Boek Waiting Lines: fertiliteitstraject

Toen Tine een jaar geleden op haar social media deelde dat ze zwanger was geworden met behulp van een medisch traject, had ze nooit durven denken dat ze nu met zoveel mensen in contact zou zijn die (vaak in stilte) een gelijkaardig traject volgen.

Met haar boek Waiting Lines hoopt ze nu dat mensen erkenning en herkenning kunnen vinden over een fertiliteitstraject en wil ze met de opbrengst onderstaand onderzoek steunen. 

De impact van de COVID-19 pandemie op het psychosociaal welzijn van patiënten die bezig zijn met een IVF traject.

In het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZA loopt een project waarbij wordt nagegaan op welke manier koppels kunnen ondersteund worden om het IVF traject vol te houden.

Hiervoor werd een app ontwikkeld die heel specifiek aan koppels met vruchtbaarheidsproblemen informatie aanreikt over levensstijlfactoren als voeding, beweging en mentaal welzijn. Er wordt nagekeken in gerandomiseerd onderzoek welke de impact is van het al of niet kunnen beschikken over de app op de kans op zwangerschap maar ook op het psychosociaal welzijn van de koppels tijdens het traject.

Op 13 maart 2020 werden de vruchtbaarheidsbehandelingen acuut onderbroken door een verbod van de overheid op niet dringende medische zorg. De behandelingen van de studiepatiënten werden dus ook tijdelijk stopgezet. We willen deze koppels nu opnieuw contacteren om na te gaan welke de impact is van het uitstel, de vertraging en de onzekerheden die zijn ontstaan tijdens de pandemie.

Het feit dat we het psychosociaal welzijn van deze koppels al in kaart gebracht hadden voor de pandemie, biedt ons een unieke kans om heel precies na te gaan welke de impact is van de stop en uitstel van hun project kinderwens en van de vruchtbaarheidsbehandelingen op hun psychosociaal welzijn.

Waiting lines

Tijdens haar fertiliteitstraject hield Tine notities bij, waar ze dan nu een boek van heeft gemaakt. De ervaring van het traject was voor haar zwaar door de onzekerheid en de medicatie die op haar gemoed inwerkte. Het was vaak in bochten wringen om op elke afspraak te geraken, wat niet altijd makkelijk is. Gelukkig heeft ze zich altijd erg geholpen gevoeld en er werd steeds heel helder gecommuniceerd. Met dit boek hoopt ze mensen in een zelfde situatie te kunnen ondersteunen en hen een blijk van (h)erkenning te geven.

Hoe kan je het boek kopen?

Het boek kost €11,95 (exclusief verzendkosten) en kan je bestellen door een mailtje te sturen naar info [at] tineswijns [dot] be. Per verkocht boek gaat er €6,95 naar het onderzoek.

Wil je naast je koop van het boek nog extra steunen? Klik hier. Vanaf €40 ontvang je een fiscaal attest.  

Laatst aangepast: 12 Mei 2021
Auteur(s):