Hart- en vaatziekten

In het UZA kunt u bij de dienst cardiologie terecht voor onderzoek en behandeling van hart- en vaatziekten.

Onderzoeken en behandelingen bij hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten kunnen met verschillende onderzoeken in kaart gebracht worden. Voor alle technische onderzoeken hebt u een verwijsbrief van uw arts nodig.