RAP-consultatie: snel cardiologisch advies

Als de huisarts een bezoek aan de cardioloog aanraadt, gebeurt dat idealiter zo snel mogelijk. Daarom richtte het UZA naar Engels voorbeeld de RAP-raadpleging op. RAP is kort voor Rapid Access Poli ofwel ‘snel toegankelijke raadpleging’. 

Bij de RAP-raadpleging kan je, op verwijzing van uw arts, binnen de week terecht bij de cardioloog. Naargelang de dringendheid van het probleem is zelfs een afspraak binnen de twee dagen of op de dag zelf mogelijk.

Voor wie?

De raadpleging richt zich zowel tot nieuwe patiënten als tot mensen die al voor een hartprobleem worden gevolgd door de dienst cardiologie en die tussen twee controles door onrustwekkende, cardiovasculaire klachten krijgen. Het gaat dan om problemen die niet-levensbedreigend zijn, maar wel om cardiologisch advies vragen (zoals regelmatig terugkerende pijnscheuten in de borst of hartkloppingen).

Hoe verloopt een RAP-raadpleging? 

Bedoeling is om alle onderzoeken tijdens één raadpleging af te ronden volgens een gestroomlijnd diagnostisch pad.

  • Elke patiënt wordt uitgebreid ondervraagd en onderzocht.
  • We nemen een echografie van het hart en doen indien nodig een inspannings-EKG.
  • Je krijgt na afloop meteen de diagnose en ook de huisarts ontvangt onmiddellijk het advies en het verslag.
  • Indien nodig plannen we bijkomend onderzoek zoals een hartkatheterisatie of een CT-scan van de kransslagaders. Ook dat onderzoek proberen we zo snel mogelijk te plannen, ten laatste in de week erna.
  • Soms gebeurt het ook dat de cardioloog je naar een andere dienst moet verwijzen.
     

Avondraadpleging

Op donderdag kunnen patiënten die zich overdag niet kunnen vrijmaken, op afspraak komen tussen 17 en 20 uur, zonder meerkosten.

Laatst aangepast: 12 februari 2021
Auteur(s): Team cardiologie