Slaapcursus der Lage Landen - deel 2 voor laboranten

De cursus richt zich uitsluitend op laboranten (OSAS-verpleegkundigen, longfunctie-analisten, KNF-laboranten,….) die zich willen bekwamen in de slaap en in het bijzonder in de evaluatie van ademhalingsstoornissen tijdens de slaap.

do, 22/03/2018 - 09:00 tot za, 24/03/2018 - 17:45
Auditoria en slaapcentrum

Reeds voor het 12e jaar op rij organiseren wij de Slaapcursus der Lage Landen.

De cursus richt zich uitsluitend op laboranten (OSAS-verpleegkundigen, longfunctie-analisten, KNF-laboranten,….) die zich willen bekwamen in de slaap en in het bijzonder in de evaluatie van ademhalingsstoornissen tijdens de slaap. Na deel 1 waarin veel aandacht gaat naar de fysiologie en pathofysiologie van slaapapneu, komt de nadruk in deel 2 meer te liggen op slaap in de breedste zin van het woord. Deze beide cursusdelen vormen samen een tweeluik waarin het volledige spectrum aan slaapstoornissen en andere relevante topics aan bod komt. Het geheel is doorspekt met workshops zowel gericht op diagnostiek als op behandeling. Deelnemers zullen nadien met meer kennis en inzicht een polysomnografie beoordelen en de verschillende behandelingsmodaliteiten toepassen.

Onderwerpen 

 • Fundamentele aspecten van slaap:
 • slaap/waakritmestoornissen, arousals
 • Geavanceerde meettechnieken:
 • slaapendoscopie, arousaldetectie, capnografie
 • Neurologische aandoeningen tijdens de slaap: epilepsie, parasomnieën, narcolepsie
 • Insomnie: medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling
 • Praktische onderwerpen:
 • arousals, MSLT-MWT, casuïstiek, behandeling
 • hypoventilatie, definities, mondprothesen

Opzet 

 • Theoretisch: lezingen
 • Praktisch: registraties, casuïstiek, demonstraties
 • Werkgroepen, vrije discussies, meet the experts, ...

Op het einde van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn om:

 • Polysomnografie meer verfijnd te analyseren en te interpreteren
 • Behandelingen anders dan CPAP toe te passen bij OSA en hypoventilatie
 • Slaap met een bredere bril te bekijken
 • Met meer kennis in discussie te treden met de leden van het slaapteam

Praktische informatie 

 • Donderdag 22 maart 2018, vrijdag 23 maart 2018 en zaterdag 24 maart 2018 
 • De cursus vindt plaats in auditoria en in het slaapcentrum. 
 • De cursus zal beperkt worden tot 50 à 60 deelnemers
 • Aanmeldingen worden aanvaard op basis van "eerst betaald, eerst bediend." U ontvangt een bevestigingsmail.
 • De deelnemers ontvangen een syllabus 

Betalingswijze

door middel van bankoverschrijving:

 • Bankrekening: 001-0893155-55
 • NOODZAKELIJK te vermelden:
 • “21PML06 slaaplabo” + uw naam

Bank

 • Fortis Bank
 • IBAN: BE 31 0010-8931 5555
 • Swift code (BIC): GEBABEBB
 

Programma

Donderdag 22 maart 2018 

Ochtend

 • Slaap/Waak-ritmestoornissen
 • Slaap tijdens de levensloop
 • Slaap en epilepsie
 • Insomnie door medische en psychiatrische ziekte

Namiddag

 • Aanpassen MRA: hoe gaan we te werk ?
 • Narcolepsie
 • Capnografie tijdens de slaap: praktische toepassing
 • Hoe organiseren we de zorg rond slaapapeu ?

Werkgroepen:

 • Slaap en epilepsie
 • Scoren van arousals en leg movements in het
 • slaaplabo
 • MSLT en MWT
 • Casuïstiek hypoventilatie
 • Behandeling SAS

Vrijdag 23 maart 2018

Ochtend

 • OSA: het patiëntenperspectief
 • Slaapendoscopie
 • Nieuwe sensoren en “registratie”technieken
 • Operatieve risico’s en narcose bij slaapapneu
 • Arousals: (patho)fysiologie

Namiddag

 • Neuromusculaire aandoeningen: waarom slaaponderzoek ?
 • Lifestyle bij OSAS
 • Detectietechnieken voor arousals

Werkgroepen:

Idem als donderdag

Zaterdag 24 maart 2018 

Ochtend

 • Beademingstechnieken bij slaapapneu andere dan CPAP
 • Slaapapneu bij kinderen
 • Waarde van computer geassisteerde slaapscoring
 • Parasomnieën
 • Slaapmedicatie
 • Slaaphygiëne: praktische vuistregels

Open discussie met expert panel

Organiserend comité 

Namens Universitair Ziekenhuis Antwerpen:

 • Johan Verbraecken (Antwerpen, België)

Namens Sectie Ademhalingsstoornissen tijdens de Slaap (SAS) NVALT:

 • Reindert van Steenwijk (Amsterdam, Nederland), SAS
 • Michiel Eijsvogel (Enschede, Nederland), SAS
 • Monique Klaaver (Rotterdam, Nederland),
 • voorzitter SAS
 • Jerryll Asin (Breda, Nederland), secretaris SAS
 • Peter Wijkstra (Groningen, Nederland), wetenschappelijk secretaris SAS

Docenten 

 • Jerryll Asin (Breda, Nederland)
 • Marc Braem (Antwerpen, België)
 • Wilfried De Backer (Antwerpen, België)
 • Ilse De Volder (Antwerpen, België)
 • Al de Weerd (Zwolle, Nederland)
 • Katja De Winter (Antwerpen, België)
 • Michiel Eijsvogel (Enschede, Nederland)
 • Marijke Gordijn (Groningen, Nederland)
 • Sabine Maes (Antwerpen, België)
 • Ann Van Gastel (Antwerpen, België)
 • Piet-Heijn van Mechelen (NVSAP, Nederland)
 • Reindert van Steenwijk (Amsterdam, Nederland)
 • Chris van der Grinten (Maastricht, Nederland)
 • Olivier Vanderveken (Antwerpen, België)
 • Johan Verbraecken (Antwerpen, België)
 • Stijn Verhulst (Antwerpen, België)
 • Margret Verspaandonk (Heeze, Nederland)
 • Frederik Willekens (Antwerpen, België)
 • Marc Willemen (Antwerpen, België)

Inschrijven

Stuur dit registratieformulier en uw betalingsbewijs naar slaapcursus [at] uza [dot] be voor 28 februari 2018.

Prijs: laboranten €840, industrie €1250.

Bankrekening: IBAN: BE 31-0010-8931-5555, Swift code (BIC): GEBABEBB met vermelding 21PML06 slaaplabo + uw naam.
Annulatie met terugbetaling mogelijk tot 4 weken voor aanvang.

Doelgroep
Type activiteit