Over borstkanker

Wat is borstkanker?

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen, maar komt ook voor bij mannen. Een borst is een klier die voor het merendeel bestaat uit vet. In het vetweefsel ligt een netwerk van verschillende melkklieren (lobuli), melkgangen (ducti) en bloed- en lymfevaten. 

De ontwikkeling van borstkanker

Bij een ongecontroleerde groei gaat het om een verstoring in het evenwicht tussen cel aanmaak en celdood, waardoor zich een gezwel of tumor vormt. Tumoren kunnen goedaardig (benigne) of kwaadaardig (maligne) zijn.

Een kwaadaardig gezwel of kanker:

 • kan de omgevende weefsels binnendringen en verwoesten
 • kan zich losmaken en zich elders in het lichaam vastzetten en er uitgroeien (uitzaaien)

 De wegen waarlangs deze kwaadaardige cellen zich kunnen verspreiden, zijn verschillend. Dat kan langs bestaande weefselspleten, bloed of het lymfesysteem.

Stadia van borstkanker 

Borstkanker wordt onderverdeeld in verschillende stadia. Het is een manier om de locatie, de verspreiding en de aantasting van andere lichaamsdelen te beschrijven. Het stadium bepaalt mee welke behandeling voor u zinvol is en helpt ook de prognose te voorspellen. Het exacte stadium kan pas bepaald worden na verder onderzoek en/of ingreep. Het stadium wordt weergegeven in ‘TNM’.

 • T staat voor tumor en geeft de grootte van de tumor weer.
 • N staat voor node (lymfeklier in het Engels) en geeft de aantasting van de lymfeklieren weer.
 • M staat voor metastase en geeft weer of er uitzaaiingen zijn in het lichaam.

Wat zijn de oorzaken van borstkanker?

Er bestaat niet zoiets als dé oorzaak van borstkanker. Vooraleer u kanker krijgt, lopen er altijd meerdere dingen fout: de ziekte is altijd het resultaat van een samenloop van interne en externe factoren.

Interne factoren die de ontwikkeling van (borst)kanker kunnen beïnvloeden:

 • Erfelijke of familiale gevoeligheid
 • Aangeboren fouten in het DNA: dit kan mee aan de oorzaak liggen  van een snelle ontwikkeling van kanker.
 • Verzwakt immuunsysteem: deze natuurlijke weerstand zorgt ervoor dat alle lichaamsvreemde stoffen (vb. bacteriën, virussen, splinters en andere vreemde voorwerpen) aangevallen worden en vernietigd of geneutraliseerd. Wie een verzwakt immuunsysteem heeft, kán vatbaarder zijn voor sommige kankers.

Externe factoren die de ontwikkeling van (borst)kanker kunnen beïnvloeden:

 • roken
 • alcoholmisbruik
 • te weinig lichaamsbeweging
 • blootstelling aan chemische stoffen
 • virussen
 • hormonen
 • een hoge dosis radioactieve straling

Wat zijn de klachten en symptomen van borstkanker?

Borstkanker kan zich aankondigen met een aantal symptomen:

 • een knobbel of ongewone zwelling in de borst
 • een knobbel of ongewone zwelling onder de oksel
 • schilfering, intrekking en/of verdikking van de huid
 • afscheiding van bloed of ander vocht
 • intrekkingen (kuiltjes) of plooien in de huid van de borst
 • vlekkerige, rode huiduitslag (erytheem) op de borst
 • pijn in de borst, hoewel borstkanker geen pijn doet
 • ongewone veranderingen aan de tepel

Hebt u een of meerdere van deze klachten? Raadpleeg dan altijd een arts.

Hoe groot is het risico op borstkanker?

Aan de hand van de huidige cijfers zal ongeveer 1 op 8 vrouwen borstkanker ontwikkelen.

 • Ongeveer 150 op 10 000 vrouwen en 1 op 100 000 mannen ontwikkelen borstkanker.
 • Borstkanker is een kankervorm die het meest bij vrouwen voorkomt: ongeveer 99% van alle borstkankers komen voor bij vrouwen en slechts 1% bij mannen.
 • Ongeveer 70% van de vrouwen bij wie borstkanker vastgesteld wordt, is boven de 50 jaar.

Borstkliniek UZA 

Een gespecialiseerde behandeling en een persoonlijke begeleiding is van het grootste belang wanneer de diagnose borstkanker wordt gesteld. In de borstkliniek van het UZA wordt borstkanker behandeld door een gedreven multidisciplinair team van gespecialiseerde artsen, borstverpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en kinesisten.

De borstkliniek van het UZA is een door de overheid erkende borstkliniek.

Lees meer over Room 4 You, een ruimte die speciaal werd ingericht voor de opvang van borstkankerpatiënten.

 
Laatst aangepast: 25 november 2021

Volg route 105 (oncologisch dagziekenhuis en consultaties)