Afspraak maken

+32 3 821 32 48

Elleboog

Tenniselleboog

Golferselleboog (epicondylitis medialis)

Elleboog zenuwlijden (buristis olecrani)

Slijmbeursontsteking (buristis olecrani)

Elleboogartrose

Tenniselleboog

Wat is een tenniselleboog?

Als de strekspieraanhechtingen van pols en vingers overbelast geraken, scheuren of niet goed meer functioneren ontstaat er een soort van ontsteking. Repetitieve handelingen zoals schroeven, kloppen, draaien, pc-werk, secretariaatswerk en sporten kunnen dit uitlokken.

Symptomen van een tenniselleboog

Pijn aan de buitenzijde van de elleboog bij het strekken van de vingers en de pols, vooral na werk, sport en repetitieve handelingen.

Onderzoeken bij een tenniselleboog

De arts zal drukken op de buitenknobbel en vragen om uw pols en vingers te strekken tegen weerstand. Hij zal misschien ook vragen om bepaalde zaken te doen waardoor de pijn wordt uitgelokt, zoals een stoel optillen. Verder zal u een radiografie en een echografie ondergaan om de peesletsels te bevestigen.

Behandeling van een tenniselleboog

De meeste patiënten kunnen worden behandeld met oefentherapie en kinesitherapie. Vaak zijn dit type letsels ook werkgerelateerd, dus schakelt u best uw arbeidsgeneesheer of preventieadviseur in om uw werkomstandigheden te verbeteren. In sommige gevallen is een operatie aangewezen.

Golferselleboog (epicondylitis medialis)

Wat is een golferselleboog?

Als de buigspieraanhechtingen van de pols en vingers - die op de knobbel aan de binnenzijde van de elleboog aanhechten - overbelast geraken, scheuren of niet goed meer functioneren, ontstaat er een soort van ontsteking die gepaard gaat met pijn. Repetitieve handelingen zoals schroeven, kloppen, draaien, pc-werk, secretariaatswerk en sporten kunnen dit uitlokken.

Symptomen van een golferselleboog

  • Pijn aan de binnenzijde van de elleboog bij het buigen van hand en pols, vooral na werk, sport en repetitieve handelingen.
  • Soms voelt u voosheid en tintelingen in de pink en ringvinger

Onderzoeken bij een golferselleboog

De arts zal drukken op de binnenknobbel en vragen om uw pols en vingers te buigen tegen weerstand. Hij zal misschien ook vragen om bepaalde zaken te doen waardoor de pijn wordt uitgelokt, zoals een stoel optillen. Verder zal u een radiografie en een echografie ondergaan.

Behandeling van een golferselleboog

De meeste patiënten kunnen worden behandeld met oefentherapie en kinesitherapie. Vaak zijn dit type letsels ook werkgerelateerd, dus schakelt u best uw arbeidsgeneesheer of preventieadviseur in om uw werkomstandigheden te verbeteren. In sommige gevallen is een operatie aangewezen.

Elleboog zenuwlijden (buristis olecrani)

Wat is zenuwlijden?

De elleboogzenuw (nervus ulnaris) loopt in een gootje achter het knobbeltje aan de binnenzijde van de elleboog. Bij het plooien en strekken van de elleboog kan deze zenuw gekneld geraken en veel pijn en tintelingen geven in de pink en ringvinger. De elleboogzenuw kan ook ontsteken en pijn geven na een ongeval. Verder kunnen verkalkingen rondom de elleboog, reuma en andere veralgemeende ontstekingsziekten deze zenuw aantasten. Deze aandoening komt soms samen voor met een golferselleboog.

Symptomen van zenuwlijden

  • pijn aan de binnenzijde van de elleboog
  • elektrische schokjes wanneer u de elleboog ergens tegenaan stoot
  • typische tintelingen in de pink en ringvinger

Onderzoeken bij zenuwlijden

De arts zal uw elleboog onderzoeken en sterk buigen en strekken, zachtjes tikken op de zenuw om de pijn op te wekken. Een radiografie en een echografie kunnen het verloop van de zenuw verduidelijken. Eventueel wordt ook een EMG uitgevoerd.

Behandeling van zenuwlijden

In eerste instantie krijgt u kinesitherapie , oefentherapie en medicatie. Als de zenuw gekneld zit kan een operatie nodig zijn.

Slijmbeursontsteking (buristis olecrani)

Wat is een slijmbeursontsteking?

Normaal voelt u de slijmbeurs aan de achterzijde van de elleboog niet zitten. Een ongeval, veel op de ellebogen leunen of een infectie kunnen deze slijmbeurs echter irriteren.

Symptomen van een slijmbeursontsteking

U krijgt een ontsteking met een vochtophoping, die zich uit in een grote, soms rode zwelling aan de achterzijde van de elleboog.

Onderzoeken bij een slijmbeursontsteking

Een radiografie en echografie kunnen de zwelling bevestigen.

Behandeling van een slijmbeursontsteking

Meestal schrijft de arts u rust voor, in combinatie met het opleggen van ijs. Als er sprake is van een infectie krijgt u antibiotica. Eventueel stelt de arts een operatie voor.

Elleboogartrose

Wat is elleboogartrose?

De elleboog bestaat uit drie botten waarvan de uiteinden bekleed zijn met kraakbeen. Als dit kraakbeen ziek of aangetast is door slijtage, een oud ongeval, reuma of een andere gewrichtsontsteking, ontstaat er artrose.

Symptomen van elleboogartrose

  • pijn bij het bewegen
  • pijn , bewegingsbeperking en stijfheid tijdens het werken
  • nachtelijke pijnen (wat kan wijzen op reuma)
  • krachtsvermindering

Onderzoeken bij elleboogartrose

De arts voert een lichamelijk onderzoek uit en vraagt of u uw elleboog kunt laten bewegen. Nadien beweegt hij uw elleboog en kijkt wanneer er pijn optreedt, en of er sprake is van stijfheid. Aanvullende onderzoeken zijn een radiografie, een echografie en MRI.

Behandeling van elleboogartrose

In eerste instantie zal de arts een operatie proberen te vermijden, en de aandoening behandelen met kinesitherapie , oefentherapie en medicatie.

Als dit niet lukt op lange termijn zult u moeten overwegen of u een elleboogprothese wilt laten plaatsen. Afhankelijk van de leeftijd, aandoening en uitgebreidheid van de letsels zal uw arts samen met u de meest geschikte elleboogprothese kiezen.

Nabehandeling van elleboogartrose

Na de meeste elleboogingrepen krijgt u oefentherapie, al dan niet onder begeleiding van een kinesist.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team orthopedie