Naar een transfusieloze behandeling van leukemie (BLC)

donate

Bloodless leukemia care (BLC) 

“Primum non nocere” (Het belangrijkste is om niet te schaden) is het basisbeginsel van de medische wereld.

Het is een heel mooi uitgangspunt die in de praktijk als volgt toegepast wordt: schadelijke neveneffecten van een behandeling tot een minimum beperken! Dit beginsel is erg toepasselijk in de behandeling van kanker. Elke patiënt verkiest om behandeld te worden op een manier waarop hij of zij zo weinig mogelijk last heeft van neveneffecten en waarbij de minst ingrijpende methoden gebruikt worden, vooral als de ziekte zelf al moeilijk te verdragen is. De therapeutische aanpak “apoptose” (kankercellen stimuleren om zichzelf te doden) zou een optimaal antwoord kunnen zijn op de wensen en verwachtingen van de patiënt en het medisch personeel. Deze veelbelovende aanpak verdient onze aandacht en tijdig onderzoek.

Een therapeutische doorbraak in de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML) 

Acute myeloïde leukemie (AML) is een agressieve vorm van bloed- en beenmergkanker die gepaard gaat met een zeer slechte prognose. De behandeling van AML bestaat in hoofdzaak uit toediening van zware chemotherapiebaxters, wat gepaard gaat met belangrijke bijwerkingen. Niet alleen de aanmaak van kwaadaardige witte bloedcellen in het beenmerg worden onderdrukt, maar ook deze van de gezonde bloedcellen. Deze patiënten hebben dus vaak nood aan een transfusie van bloed of van bloedplaatjes. Ook treden er vaak infecties op, doordat de normale witte bloedcellen onderdrukt worden.

Om de kans op infecties te verminderen, verblijven deze patiënten vaak langdurig in een steriele hospitalisatie-eenheid. In nauwe samenwerking met de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen), onderzoekt het team van prof. dr. Sébastien Anguille van de afdeling hematologie aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) momenteel een innovatieve behandelstrategie die ernaar streeft om specifiek de leukemiecellen aan te zetten tot zelfdoding. Deze behandeling richt zich hoofdzakelijk op de leukemiecellen, waardoor we verwachten dat  er minder tot geen nood zal zijn aan bloedtransfusies. Daarnaast gaat het om een behandeling die bestaat uit een combinatie van medicatie die in pilvorm worden gegeven. Daardoor kan de patiënt zijn behandeling grotendeels thuis innemen en hoeft hij dus niet meer langdurig gehospitaliseerd te worden in isolatie. Via deze crowdfunding  willen we deze onderzoekslijn verder ontwikkelen en zo, op termijn, dr. Anguille de kans geven om een klinische studie op te starten. 

Jouw steun kan een revolutie in de behandeling van AML in gang zetten, en patiënten het vooruitzicht bieden op een behandeling in pilvorm waardoor de therapie grotendeels buiten de muren van het ziekenhuis kan plaatsvinden.

Click here to read the text in other languages 

Laatst aangepast: 20 augustus 2020
Auteur(s):