Over het level 1-traumacentrum

Na een zwaar ongeval heb je de beste kansen in een gespecialiseerd traumacentrum. Het UZA kreeg in 2018 als eerste ziekenhuis in Vlaanderen een internationale erkenning als supraregionaal of level 1 traumacentrum voor volwassenen en kinderen. Dankzij goede afspraken tussen de betrokken diensten, doorgedreven trauma-opleiding en de juiste infrastructuur kan het UZA 24/7 gespecialiseerde traumazorg verlenen.

In het level 1-traumacentrum van het UZA

 • staat er 24/7 een gespecialiseerd traumateam klaar om patiënten na een zwaar ongeval op te vangen.
 • werken alle zorgverleners uit de betrokken disciplines nauw samen voor een optimaal herstel.
 • is de juiste, hoogtechnologische infrastructuur aanwezig om op elk moment twee slachtoffers met een ernstig trauma te kunnen opvangen. 
 • hebben we de klok rond toegang tot reanimatieruimtes, beeldvorming, een onmiddellijke voorraad bloedproducten en een voorbehouden operatiezaal.
 • volgen de betrokken specialisten doorgedreven traumaopleiding.
   
 

Hoe verloopt de multidisciplinaire opvang van een traumapatiënt?

Eerste zorgen ter plaatse

Bel bij een ongeval zo snel mogelijk 112. De noodcentrale stuurt het dichtstbijzijnde medische team om ter plaatse te komen en de eerste zorgen toe te dienen.

Op basis van vastgelegde criteria word je naar het meest aangewezen ziekenhuis overgebracht. Dat is niet noodzakelijk het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Uit internationale cijfers blijkt dat zwaargewonde patiënten meer overlevingskansen hebben als ze naar een gespecialiseerd traumacentrum gebracht worden, ook al is dat wat verder weg. 

Vaak wordt op de plaats van het ongeval al beslist om je meteen naar een suprareginaal ziekenhuis over te brengen, afhankelijk van je verwondingen. In sommige gevallen word je pas na opvang en acute behandeling in het dichtstbijzijnde ziekenhuis overgebracht naar een supraregionaal centrum zoals het UZA voor specifieke zorg. Het UZA beschikt hiervoor over een uitzonderlijk uitgeruste ambulance die eenvoudig omgebouwd kan worden tot Mobile Intensive Care Unit

Trauma-call: activatie multidisciplinaire zorgketen

De hulpdiensten ter plaatse contacteren op voorhand het traumacentrum en geven gestructureerde informatie.

Hierop activeert de arts van het traumacentrum onmiddellijk een ‘trauma-call’. Alle betrokken specialisten van het traumateam worden opgeroepen met de nodige info en werken vanaf dan als een geoliede machine samen om jou optimaal te kunnen opvangen.

Op basis van de vaststellingen van het team ter plaatse deelt het UZA elk trauma in volgens ernst. Bij een ernstig trauma wordt de operatiezaal nog voor je aankomst in het UZA in orde gebracht.

Eerste multidisciplinaire opvang in het UZA: spoedgevallen, radiologie & operatiekwartier

Bij aankomst in het ziekenhuis staat ons gespecialiseerd (para)medisch team klaar om je op te vangen en dringende zorgen toe te dienen (bv. bloedtransfusie, beademing). Het traumateam bestaat uit specialisten uit verschillende disciplines (afhankelijk van je verwondingen en gezondheidstoestand). 

Bij de acute fase:

Het team bekijkt nauwkeurig welke onderzoeken en/of ingrepen onmiddellijk nodig zijn.

 • Met medische beeldvorming en lichamelijk onderzoek brengen we je gezondheidstoestand en verwondingen grondig in kaart en kunnen we een gericht (behandel)traject opstarten. 
 • Een aantal patiënten met een ernstig trauma gaat bij aankomst rechtstreeks naar de operatiezaal, zonder bijkomende onderzoeken.
 

Opname in het UZA

Na de initiële multidisciplinaire opvang en behandeling op spoed en/of in het operatiekwartier volgt verder doorgedreven specialistische zorg.

Je verblijft meestal een tijd op intensieve zorgen/medium care, waarna je wordt overgebracht naar de gespecialiseerde trauma-eenheid, gelokaliseerd op de afdeling B4 neurochirurgie, thorax- en vaatheelkunde.

Al binnen de 48 uur na opname bekijkt de revalidatie-arts in hoeverre de revalidatie kan starten. De betrokken zorgverleners komen tijdens hun multidisciplinaire traumaronde dagelijks bij je langs en bespreken wekelijks uitgebreid je situatie en verdere zorgpad.

Revalidatie voor sneller herstel

Zeker na een ernstig trauma is revalideren een lang proces: voor het eerst rechtop zitten, zelf rechtstaan, de eerste stappen met steun... Binnen de 48 uur na opname krijg je, indien mogelijk, al kinesitherapie op de kamer. Hoe sneller je weer actief wordt, hoe beter de herstelkansen. Bovendien heb je zo ook weer een doel. Als je genoeg bent opgeknapt, kan je naar de revalidatie-afdeling voor de verdere revalidatie. 

Het revalidatieprogramma bestaat uit:

 • Kinesitherapie: om aan de spieren en gewrichten te werken; 
 • Ergotherapie: om weer te functioneren in het dagelijkse leven. Als er blijvende beperkingen zijn, reiken zij ook de nodige hulpmiddelen aan, zoals een badstoel of traplift. 
 • Logopedie: om spraak te herstellen of voor eventuele slikproblemen. 
 • Psychologische begeleiding
 • Patiëntenbegeleidingsociaal werkers helpen je bij allerlei administratieve en praktische zaken

Coffee-with-the-traumateam

Na je behandeltraject kunnen jij en je familieleden je inzichten en feedback op een heel laagdrempelige manier met ons delen tijdens terugblikmomenten ('coffee-with-the-traumateam'). Die feedback vertalen we in verbeteracties om de zorgverlening nog meer af te stemmen op jouw maat. 

Zorgprogramma Majeur Trauma

Tijdens het volledige traject, van bij opname tot en met ontslag en revalidatie, werken we volgens het zorgprogramma 'Majeur Trauma’. Dit unieke zorgmodel brengt alle betrokken hulpverleners samen en benadert traumapatiënten steeds multidisciplinair, met de juiste expertise, op maat en in dialoog. 

Traumanetwerk voor doeltreffende opvang slachtoffers

Het UZA blijft zich samen met haar partners inzetten om de traumazorg in een regionaal traumanetwerk te organiseren. Na stabilisatie in een hooggespecialiseerd centrum, kunnen bijkomende operaties en verdere revalidatie gebeuren in een zorginstelling dichter bij de woonplaats van de patiënt. Elk ziekenhuis in de zorgregio kan zo met zijn eigen specifieke expertise bijdragen aan dit netwerk.

Laatst aangepast: 18 september 2023
Auteur(s):

Jaarverslagen Major Trauma Service