Klinische studies

Klinische studies

Elk jaar nemen er in het UZA heel wat patiënten deel aan wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Indien er op de dienst waar u bent opgenomen een specifiek onderzoek loopt, zal u eventueel gevraagd worden om hieraan deel te nemen. U heeft de volledige vrijheid om te beslissen of u hier al dan niet op in wenst te gaan. Indien u deelneemt of in de toekomst deelneemt aan klinische studies, kunt u met uw vragen terecht bij uw behandelend arts.

Voor openstaande klinische studies kan u terecht op de internationale databank www.clinicaltrials.gov.

Ontdek meer informatie over klinische studies:

Nuttige links: