Over het centrum medische genetica (CMG)

Het centrum medische genetica van het Universitair Ziekenhuis en de Universiteit Antwerpen werd opgericht in 1964. Het levert een breed spectrum van genetische diensten, met zowel laboratoria voor chromosomen- en DNA-onderzoek als een polikliniek voor genetische raadplegingen. Andere belangrijke activiteiten van het centrum vormen onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksactiviteiten van het centrum behelzen de studie van de erfelijke oorzaken van ziekten bij de mens.

Uitgebreid team

De dienst medische genetica bestaat uit een labo, waar diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek wordt verricht, evenals een polikliniek. Er werken een 80-tal medewerkers met diverse opleidingen en expertise: gespecialiseerde artsen, maar ook biologen en biomedici, secretariaatsmedewerkers, een vroedvrouw en een psycholoog. Het resultaat van een genetische test heeft soms vérstrekkende persoonlijke en familiale gevolgen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de psychosociale ondersteuning en begeleiding voor en na het uitvoeren van genetische testen.

Taken

Het CMG bestaat uit een polikliniek en laboratoria gespecialiseerd in genetische onderzoeken.

Polikliniek voor genetische raadpleging: als patiënt of familielid krijgt u erfelijkheidsadvies van ons multidisciplinair team met artsen, verpleegkundigen en psychologen. Zij overleggen ook telkens met andere specialisten van het ziekenhuis. Zo bestaan er multidisciplinaire teams voor:

  • erfelijke doofheid
  • erfelijke kankers (vooral borst- en darmkanker)
  • prenatale diagnose en foetale therapie
  • leer- en ontwikkelingsproblemen
  • kleine gestalte en groeistoornissen (zoals achondroplasie)
  • erfelijke hartaandoeningen
  • zeldzame genetische aandoeningen
  • meer specifieke syndromen zoals neurofibromatose en het Marfansyndroom

Patiënten kunnen doorgewezen worden door een geneesheer (huisarts of specialist), door een verzorgingsinstelling voor mindervaliden of door andere medische of paramedische instanties. Vele patiënten of families komen ook bij ons langs op eigen initiatief.

Diagnostiek: chromosomenonderzoek en DNA-onderzoek. Onze laboratoria verlenen hun diensten aan het UZA, aan ziekenhuizen in de Antwerpse regio en andere ziekenhuizen in het binnen- en buitenland en ook aan individuele artsen.

De wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten van het CMG hebben gedurende de laatste jaren een wereldwijde reputatie opgebouwd in de onderzoeksdomeinen van erfelijke doofheid, hart- en vaaktziektes, leermoeilijkheden, erfelijke botaandoeningen, dwerggroei, zwaarlijvigheid en alopecia.

Genetica in de toekomst

We zullen evolueren naar een gepersonaliseerde geneeskunde. Dit betekent dat we bij de diagnose en behandeling van ziektes steeds meer rekening zullen houden met het genoom van elke individu. Nu moeten we bijvoorbeeld vaak verschillende geneesmiddelen uitproberen vooraleer duidelijk wordt welk middel het best werkt en het minst bijwerkingen heeft. Dankzij de kennis van het genoom zullen we veel sneller het juiste geneesmiddel kunnen voorschrijven of personen met risico’s volgen. Dankzij de identificatie van de genetische oorzaken van ziektes, zijn we ook vaak beter in staat om het ontstaan en verloop van ziekte te begrijpen en die inzichten dragen ook bij tot betere behandelingsstrategieën.

Geschiedenis

Het Centrum Medische Genetica (CMG) van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen werd in 1964 'geboren' in het toenmalige Bunge Instituut te Berchem en bood een bescheiden consultatiedienst aan met erfelijkheidsonderzoek en erfelijkheidsadvies voor patiënten met neuromusculaire aandoeningen en/of mentale handicap. Aan deze consultatie was tevens een laboratorium voor chromosomenonderzoek verbonden dat gevestigd was in de wetenschappelijke vleugel van het Bunge Instituut. 

In 1967 werd in het CMG een nieuw laboratorium opgericht voor de diagnose van erfelijke stofwisselingsziekten. Door de oprichting van dit biochemisch laboratorium kon het genetisch dienstbetoon, zowel wat betreft diagnose als erfelijkheidsadvisering, uitgebreid worden naar een grotere groep patiënten. 

Omdat voor het biochemisch onderzoek van stofwisselingsziekten, naast witte bloedcellen, ook vaak andere weefsels zoals huidcellen nodig waren, werd spoedig een weefselkweeklaboratorium opgericht. Vanaf 1971 werden in dit laboratorium ook vruchtwatercellen voor prenatale diagnostiek onderzocht. 

In 1978 verhuisde de Born-Bunge Stichting naar de campus van de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) te Wilrijk. De meeste laboratoria bleven organisatorisch en financieel beheerd door de Born-Bunge Stichting. De genetische afdeling werd echter opgenomen binnen de Antwerpse Universiteit en kreeg de naam Centrum voor Medische Genetica (CMG). In 1979 werd bij het opstarten van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) te Edegem een consultatiedienst voor genetische aandoeningen opgericht in het UZA. 

In 1985 werd in het CMG de vlokkentest geïntroduceerd en in 1987 werd gestart met een moleculair laboratorium voor DNA onderzoek. 

Het CMG is thans uitgegroeid tot een toonaangevend genetisch centrum in de provincie Antwerpen. Het behoort tot één van de 8 erkende genetische centra in België. 

 

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team genetica