampelmacher                   Borstlap Kristel

Diensthoofd longziekten                 Medisch coördinator                  consulent longziekten                    verz. unitverantwoordelijke thuisventilatie                      

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook