Zeldzame aandoeningen genetica

De dienst medische genetica is gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van zeldzame aandoeningen. Op deze pagina vindt u een oplijsting van onze expertise in zeldzame genetische aandoeningen.

Neuromusculaire aandoeningen

 • hereditaire neuropathieën (vb. Charcot-Marie-Tooth)
 • spastische paraplegieën
 • hereditaire ataxieën (vb. Charlevoix-Saguenay)
 • spinale spieratrofie (Werdnig-Hoffmann)
 • maligne hyperthermie
 • paroxysmale dyskinesie (GLUT1 deficiëntie)

Neurodegeneratieve aandoeningen 

 • frontotemporale kwabdegeneratie
 • cerebrale amyloïde angiopathie
 • zeldzame vormen van dementie

Epileptische aandoeningen

 • West syndroom
 • Dravet syndroom
 • Lennox-Gastaut syndroom
 • zeldzame epileptische encefalopathieën

Stofwisselingsziekten

 • lysosomale aandoeningen (vb. mucopolysaccharidosen)
 • peroxisomale aandoeningen (vb. Zellweger; chondrodysplasia punctata)
 • mitochondriale aandoeningen
 • fenylketonurie
 • vetzuur oxydatiestoornissen (MCAD deficiëntie)
 • sucrase/isomaltase deficiëntie

Endocriene en metabole afwijkingen

 • MODY syndroom (diabetes mellitus)
 • syndromen met obesitas
 • lipodystrofie
 • hyperinsulinisme syndrome
 • mucoviscidose

Aneurysmale vaataandoeningen

 • Marfan syndroom
 • Loeys-Dietz syndroom
 • cerebrale aneurysmata

Andere vaataandoeningen

 • zeldzame vasculitiden (vb. Takayasu, Behcet)
 • congenitale vasculaire malformaties
 • primaire pulmonale arteriële hypertensie
 • zeldzame cerebrovasculaire aandoeningen

Cardiale aandoeningen

 • bicuspide aortaklep
 • ritmestoornissen (vb. Brugada syndroom; long QT syndroom, ARVD)
 • cardiomyopathieën

Chondrodysplasieën (kraakbeenaandoeningen)

 • achondroplasie (dwerggroei)
 • pseudoachondroplasie
 • Stickler syndroom
 • spondylo-epifysaire dysplasie
 • epifysaire dysplasieën (vb. multipele epifysaire dysplasie)
 • metafysaire dysplasieën (vb. Schmidt, Mc Kusick)
 • multipele osteochondromen (exostosen)

Botaandoeningen met toegenomen botdensiteit

 • osteopetrose
 • Van Buchem dysplasie
 • sclerosteose
 • Camurati-Engelmann
 • osteopathia striata
 • melorheostose

Botaandoeningen met osteoporose

 • osteogenesis imperfecta
 • hypofosfatasia

Groeistoornissen

 • Leri-Weill dyschondrosteose
 • hypochondroplasie
 • syndromale vormen van kleine gestalte

Infectieuze aandoeningen

 • tropische ziekten
 • zeldzame vormen van meningo-encefalitis en myelitis
 • virale hemorrhagische koorts en andere hoog-infectieuze agentia
 • necrotiserende fasciitis en andere ernstige weke delen infecties
 • zeldzame zoönotische infecties
 • zeldzame opportunistische infecties
 • infecties door multi- en pandrugresistente pathogenen

Thoraxmisvormingen

 • pectus excavatum
 • pectus carinatum

Respiratoire aandoeningen

 • zeldzame vormen van slaap-apneu
 • mucoviscidose

Dermatologische aandoeningen

 • alopecia syndromen
 • hypertrichosis syndromen
 • zeldzame medicamenteuze huiderupties
 • neutrofiele dermatosen

Neurocutane aandoeningen

 • neurofibromatosis type 1
 • tubereuze sclerose

Gastro-intestinale aandoeningen

 • idiopathische achalasia
 • lymfocytaire, collageneuze collitiden
 • familiale mediterrane koorts

Hepatische aandoeningen

 • congenitale leverfibrose
 • hereditaire hemochromatose
 • porfyrie
 • glycogeenstapelingsziekten
 • polycystische lever

Urogenitale en nefrologische afwijkingen

 • polycystische nieren
 • congenitale afwijkingen van de urogenitale tractus
 • ziekte van Fabry
 • ziekte van Alport
 • zeldzame tubulopathieën

Auditieve aandoeningen

 • erfelijke en syndromale vormen van gehoorverlies
 • neurofibromatosis type 2 (incl. acusticusneurinoom)
 • congenitale malformaties van gehoorgang, midden- en binnenoor

Oculaire ontwikkelingstoornissen

 • keratoconus
 • aniridie
 • congenitaal cataract
 • microftalmie
 • hooggradige myopie (vb. Stickler syndroom)

Bloed- en stollingstoornissen

 • hemofilie A en B
 • von Willebrand
 • proteïne S en C deficiëntie
 • hemoglobinopathieën (vb sikkelcelanemie, thalassemieën)
 • Tempi syndroom

Immunologische en allergische aandoeningen

 • mastocytose
 • mastcel activatiesyndroom
 • hereditair angio-oedeem
 • primaire vormen van hypereosinofilie
 • reumatische systeemziekten 

Zeldzame vormen van intoxicaties

Mentale retardatie syndromen

 • Down syndroom
 • Fragiele X syndroom
 • microdeletiesyndromen

Craniofaciale aandoeningen

 • craniosynostose syndromen
 • schisis (gespleten lip en verhemelte)
 
 
Zeldzame kankers en genetische kanker syndromen zijn in deze lijst niet opgenomen
Laatst aangepast: 25 april 2016
Auteur(s): Team genetica