Klinische studies

Klinische studies

Elk jaar nemen er in het UZA heel wat patiënten deel aan klinische studies. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Indien er op de dienst waar u bent opgenomen een specifiek onderzoek loopt, zal u eventueel gevraagd worden om hieraan deel te nemen. U heeft de volledige vrijheid om te beslissen of u hier al dan niet op in wenst te gaan. Indien u deelneemt of in de toekomst deelneemt aan klinische studies, kunt u met uw vragen terecht bij uw behandelend arts.

Voor openstaande klinische studies kan u terecht op de internationale databank www.clinicaltrials.gov.

Het Clinical Trial Center (CTC) Antwerpen coördineert alle klinische studies binnen het UZA en ondersteunt onderzoekers bij de uitvoering ervan.

Ontdek University Clinical Research Center Antwerp (UNICCRA)

In ons vernieuwd centrum voor vroege klinische studies, het University Clinical Research Center Antwerp (UNICCRA), volgen we de allereerste behandelingen met nieuwe geneesmiddelen op. Naast een volledig nieuw dagziekenhuis, beschikt het centrum over een geïntegreerd laboratorium en meer ruimte om gespecialiseerde teams samen te brengen. Doel is patiënten toegang te geven tot geneesmiddelen die vaak pas over enkele jaren op de markt komen.

Laatst aangepast: 18 september 2023
Auteur(s):