Fonds CARRF (Cardiology Research and Education Fund)

donate


Axel Verstrael is niet alleen drager van het Brugada-syndroom maar heeft ook een tweede genetische hartafwijking. Dit kwam aan het licht door genetisch onderzoek in het UZA nadat zijn vader plots gestorven was aan een hartaderbreuk. Via telemonitoring wordt zijn toestand op de voet opgevolgd.

Lees hier het volledige verhaal van Axel.

 

De dienst Cardiologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voert onderzoek uit in zeer veel domeinen van Hart- en Vaatziekten o.l.v. prof. Hein Heidbuchel. Onderzoekstopics waarin onze wetenschappers internationaal actief zijn, betreffen o.a. het herstel van hartkleppen via de lies, het begrijpen van de genetische voorbeschiktheid tot hartziekten, innovatieve behandelingen van ritmestoornissen en het nauwkeuriger in beeld brengen van hartproblemen zoals zuurstoftekort of ‘sporthart-letsels' bij atleten.

Daarnaast wordt er ook onderzoek uitgevoerd naar hartzwakte bij kankerpatiënten. De behandelingen voor kanker hebben dikwijls een weerslag op het hart. Dat kan op korte en lange termijn een verzwakking van de hartspier (cardiomyopathie) of zelfs hartfalen veroorzaken.  De dienst Cardiologie onderzoekt de mogelijkheden om dit steeds beter te kunnen detecteren, behandelen en op te volgen. 

Detectie kan door gebruik van nieuwe biomerkers. Biomerkers kunnen bepaald worden met behulp van een bloedafname en weerspiegelen verschillende processen die bij hartfalen optreden.

Op het gebied van cardiale revalidatie heeft de afdeling Cardiologie van het UZA internationale naam en faam opgebouwd door studies in het verleden. Om te weten of cardiale revalidatie ook een meerwaarde heeft bij kankerpatiënten met aantasting van het hart, en of de nadelige effecten van chemotherapie op het hart kunnen voorkomen worden, is nieuw onderzoek nodig, waarin onze onderzoekers het voortouw nemen.

Ten slotte is het nodig om patiënten met hartfalen zo goed mogelijk op te volgen. Dit gebeurt door telemonitoring waarbij patiënten via een netwerkverbinding op geautomatiseerde wijze een aantal vitale parameters doorsturen naar onze dienst, zoals bloeddruk, hartfrequentie en gewicht. Veranderingen in deze parameters kunnen ons alarmeren dat er iets mis is en laten ons dan ook toe vroegtijdig in te grijpen en hopelijk (langdurige) ziekenhuisopnames te vermijden. 

Wil je het onderzoek van de dienst Cardiologie steunen, klik dan hier.

Laatst aangepast: 12 Mei 2023
Auteur(s):