Research Centrum Medische Genetica

Voor wetenschappelijk onderzoek heeft het CMG een aangepast onderzoekslaboratorium.

Onze wetenschappelijke onderzoeksdomeinen

Cardiogenetica

De onderzoeksgroep rond cardiogenetica exploreert samen met de diensten cardiologie en cardiochirurgie de genetische oorzaken en ontstaansmechanismen van erfelijke hart- en bloedvataandoeningen zoals aortaverwijdingen (aneurysmata)plotse dood, hartspierziektes en hartritmestoornissen.

Dit onderzoek wordt geïnspireerd door de studie van zeldzame aandoeningen zoals het Marfan syndroom en het Loeys-Dietz syndroom.

Gehoorverlies of slechthorendheid

Slechthorendheid bij kinderen heeft vaak een puur erfelijke oorzaak. Enerzijds wordt er onderzoek verricht hoe we met nieuwe technologieën een verbetering van de genetische diagnostiek kunnen bekomen. Anderzijds wordt de complexe interactie tussen genen en omgevingsfactoren, die aan de basis ligt van otosclerose en ouderdomsslechthorendheid, ontrafeld.

Kankergenetica

De onderzoekslijn kankergenetica gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling oncologie van het UZA. Er wordt genetisch onderzoek verricht naar nieuwe biomerkers die het kankerproces vroegtijdig kunnen detecteren of die een betere therapieopvolging mogelijk maken in verschillende tumortypes. De nadruk ligt hierbij op DNA methylatiemerkers, die worden opgespoord in vrij circulerend DNA in bloed en urine.

Cerebrale parese en cerebrovasculaire aandoeningen

Cerebrale parese, ook wel hersenverlamming genoemd, komt voor bij ongeveer 1,5 - 2,5 per 1000 geboren kinderen. Vroeger dacht men dat dit werd veroorzaakt door zuurstofgebrek bij de geboorte. Recent onderzoek heeft aangetoond dat genetische oorzaken ook een belangrijke rol spelen. Een herseninfarct of hersenbloeding, mogelijk het gevolg van een afwijkende aanleg van de hersenvaten (cerebrovasculaire aandoeningen), kunnen oorzaken zijn van CP. Op oudere leeftijd kunnen cerebrovasculaire aandoeningen leiden tot bijvoorbeeld hersenaneurysma’s.

Het onderzoek heeft als doel om nieuwe genetische oorzaken voor CP en cerebrovasculaire aandoeningen te vinden en zo een beter inzicht te krijgen in de ontstaansmechanismen van deze aandoeningen. Het onderzoek hoopt hiermee bij te dragen aan nieuwe behandelingen.

Skelet

Het skelet heeft tal van belangrijke functies in het menselijk lichaam. Genetische afwijkingen liggen aan de basis van heel wat erfelijke boten kraakbeenaandoeningen. De focus van het onderzoek ligt vooral op aandoeningen met verhoogde botdensiteit, vroegtijdig degeneratief gewrichtslijden en groeistoornissen (vooral dwerggroei). Het doel is om de genetische oorzaken te achterhalen en zo een beter inzicht te krijgen in de ontstaansmechanismen van deze zeldzame ziektes. Ook wordt op die manier beoogd bij te dragen aan nieuwe behandelingen voor meer frequente aandoeningen in de bevolking, zoals osteoporose en osteoartrose.

Obesitas of zwaarlijvigheid

Obesitas of zwaarlijvigheid is een toenemend probleem voor onze volksgezondheid. Naast factoren zoals eet- en bewegingspatroon wordt het risico voor obesitas voor een groot gedeelte bepaald door erfelijke factoren. In samenwerking met de dienst endocrinologie van het UZA probeert het CMG deze genetische risicofactoren te identificeren.

Cognitieve beperking

Een cognitieve beperking komt voor bij 2-3% van de bevolking en heeft vaak een genetische oorzaak. De onderzoeksgroep cognitieve genetica onderzoekt de oorzaken van cognitieve beperking en aanverwante ontwikkelingsstoornissen zoals autisme. Het onderzoek concentreert zich op het identificeren van de genetische oorzaken van deze aandoeningen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën. Aansluitend bestuderen we het verband tussen het ziektegen en het klinisch beeld in diermodellen. Hiermee hopen we op termijn een therapie voor deze aandoeningen te ontwikkelen.

Onderzoeksgroepen

De 4 onderzoeksgroepen in het Centrum Medische Genetica Antwerpen staan in voor onderzoek en onderwijs aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen. Ze zijn verbonden aan 2 faculteiten op de Universiteit Antwerpen. Bekijk hun activiteiten en opdrachten: