Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Passie en engagement zijn de sleutelwoorden van de Raad van Bestuur van de UZA Foundation.

Voorzitter
Leden  
  Prof. dr. Guy Hans, Medisch Directeur UZA

Prof. dr. Philippe Jorens, Diensthoofd intensieve zorg

 

"De wetenschap wordt niet alleen met de geest gemaakt, maar ook met het hart” (Louis Pasteur). Hopelijk openen velen hun hart om het wetenschappelijk onderzoek in het UZA te steunen, juist om de  vele medewerkers toe te laten om met hart en ziel en respect voor onze patiënten, de wetenschap ttz de diagnose en behandeling van zovele ziektes vooruit te helpen."

Mevr. Lien Van Den Kelder, Juriste en Actrice

 

"Ik hoop op deze manier mijn steentje te kunnen bijdragen bij onontbeerlijk wetenschappelijk onderzoek en democratisering van dure ingrepen zodat deze mogelijk worden voor iedereen die ze nodig heeft."

 

Mevr. Yolande Avontroodt,

Voorzitter algemeen beheerscomite RIZIV - Ere volksvertegenwoordiger - Gewezen burgemeester Schilde - Provincieraadslid Antwerpen


"Duurzame ontwikkeling van excellente gezondheidszorg is bij uitstek de missie van het universitair ziekenhuis Antwerpen.

Investering in mensen en middelen  zijn onontbeerlijk  om onderzoek naar innoverende therapieën te bevorderen. Betere en doeltreffende behandelingen kunnen zo sneller bereikbaar worden  voor onze patiënten.

Steun aan de stichting is investeren in de toekomst en het gezondheidskapitaal van de burgers in onze regio."

 
 

Dhr. Rudy Mattheus

 

"Acceleratie van Innovatie moeten we ondersteunen!"

Dhr. Johan Willemen, Voorzitter – CEO Willemen Groep

 

"Gezondheid is het hoogste goed. Ik ben gemotiveerd om langs de UZA Foundation bij te dragen om dit doel te behalen."

 

 

 

 

 

Dhr. Ernest Van Buynder  

Voorzitter van ‘Vrienden van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen - Voorzitter van de Commissie Cultuur van de Universiteit Antwerpen.

 

Dhr. Koen Verhaert, CEO Verhaert

 

"We staan veel te weinig stil bij wat de medische vooruitgang ons heeft gebracht en nog zal brengen. Vanuit onze expertise in technologie transfer en medische productontwikkeling wens ik eraan bij te dragen dat de fondsen van de stichting niet enkel leiden  tot  kennisontwikkeling, maar dat deze vooral ook instroom vindt in nieuwe preventieve acties en behandelingen die zorgen voor een nog betere en toegankelijkere geneeskunde en welzijn van patiënten."

Prins Simon de Merode, General Manager Kasteel de Merode Westerlo & Historalia Musicals