Over thoraxheelkunde

De afdeling thoraxheelkunde in het UZA staat in voor verschillende thoracale ingrepen ter hoogte van de longen, thoraxwand, luchtwegen ... Hiervoor kregen we een Europese erkenning.

Onze chirurgen zijn gekwalificeerd voor de chirurgische behandeling bij zowel volwassenen als kinderen (kinderchirurgie). 

Thoracale ingrepen (in de borstkas) kunnen zijn:

We werken steeds volgens de nieuwste technieken en proberen steeds de minst ingrijpende technieken toe te passen (minimaal invasieve behandelingen). Bijvoorbeeld het verwijderen van de thymus met de robot, of correctie van een borstkas met korsettherapie of Nuss-techniek, of resectie van een primair longgezwel (longkanker) of longafwijking bij een kind met een kijkoperatie (thoracoscopie). De dienst voert ook longtransplantaties uit voor eind-stadium longfalen.

Diagnose

Als er geen diagnose kan gesteld worden van een longgezwel via bronchoscopie of via CT-geleide transthoracale punctie, voeren wij een thoracoscopie uit met wigexcisie van het longgezwel. Om uit te sluiten of kanker is uitgezaaid naar de klieren en als geen zekerheid bestaat met PET-CT-scan wordt een mediastinoscopie (kijkoperatie in de borstholte), re-mediastinoscopie, anterieure mediastinoscopie of thoracoscopie (varianten van kijkoperatie) uitgevoerd. De techniek is afhankelijk van de locatie van het gezwel of klier. Voor klieren rond de luchtpijp wordt eerder een mediastinoscopie uitgevoerd terwijl voor klieren dicht bij de long of aan de binnenzijde van de aorta eerder een thoracoscopie zal gedaan worden.

Behandeling

We voeren heelkundige ingrepen uit in volgende gevallen:

 • Primaire longtumoren, longmetastasen, infecties en congenitale afwijkingen van de long door middel van wigexcisie, lobectomie, sleeve lobectomie, pneumonectomie (intra-en extrapericardiaal) of sleeve pneumonectomie. Deze afwijkingen worden sinds 2010 via kijkoperaties weggenomen, dus zonder ribspreiding (= thorascopie: VATS of RATS).
 • Thoraxwand:
  • Congenitale thoraxwandafwijkingen (pectus carinatum, pectus excavatum, hernia diafragmatica,...) via open technieken of via thoracoscopische technieken (Nuss-staaf).  De Nuss-techniek wordt bij voorkeur uitgevoerd bij kinderen met een symmetrische pectus excavatum (trechterborst) tussen 12 en 15 jaar, maar hiervan kan op indicatie afgeweken worden.
  • Verworven (traumatische) afwijkingen
  • Gezwelziekten door middel van resectie en reconstructie, inclusief Pancoast (sulcus superior) tumoren
 • Mediastinale gezwellen (thymus ofwel zwezerik, neurogene gezwelziekten, kiemceltumoren, bindweefseltumoren ...) via open techniek of thoracoscopie (da Vinci robot waarbij de chirurg het toestel aanstuurt via 3D-beelden)
 • Maligne mesothelioom (longvlieskanker) via thoracoscopie of intrapericardiale pneumonectomie of pleurectomie/decorticatie (verwijderen longvliezen)
 • Pneumothorax of klaplong (primair, secundair, recidieven, traumatisch) via thoracoscopische of open technieken
 • Emfysemateus longlijden via open of thoracoscopische technieken (resectie van blebs, bullae, giant bullae, longvolumereductie)

Specifieke ingrepen

 • Geïsoleerde longperfusie voor longmetastasen: Bij deze techniek wordt een hoge lokale dosis chemotherapie toegediend op het moment dat bijpatiënten  uitzaaiingen ter hoogte van de longen worden weggenomen. Deze hoge dosis komt niet terecht in de rest van het lichaam waardoor systemische neveneffecten wegblijven.
 • Tracheachirurgie: alle ingrepen op de trachea met uitzondering van de tracheotomie worden uitgevoerd in samenwerking met de dienst neus-, keel- en oorziekten (NKO). De tracheotomie wordt overigens door onze dienst in meer dan 90% van de gevallen via percutane weg geplaatst.
 • Longtransplantatie
Laatst aangepast: 04 juli 2023