Fonds LenK

 

 

 


Stel je het volgende scenario voor ... Een stel veertigers gaat na het beëindigen van hun eerdere relatie op zoek naar een nieuwe partner. Ze komen elkaar bij toeval tegen en de eerste contacten zijn veelbelovend. Na 6 weken slaat het noodlot echter toe, de man van het kersverse koppel krijgt een zware hersenbloeding te verduren. Door het scheuren van een aneurysma bouwt de druk in de hersenen al snel op en wordt de man naar het UZA gevoerd en uit voorzorg in coma gebracht. In Edegem staat het trauma team van de afdeling neurochirurgie reeds klaar om de eerste zorgen toe te dienen. De nacht zelf en de dagen daaropvolgend worden verschillende operaties en ingrepen uitgevoerd.

Na 5 weken ontwaakt de man uit coma, 18kg lichter maar in volle vermogen van zijn verstand en lichaam, de weg van motorische en cognitieve revalidatie kan opgestart worden. Vanaf het ontwaken uit zijn coma, tijdens de revalidatie en ook daarna nog, blijft de dame haar partner ondersteunen, motiveren en uitdagen om het onderste uit de kan te halen.

Dit is niet zomaar een scenario, dit is óns verhaal !! Het resultaat mag er wezen ! Quasi volledig herstel en ondertussen een getrouwd stel. Maar we beseffen maar al te goed dat het helemaal anders had kunnen aflopen. Met dank aan de ingrepen door prof.dr. Menovsky en zijn team werd een schier uitzichtloze situatie omgevormd tot een hoopvol uitkijken naar de toekomst.

Wij zijn de dienst neurochirurgie en de professor in het bijzonder heel erg erkentelijk en dankbaar. Daarom willen we via dit fonds de dienst mede gaan ondersteunen.  Het is de bedoeling om dit fonds aan te wenden ter ondersteuning van jonge dokters die zich over de landsgrenzen heen verder bekwamen.  Wij hopen dat deze vorming kan bijdragen om andere patiënten eenzelfde kans op een kwalitatieve toekomst te bieden. Wij zullen in de nabije toekomst verschillende initiatieven opzetten om de financiële draagkracht van dit fonds te vergroten.

 

Opleiding jonge artsen

Het Fonds heeft als doelstelling het ondersteunen van de (internationale) opleiding van beloftevolle jonge neurochirurgen. Tijdens de opleiding tot neurochirurg worden jonge artsen gedurende zes jaar gevormd in de neurowetenschappen en bijhorende chirurgische technieken. In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebeurt dit onder de supervisie van het diensthoofd neurochirurgie professor Tomas Menovsky. De neurochirurgie evolueert continu, en hierdoor is levenslang leren en bijscholen noodzakelijk. Vooral de jonge neurochirurgen kunnen hun kennis en kunde vergroten door zich na hun specialisatie-opleiding gedurende een bepaalde periode verder te bekwamen in internationaal gerenommeerde ziekenhuizen. Om deze bijkomende buitenlandse ervaringen, zogenoemde ‘fellowships’, te kunnen ondernemen is naast inzet, motivatie en gedrevenheid ook financiële steun nodig om deze periodes in het buitenland mogelijk te kunnen maken.

Om de toekomstige neurochirurgen de kans te geven zich optimaal te ontplooien dankzij buitenlandse specialisatie stages, zamelen wij voor de dienst neurochirurgie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen geld in. Het ingezamelde geld zal gebruikt worden om één of meerdere kandidaten, die zullen worden geselecteerd en voorgedragen door professor Menovsky, de komende jaren financieel te steunen op hun internationale pad om zich verder te vormen in de best mogelijke omstandigheden. Op deze manier dragen wij een steentje bij aan de toekomst van beloftevolle jonge neurochirurgen, opdat zij het allerbeste van zichzelf kunnen blijven geven, vandaag en morgen.

Laatst aangepast: 21 november 2023
Auteur(s):