Diversiteit en gendergelijkheid

Diversiteit en gendergelijkheid

Het UZA heeft er altijd naar gestreefd een inclusieve en diverse organisatie te zijn, wat een noodzakelijke voorwaarde is om talentvolle medewerkers aan te trekken, een belangrijke rol te spelen in een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg voor onze patiënten en sterke samenwerkingsverbanden uit te bouwen met partnerziekenhuizen.  

Onze ambitie is te zorgen voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, godsdienst, geaardheid of functiebeperking. Iedereen kan in de uitoefening van zijn functie bijdragen aan de visie en missie van de organisatie.

Het genderbeleid vormt een onderdeel van dit brede beleid met betrekking tot diversiteit en inclusie.

Van 2022 tot 2026, richt het UZA zich op 3 belangrijke pijlers:

  • Diversiteit en gendergelijkheid in werving en selectie
  • Gelijke verloning en loopbaanontwikkeling
  • Welzijn van de medewerker 
     

In het gender equality plan 2022 beschrijven we voor iedere pijler de huidige situatie, de doelenstellingen en actiepunten, evenals de manier waarop de voortgang zal gemonitord worden en resultaten zullen bekend gemaakt worden.

Laatst aangepast: 20 april 2022
Auteur(s): Directiecomité