Fonds Luisella Rossi

donate

 

 

Paul Lammers en zijn dochters zijn de trotse oprichters van het fonds Luisella Rossi. Dit fonds heeft een grote emotionele waarde voor hen, want het werd opgericht ter nagedachtenis van Luisella Rossi (echtgenoot van Paul en liefdevolle moeder van de dochters). Het fonds Luisella Rossi steunt het onderzoek naar transplantatietechnieken.

Luisella Rossi: haar verhaal

‘Mijn echtgenote Luisella werd in 1993 geconfronteerd met een steeds verder teruglopende nierfunctie. Deze bood voor de toekomst weinig ander perspectief dan uiteindelijk nierdialyse en eventueel, op termijn, en indien er een juiste match kon gevonden worden, niertransplantatie als nierfunctie-vervangende behandelingen.’ legt Paul Lammers uit. Na een tiental maanden peritoneale dialyse kwam op 25 januari 1996 het verlossende bericht dat er een donororgaan met aanvaardbare match aangeboden werd en er tot transplantatie kon overgegaan worden. ‘Door de uitstekende zorgen van alle betrokken artsen (onder leiding van prof. dr. Dirk Ysebaert), verplegend personeel en zeker niet in het minst de doorzettingskracht en discipline van Luisella zelf werd er een mooi parcours afgelegd. In januari 2020 vierden we zelfs een periode van 24 jaar getransplanteerd en extra “samen zijn”’, vult Paul Lammers aan.

Dankbaarheid voor onbekende donor

‘We zijn de onbekende donor en zijn/haar familie zo ontzettend dankbaar. Dankbaar voor de vele momenten die we hebben mogen beleven. Luisella heeft onze familie mogen zien groeien en uitbreiden met kinderen en kleinkinderen.’ Vult Paul Lammers aan. Dit zijn maar enkele van de vele redenen waarom de familie van Luisella gemotiveerd is om zich te blijven inzetten voor orgaandonatie enerzijds en de transplantatie anderzijds.

Aandacht voor innovatieve transplantatietechnieken

Het Fonds Luisella Rossi vraagt aandacht voor innovatie en onderzoek op vlak van de steeds evoluerende transplantatietechnieken. Het verder verbeteren van de levenskwaliteit van transplantatiepatiënten, van de hen geboden medische begeleiding, van de levensduur van transplantatieorganen en initiatieven rond stimulatie van orgaandonatie en het registreren als donor, zijn enkele van de gestelde doelstellingen.

Wil jij ook graag de orgaantransplantaties en de innovatieve technieken hierrond een financieel steuntje geven? 

donate

 

prof. dr. Dirk Ysebaert, Luisella Rossi & Paul Lammers 

Laatst aangepast: 18 juli 2023
Auteur(s):