Team

Artsen

Consulenten

Verpleegkundig trajectbegeleiders

Psychologen

Kinesisten

Patiëntenverenigingen

  • Hair in a box biedt betaalbare pruiken aan kankerpatiënten die het financieel moeilijk hebben .

  • De Belgische Stichting tegen Kanker is een nationale organisatie in de kankerbestrijding, in overeenstemming met de federale en regionale bevoegdheden en met de politieke prioriteiten op het vlak van volksgezondheid. De doelstellingen zijn: steun aan het wetenschappelijke onderzoek, sociale dienstverlening en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.

  • Naboram is een vereniging voor vrouwen en mannen die geconfronteerd worden met borstkanker.

  • Kom op tegen Kanker komt op voor de belangen van de kankerpatiënt. Ze doet dit door psychologische en sociale opvang van patiënten en hun naasten, informatiecampagnes en steun aan wetenschappelijk onderzoek.