Team

Diensthoofd

Coördinatoren

 • Coördinator Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA).
  Medisch coördinator gynaecologische oncologie en senologie

Artsen oncologie

Artsen oncologische gynaecologie

Artsen thoraxoncologie

Verpleegkundig trajectbegeleiders

Psychologen

Revalidatie

Patiëntenbegeleiding

Medewerkers

Hoofdverpleegkundige

Diëtiek

Patiëntenverenigingen

 • Kom op tegen Kanker komt op voor de belangen van de kankerpatiënt. Ze doet dit door psychologische en sociale opvang van patiënten en hun naasten, informatiecampagnes en steun aan wetenschappelijk onderzoek.

 • De Jongerenafdeling van de Vlaamse Liga tegen Kanker organiseert activiteiten en ontmoetingsdagen voor jongeren tijdens of na een kankerbehandeling.

 • Palliatieve Hulpverlening Antwerpen, een netwerk voor palliatieve zorg in de Antwerpse regio.

 • De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als representatieve organisatie voor alle belanghebbenden in palliatieve zorg in Vlaanderen.

 • Initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend, ... verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.

 • Kankerspoken informeert en ondersteunt kinderen (4 tot 18 jaar) die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of naasten. Daarnaast informeert Kankerspoken ook ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat. Op die manier wordt hen geleerd beter met de situaties om kunnen gaan.

 • SJK is er voor jonge mensen (18 tot 35 jaar) die geconfronteerd worden met kanker. De stichting informeert en brengt jongeren met elkaar in contact, ook via internet.

 • De Belgische Stichting tegen Kanker is een nationale organisatie in de kankerbestrijding, in overeenstemming met de federale en regionale bevoegdheden en met de politieke prioriteiten op het vlak van volksgezondheid. De doelstellingen zijn: steun aan het wetenschappelijke onderzoek, sociale dienstverlening en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.